Käyttäjien auttaminen Brasilian LGPD-lain (Lei Geral de Proteção de Dados) noudattamisessa

Käyttäjän etu on jo kauan ollut lähtökohtana kaikessa Googlen toiminnassa. Olemme käyttäjiemme luotettavia kumppaneita emmekä milloinkaan myy käyttäjien henkilötietoja. Lisäksi edistämme avoimuutta ja annamme käyttäjille mahdollisuuden päättää mainoskokemuksiinsa liittyvistä asioista muun muassa seuraavilla työkaluilla: Oma tili, Miksi tämä mainos? ja Estä tämän mainoksen näkyminen. Tuemme myös Coalition for Better Adsin, Digital News Initiativen, Google News Initiativen ja ads.txt:n kaltaisia hankkeita, jotta voimme olla mukana luomassa toimivaa ja kestävää mainosekosysteemiä sekä auttaa sinua ja muita kaltaisiasi julkaisijoita liiketoiminnan kasvattamisessa. 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) on Brasilian uusi tietosuojalaki, joka tulee voimaan 16.8.2020. Se koskee Brasiliassa olevien käyttäjien henkilötietojen, kuten verkkotunnisteiden, käsittelyä. Olemme sitoutuneet tukemaan mainostajia, julkaisijoita ja muita kumppaneita LGPD:n noudattamisessa ja teemme yhteistyötä, jotta voimme siirtyä noudattamaan uuden asetuksen vaatimuksia mahdollisimman sujuvasti. 

LGPD muistuttaa monin tavoin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Tuotteissamme on jo ominaisuuksia, jotka auttavat asiakkaita LGPD:n noudattamisessa, kuten personoimattomien mainosten näyttäminen käyttäjille ja muiden tietojenkäsittelyä koskevien valintojen tekeminen käyttäjän maantieteellisen sijainnin perusteella.

Tässä artikkelissa on lisätietoja siitä, miten voimme auttaa sinua LGPD-lain noudattamisessa.

Sopimuspäivitykset

Tarjoamme jo tietosuojaa koskevia ehtoja, jotka liittyvät EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) ja Kalifornian kuluttajatietosuojalakiin. GDPR-ehdoissa otetaan huomioon Googlen asema joko henkilötietojen käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä. Lisäämme kyseisiin tietosuojaehtoihin myös LGPD-lakia koskevat ehdot, jotka ovat voimassa 16.8.2020 alkaen. Googlen asema LGPD-lain mukaan joko rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä on sama kuin GDPR:n mukaan. LGPD-ehdot lisätään nykyisiin tietosuojaa koskeviin ehtoihin, joten sinun ei tarvitse erikseen hyväksyä LGPD-ehtoja, jos nykyiset tietosuojaa koskevat ehdot sisältyvät jo sopimukseesi.

Muutoksia kolmansina osapuolina toimivien mainosteknologian tarjoajien luetteloon

Impressiot Google Ad Managerin, AdSensen ja AdMobin kautta

Jotta voimme auttaa Ad Manager-, AdSense- ja AdMob-julkaisijoita LGPD:n noudattamisessa, ylläpidämme luetteloa niistä mainosteknologian tarjoajista, jotka ovat

  • jakaneet tiettyjä LGPD:n edellyttämiä tietoja
  • toimittaneet linkin, jossa kerrotaan datan käytöstä ja jonka julkaisijat voivat jakaa käyttäjille
  • sitoutuneet noudattamaan datan käyttöä koskevaa käytäntöämme.

13.8.2020 alkaen impressioihin Ad Managerin, AdSensen tai AdMobin kautta voidaan käyttää vain näitä sertifioituja mainosteknologian tarjoajia silloin, kun mainospyyntö tulee Brasiliassa sijaitsevasta IP-osoitteesta.

Tämä muutos tarkoittaa sitä, että Google Ads- ja Display & Video 360 ‑kampanjoissa mainos näkyy Brasiliassa vain, jos mainostajan käyttämä mainosteknologian tarjoaja on mukana Brasiliaa koskevassa mainosteknologian tarjoajien luettelossa. Kaikki palveluntarjoajat, jotka tekevät yhteistyötä mainostajan kanssa eivätkä vielä ole luettelossa, voivat ottaa yhteyttä Googleen ja hakea sertifiointia, jotta heidät voidaan lisätä mainosteknologian tarjoajien luetteloon.

Jos käytät Googlen mainontatuotteita, suosittelemme lisäämään esimerkiksi tietosuojakäytäntöösi linkin Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja? ‑sivulle, jolla kerrotaan, miten Google käsittelee dataa mainostuotteissaan. Tämä tarjoaa käyttäjille tietoa siitä, miten Google käyttää heidän henkilötietojaan, sekä auttaa noudattamaan läpinäkyvyyttä koskevia velvoitteita.

Datan keräämiseen, poistamiseen ja säilyttämiseen liittyvät hallintaominaisuudet

Päivitettyjen LGPD-ehtojen lisäksi aiomme tarjota hallintaominaisuuksia, joiden avulla asiakkaamme voivat huolehtia LGPD-lain noudattamisesta. Jäljempänä on lisätietoja asiaankuuluvista tuoteominaisuuksista, joista on apua LGPD:n noudattamisessa. Jos LGPD koskee mielestäsi yritystäsi, suosittelemme arvioimaan muutosten tarvetta yhdessä oikeudellisten neuvonantajien kanssa.

Google Adsin yleisöluettelot

Asiakaskohdistusyleisöt: Säilytämme mainostajien lataamia datatiedostoja vain niin kauan kuin asiakaskohdistusyleisöjen luominen ja käytäntöjenmukaisuuden varmistaminen edellyttävät (katso Miten Google käyttää asiakaskohdistustietoja?). Kun nämä prosessit ovat päättyneet, poistamme pikaisesti käyttöliittymään tai sovellusliittymään ladatut datatiedostot. Lisätietoja asiakaskohdistusyleisöjen päivittämisestä tai korvaamisesta on artikkelissa Asiakasluettelon päivittäminen.

Uudelleenmarkkinointi Google Ads- tai Floodlight-tagien avulla: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät ja sen, miten kauan käyttäjiä säilytetään luettelossa. Jos käytät Google Ads- tai Floodlight‑tagia uudelleenmarkkinointiin (Google Marketing Platformissa), on monia tapoja varmistaa, että tagi ei ole aktiivinen käyttäjillä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan personoitujen mainosten näyttämiseen. Suosittelemme kysymään verkkovastaavaltasi tietoja mahdollisista ratkaisuista, myös Google Tag Managerista tai yleisestä sivustotagista. Jos käytät Google Analytics ‑tagia Google Adsin uudelleenmarkkinointiin, tutustu jäljempänä olevaan Google Analytics ‑data ‑osioon.

Google Analytics ‑data

Google Analytics on pitkään sisältänyt ominaisuuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat datasi suojaamisessa. Erityisesti seuraavista ominaisuuksista voi olla hyötyä, kun arvioit sitä, miten LGPD vaikuttaa yrityksesi yksilölliseen tilanteeseen ja Analyticsin käyttöön yrityksessäsi.

  • Datan säilyttäminen: Datan säilyttämiseen liittyvien hallintaominaisuuksien avulla voit määrittää, miten kauan käyttäjä- ja tapahtumadataa säilytetään palvelimillamme.
  • Käyttäjät: User Deletion APIn avulla voit hallita yksittäiseen käyttäjätunnisteeseen (kuten sivuston kävijään) liittyvän datan poistamista Google Analytics- tai Analytics 360 ‑omaisuuksista.
  • Omaisuudet ja tilit: Google Analytics ‑asiakkaat voivat myös poistaa omaisuuksiinsa tai tileihinsä liittyvää dataa.
  • Uudelleenmarkkinointi: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät. Jos käytät Google Analyticsia, voit varmistaa, että mainontaominaisuudet on poistettu käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan personoitujen mainosten näyttämiseen. Jos haluat poistaa mainontaominaisuudet (myös uudelleenmarkkinoinnin ja mainonnan raportointiominaisuudet) käytöstä näiltä käyttäjiltä, katso lisätietoja Display Features ‑ohjeen (Display-verkoston ominaisuudet) kohdasta Disable advertising features (Mainontaominaisuuksien poistaminen käytöstä).
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false