Pomoc používateľom s dodržiavaním zákona Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Spoločnosť Google dlhodobo presadzuje vo všetkých svojich činnostiach prístup s používateľom na prvom mieste. Na základe nášho záväzku voči používateľom nikdy nepredávame osobné údaje a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účet, Prečo táto reklama?Túto reklamu nezobrazovať. Okrem toho v rámci podpory zdravého a udržateľného ekosystému reklám a rastu našich vlastníkov investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) je nový brazílsky právny predpis o ochrane súkromia, ktorý má nadobudnúť účinnosť 16. augusta 2020. Vzťahuje sa na spracovanie osobných údajov (ako napríklad online identifikátorov) používateľov nachádzajúcich sa v Brazílii. Zaviazali sme sa podporovať inzerentov, vlastníkov a iných partnerov pri práci na dodržiavaní zákona LGPD. Budeme s nimi spolupracovať, aby tento prechod bol čo najhladší. 

Zákon LGPD je vo viacerých ohľadoch podobný európskemu všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR). Naše služby už ponúkajú funkcie, pomocou ktorých môžu zákazníci zaistiť súlad s týmto zákonom. Používateľom môžu napríklad zobrazovať neprispôsobené reklamy, respektíve majú k dispozícii aj ďalšie možnosti spracúvania údajov na základe geografickej polohy používateľa.

Tento článok obsahuje ďalšie podrobnosti o tom, ako vám môžeme pomôcť s dodržiavaním zákona LGPD.

Aktualizácie zmlúv

Už uplatňujeme podmienky ochrany údajov vyplývajúce z nariadenia GDPR a kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov. Podmienky nariadenia GDPR vyjadrujú postavenie Googlu ako sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa. Tieto existujúce podmienky ochrany údajov aktualizujeme pridaním podmienok vyplývajúcich zo zákona LGPD s účinnosťou od 16. augusta 2020. Postavenie Googlu ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v zmysle zákona LGPD bude rovnaké ako v prípade nariadenia GDPR. Podmienky zákona LGPD budú začlenené do našich existujúcich podmienok ochrany údajov. Znamená to, že v prípadoch, kde existujúce podmienky ochrany údajov už tvoria súčasť vašej zmluvy, nebudete musieť podniknúť žiadne kroky na prijatie podmienok vyplývajúcich zo zákona LGPD.

Zmeny v zozname poskytovateľov reklamných technológií tretích strán

V prípade zobrazení uskutočnených cez Google Ad Manager, AdSense a AdMob

Chceme pomôcť vlastníkom v službách Ad Manager, AdSense a AdMob s dodržiavaním zákona LGPD. Preto vedieme zoznam poskytovateľov reklamných technológií, ktorí:

  • poskytli príslušné informácie požadované na základe zákona LGPD;
  • poskytli odkaz s vysvetlením, ako používajú údaje, ktorý môžu vlastníci zdieľať so svojimi používateľmi;
  • súhlasili s dodržiavaním našich pravidiel používania údajov.

Od 13. augusta 2020 bolo zobrazovanie reklám v službách Ad Manager, AdSense a AdMob v prípade všetkých žiadostí o reklamy s brazílskou adresou IP obmedzené na túto skupinu certifikovaných poskytovateľov reklamných technológií.

Táto zmena znamená, že kampane Google Ads a Display & Video 360 zobrazia reklamu v Brazílii len vtedy, ak bude poskytovateľ reklamnej technológie, ktorého inzerent použil, uvedený v našom zozname poskytovateľov reklamných technológií pre Brazíliu. Ak poskytovatelia, s ktorými inzerent spolupracuje, ešte nie sú uvedení v zozname poskytovateľov reklamných technológií a chcú doň byť pridaní, môžu kontaktovať Google a požiadať o certifikáciu.

Ak používate reklamné služby Googlu, odporúčame vám zobrazovať odkaz na článok Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby (napr. v pravidlách ochrany súkromia). Tento článok vysvetľuje, ako Google spravuje údaje v našich reklamných službách. Používateľom tak poskytnete informácie o tom, ako Google používa ich osobné údaje. Pomôže vám to tiež dodržať vaše záväzky, pokiaľ ide o transparentnosť.

Nastavenia zhromažďovania, odstraňovania a uchovávania údajov

Okrem aktualizovaných podmienok vyplývajúcich zo zákona LGPD plánujeme poskytovať nastavenia služieb, ktoré majú našim zákazníkom pomôcť s dodržiavaním uvedeného zákona. Viac o relevantných funkciách služieb, ktoré vám pomôžu s dodržiavaním zákona LGPD, nájdete nižšie. Ak sa domnievate, že sa na vás môže vzťahovať zákon LGPD, odporúčame vám, aby ste v spolupráci so svojimi právnymi poradcami posúdili, či sú potrebné nejaké zmeny.

Zoznamy publík v službe Google Ads

Publiká vo Vlastných zoznamoch zákazníkov: Súbory s údajmi nahrané inzerentmi sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné na vytvorenie publík vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a zaistenie súladu s našimi pravidlami (pozrite si článok Ako Google používa údaje Vlastných zoznamov zákazníkov). Po vykonaní týchto procesov súbory s údajmi nahrané do používateľského rozhrania alebo rozhrania API okamžite odstránime. Informácie o aktualizácii alebo náhrade existujúceho publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov nájdete v článku Aktualizácia zoznamu zákazníkov.

Remarketing s použitím značiek Google Ads alebo Floodlight: Inzerenti rozhodujú o tom, ktorí používatelia sa pridajú na remarketingové zoznamy a ktorí nie, a tiež ako dlho zostanú na zozname. Ak na remarketing používate značku Google Ads alebo Floodlight (v súprave služieb Google Marketing Platform), existuje mnoho spôsobov, ako zabezpečiť, aby značka nebola aktívna pre používateľov, ktorí uviedli, že nemajú záujem o prispôsobené reklamy. Pokiaľ ide o možné riešenia vrátane Správcu značiek Google alebo globálnej značky webu, odporúčame vám poradiť sa so správcom webu. Ak na remarketing v službe Google Ads používate značku Google Analytics, viac sa dozviete nižšie v sekcii Údaje služby Google Analytics.

Údaje služby Google Analytics

Google Analytics už dlho poskytuje funkcie a pravidlá, ktoré pomáhajú zabezpečiť vaše údaje. Pri hodnotení vplyvu zákona LGPD na konkrétnu situáciu vašej firmy a implementáciu služby Analytics môžu byť pre vás užitočné nasledujúce funkcie.

  • Uchovávanie údajov: Pomocou nastavení uchovávania údajov môžete určiť, ako dlho sa na našich serveroch uchovávajú údaje vašich používateľov a udalostí.
  • Používatelia: Rozhranie User Deletion API umožňuje riadiť odstraňovanie všetkých údajov súvisiacich s jednotlivými identifikátormi používateľov (napr. návštevníkov webu) z vašich vlastníctiev v službe Google Analytics alebo Analytics 360.
  • Vlastníctva a účty: Zákazníci služby Google Analytics môžu tiež odstraňovať údaje svojich vlastníctiev alebo účtov.
  • Remarketing: Inzerenti rozhodujú o tom, ktorí používatelia sa pridajú na remarketingové zoznamy a ktorí nie. Ak používate Google Analytics, môžete sa uistiť, že reklamné funkcie sú deaktivované pre používateľov, ktorí uviedli, že nechcú dostávať prispôsobené reklamy. Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie pre týchto používateľov vrátane remarketingových funkcií a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy, pozrite si sekciu Disable advertising features (Deaktivácia reklamných funkcií) v sprievodcovi funkciami Obsahovej siete.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1170960973565992742
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067