Giúp người dùng tuân thủ Đạo luật Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Google có lịch sử lâu dài về việc ưu tiên người dùng trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Là một phần trong nội dung cam kết với người dùng, chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp cho người dùng sự minh bạch và quyền kiểm soát đối với các trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua một số công cụ, chẳng hạn như Tài khoản của tôi, Tại sao bạn thấy quảng cáo này?Ẩn quảng cáo này. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Sáng kiến tin tức kỹ thuật số, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, bền vững, đồng thời giúp các nhà xuất bản như bạn có thể phát triển. 

Đạo luật LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) là một luật mới của Brazil liên quan đến quyền riêng tư và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2020. Đạo luật này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân (có thể bao gồm giá trị nhận dạng trực tuyến) của người dùng ở Brazil. Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhà quảng cáo, nhà xuất bản và các đối tác khác khi họ thực hiện việc tuân thủ LGPD và sẽ làm việc với họ để giúp quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ nhất có thể. 

LGPD có nhiều khái niệm giống với khái niệm trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (GDPR) và sản phẩm của chúng tôi cũng có các tính năng mà người dùng có thể sử dụng để hỗ trợ cho việc tuân thủ LGPD, ví dụ: khả năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho người dùng và các lựa chọn khác về vấn đề xử lý dữ liệu dựa theo vị trí địa lý của người dùng.

Bài viết này cung cấp thêm chi tiết về cách chúng tôi hỗ trợ bạn tuân thủ LGPD.

Thông tin cập nhật về hợp đồng

Google đã đưa ra các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California. Các điều khoản theo GDPR thể hiện tư cách của Google là đơn vị xử lý hoặc đơn vị kiểm soát. Google sẽ cập nhật các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu đó để bổ sung các điều khoản cụ thể theo LGPD. Các điều khoản đó có hiệu lực kể từ ngày 16/08/2020. Tư cách của Google theo LGPD sẽ giống với tư cách theo GDPR, tức là đơn vị kiểm soát hoặc đơn vị xử lý. Google sẽ tích hợp các điều khoản theo LGPD vào các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Do đó, bạn không cần phải làm gì để chấp nhận các điều khoản theo LGPD nếu các điều khoản hiện hành về bảo vệ dữ liệu đã có trong hợp đồng giữa bạn và Google.

Những thay đổi liên quan đến công nghệ quảng cáo của bên thứ ba

Đối với các lượt hiển thị được phân phát qua Google Ad Manager, AdSense và AdMob

Để hỗ trợ nhà xuất bản Ad Manager, AdSense và AdMob có tuân thủ LGPD, chúng tôi tạo ra danh sách gồm những Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đã chia sẻ một số thông tin nhất định theo yêu cầu của đạo luật LGPD.
  • Đã cung cấp một đường liên kết giải thích việc sử dụng dữ liệu của họ mà các nhà xuất bản có thể chia sẻ với người dùng của mình.
  • Đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2020, chúng tôi đã hạn chế việc phân phát quảng cáo trong Ad Manager, AdSense hoặc AdMob đối với tập hợp nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được chứng nhận này cho mọi yêu cầu quảng cáo có IP ở Brazil.

Thay đổi này có nghĩa là các chiến dịch Google Ads và Display & Video 360 sẽ chỉ phân phát một lượt hiển thị quảng cáo ở Brazil nếu Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà nhà quảng cáo sử dụng có tên trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo của chúng tôi cho Brazil. Bất kỳ nhà cung cấp nào mà nhà quảng cáo đang hợp tác đều có thể liên hệ với Google để xin cấp giấy chứng nhận nhằm có tên trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo, nếu họ chưa có tên trong đó.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm quảng cáo của Google, thì bạn nên liên kết đến bài viết Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng các dịch vụ của mình (ví dụ: từ chính sách quyền riêng tư của bạn). Bài viết này giải thích cách Google quản lý dữ liệu trong các sản phẩm quảng cáo của mình. Việc liên kết như vậy sẽ giúp người dùng biết việc Google sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và hỗ trợ bạn tuân thủ các nghĩa vụ về tính minh bạch.

Các tùy chọn kiểm soát việc thu thập, xóa và lưu giữ dữ liệu

Ngoài các điều khoản mới theo LGPD, chúng tôi dự định đưa ra các tùy chọn kiểm soát sản phẩm để hỗ trợ khách hàng tuân thủ LGPD. Bạn có thể tham khảo phần bên dưới để biết thêm thông tin về các tính năng sản phẩm có liên quan nhằm hỗ trợ bạn tuân thủ LGPD. Nếu tin rằng bạn có thể chịu ảnh hưởng của LGPD, thì bạn nên làm việc với cố vấn pháp lý của mình để đánh giá xem liệu bạn có cần thay đổi gì hay không.

Danh sách đối tượng trong Google Ads

Đối tượng so khớp khách hàng: Chúng tôi chỉ lưu giữ những tệp dữ liệu mà nhà quảng cáo tải lên trong khoảng thời gian cần thiết đủ để tạo đối tượng So khớp khách hàng và đảm bảo tuân thủ chính sách của chúng tôi (xem bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu So khớp khách hàng). Sau khi các quy trình đó hoàn tất, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa những tệp dữ liệu được tải lên trong giao diện người dùng hoặc API. Để biết thông tin về cách thay đổi hoặc thay thế đối tượng So khớp khách hàng hiện có, hãy xem bài viết Thay đổi danh sách khách hàng.

Tiếp thị lại với thẻ Google Ads hoặc Floodlight: Nhà quảng cáo kiểm soát người dùng nào được thêm hoặc không được thêm vào danh sách tiếp thị lại, cũng như khoảng thời gian người dùng có tên trong danh sách. Nếu bạn sử dụng thẻ Google Ads hoặc Floodlight (trong Google Marketing Platform) để tiếp thị lại, thì có nhiều cách để bạn có thể đảm bảo rằng thẻ đó không hoạt động đối với những người dùng đã cho biết họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa. Bạn nên tham khảo ý kiến của quản trị viên trang web về các giải pháp khả thi, bao gồm cả Trình quản lý thẻ của Google hoặc thẻ toàn trang web. Nếu bạn sử dụng thẻ Google Analytics cho tính năng tiếp thị lại Google Ads, hãy tìm hiểu thêm trong phần Dữ liệu Google Analytics bên dưới.

Dữ liệu Google Analytics

Từ lâu, Google Analytics đã cung cấp các tính năng và chính sách để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình. Cụ thể, các tính năng sau có thể hữu ích khi bạn đánh giá tác động của LGPD đối với hoàn cảnh riêng và cách thức triển khai Analytics của công ty bạn.

  • Lưu giữ dữ liệu: Sử dụng Tùy chọn kiểm soát lưu giữ dữ liệu để quản lý thời lượng mà dữ liệu người dùng và sự kiện của bạn được lưu giữ trên máy chủ của chúng tôi.
  • Người dùng: API xóa người dùng cho phép bạn quản lý việc xóa dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng riêng lẻ (ví dụ: khách truy cập trang web) khỏi các thuộc tính của Google Analytics và/hoặc Analytics 360.
  • Thuộc tính và tài khoản: Khách hàng Google Analytics cũng có thể xóa dữ liệu cho thuộc tính và/hoặc xóa dữ liệu cho tài khoản của họ.
  • Tiếp thị lại: Nhà quảng cáo kiểm soát việc người dùng nào được thêm và không được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Nếu sử dụng Google Analytics, thì bạn hãy nhớ tắt tính năng quảng cáo cho những người dùng đã cho biết rằng họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa. Để tắt tính năng quảng cáo cho những người dùng đó (bao gồm cả tính năng báo cáo quảng cáo và tiếp thị lại), hãy đọc bài viết Tắt tính năng quảng cáo trong hướng dẫn Tính năng hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false