Kasutajate abistamine Lei Geral de Proteção de Dadose (LGPD) nõuete järgimisel

Google on pikka aega seadnud oma tegevuses esiplaanile kasutajad. Täidame kasutajate ees oma kohustust mitte kunagi müüa isiklikke andmeid, tagame kasutajatele reklaamitegevuse läbipaistvuse ning anname neile selle üle kontrolli niisuguste tööriistade kaudu nagu Minu konto, Miks see reklaam? ja Eemalda see reklaam. Hästi toimiva ja jätkusuutliku reklaamiökosüsteemi nimel ning selleks et aidata teil, meie väljaandjatel, kasvada, investeerime ka sellistesse algatustesse nagu näiteks Coalition for Better Ads, Digital News Initiative,Google News Initiative ja ads.txt

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) on uus Brasiilia andmeprivaatsuse seadus, mis jõustub 16. augustil 2020. Seda kohaldatakse Brasiilias asuvate kasutajate isikuandmete töötlemise suhtes, mis võib hõlmata ka võrguidentifikaatoreid. Toetame reklaamijaid, väljaandjaid ja muid partnereid igakülgselt LGPD tingimuste täitmisel ja teeme nendega koostööd, et muuta üleminek võimalikult sujuvaks. 

LGPD-l on mitmeid sarnaseid kontseptsioone Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ning meie teenused hõlmavad juba funktsioone, mis aitavad klientidel LGPD nõudeid järgida, sh on ka võimalus esitada kasutajatele isikupärastamata reklaame ning teha muid andmetöötlusega seotud valikuid kasutaja geograafilise asukoha alusel.

Käesolev artikkel sisaldab lisateavet selle kohta, kuidas me saame kasutajatel aidata LGPD nõudeid järgida.

Lepingute värskendused

Me pakume juba GDPR-i ja California tarbijate privaatsuse seaduse andmekaitsetingimusi. GDPR-i tingimused kajastavad Google'i volitatud töötleja või vastutava töötleja staatust. Värskendame neid olemasolevaid andmekaitsetingimusi, et lisada täiendavaid LGPD tingimusi, mis jõustuvad 16. augustil 2020. Google'i volitatud töötleja või vastutava töötleja staatus LGPD-s on sama, mis GDPR-is. LGPD tingimused lisatakse meie olemasolevatele andmekaitsetingimustele, mistõttu pole LGPD tingimustega nõustumiseks vaja midagi teha, kuna olemasolevad andmekaitsetingimused juba moodustavad osa teie lepingust.

Kolmanda osapoole reklaamitehnoloogia muudatused

Google Ad Manageri, AdSense'i ja AdMobi kaudu esitatud näitamiste puhul

Ad Manageri, AdSense'i ja AdMobi väljaandjate abistamiseks LGPD nõuete järgimisel haldame nende reklaamitehnoloogia pakkujate loendit, kes:

  • jagasid teatud teavet, mida nõuab LGPD;
  • esitasid lingi, kus selgitatakse nende andmekasutust, mida väljaandjad saavad kasutajatega jagada;
  • nõustusid järgima meie andmekasutuse eeskirju.

13. augustist 2020 on Ad Manageris, AdSense'is või AdMobis Brasiilia-põhise IP-aadressiga mis tahes reklaamipäringu puhul reklaamide esitamine piiratud selle reklaamitehnoloogia sertifitseeritud pakkujate loendiga.

See tähendab, et Google Adsi ja Display & Video 360 kampaaniad esitavad Brasiilias reklaami näitamist ainult siis, kui reklaamija kasutatud reklaamitehnoloogia pakkuja on lisatud meie Brasiilia reklaamitehnoloogia pakkujate loendisse. Kõik reklaamijaga koostööd tegevad teenusepakkujad, kes pole reklaamitehnoloogia pakkujate loendisse lisatud, saavad Google'iga ühendust võtta, et taotleda sertifikaati ja selle alusel reklaamitehnoloogia pakkujate loendisse lisamist.

Kui kasutate Google'i reklaamiteenuseid, soovitame teil lisada nt oma privaatsuseeskirjade lehele lingi, mis võimaldab lugeda artiklit Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest saadud andmeid?, kus selgitatakse, kuidas haldab Google oma reklaamiteenuste kaudu kogutud andmeid. Nii annate kasutajatele teavet selle kohta, kuidas Google nende isikuandmeid kasutab, ja aitate kaasa läbipaistvusnõuete täitmisele.

Andmete kogumise, kustutamise ja säilitamise juhtelemendid

Lisaks värskendatud LGPD tingimustele plaanime pakkuda tootekontrolle, et aidata oma klientidel täita LGPD tingimusi. Lisateavet LGPD tingimustele vastavuse tagamiseks vajalike tootefunktsioonide kohta leiate allolevast teemast. Kui arvate, et LGPD tingimused võivad teile kehtida, soovitame konsulteerida juriidiliste nõustajatega, et selgitada välja, kas on vaja teha mõni muudatus.

Vaatajaskonna loendid Google Adsis

Kliendivaste vaatajaskonnad: me ei säilita reklaamijate üles laaditud andmefaile kauem, kui on vaja kliendivaste vaatajaskondade loomiseks ja eeskirjade järgimise kontrollimiseks (vaadake artiklit Kuidas Google kliendivaste andmeid kasutab?). Pärast nende protsesside lõppu kustutame kasutajaliidesesse või API-sse üles laaditud andmefailid viivitamata. Vaadake lisateavet olemasoleva kliendivaste vaatajaskonna värskendamise või asendamise kohta artiklist Kliendiloendi värskendamine.

Uuesti turundamine Google Adsi või Floodlighti märgenditega: reklaamijad saavad määrata, millised kasutajad lisatakse uuesti turundamise loenditesse ja millised mitte. Samuti saavad reklaamijad valida, kui kauaks kasutajad loendisse jäävad. Kui kasutate praegu uuesti turundamiseks Google Adsi või Floodlighti märgendit (teenuses Google Marketing Platform), siis on teil mitmeid võimalusi tagada, et märgend ei oleks aktiivne kasutajate puhul, kes isikupärastatud reklaamidest keeldusid. Soovitame küsida oma veebihaldurilt nõu võimalike lahenduste, sealhulgas Google Tag Manageri või üldise saidimärgendi kohta. Kui kasutate Google Adsi uuesti turundamise jaoks Google Analyticsi märgendit, vaadake allolevat jaotist Google Analyticsi andmed.

Google Analyticsi andmed

Google Analytics on juba kaua pakkunud funktsioone ja eeskirju, mis aitavad teil oma andmeid kaitsta. Järgmised funktsioonid võivad osutuda eriti kasulikuks, kui hindate LGPD mõju oma ettevõtte olukorrale ja Analyticsi lahendusele.

  • Andmete säilitamine: andmete säilitamise juhtelementidega võite hallata, kui kaua teie kasutajate ja sündmuste andmeid meie serverites säilitatakse.
  • Kasutajad: kasutajakustutuse API-liides võimaldab teil hallata kõigi individuaalsete kasutajate (nt saidi külastajate) identifikaatoritega seotud andmete kustutamist Google Analyticsi ja/või Analytics 360 atribuutidest.
  • Atribuudid ja kontod: Google Analyticsi kliendid saavad kustutada ka oma atribuutide ja/või kontode andmed.
  • Uuesti turundamine: reklaamijad saavad määrata, millised kasutajad lisatakse uuesti turundamise loenditesse ja millised mitte. Kui kasutate Google Analyticsit, saate tagada, et reklaamifunktsioonid oleksid keelatud kasutajate jaoks, kes ei soovi isikupärastatud reklaame näha. Nende kasutajate jaoks reklaamifunktsioonide, sealhulgas uuesti turundamise ja reklaamiaruandluse funktsioonide keelamise kohta leiate teavet Display-võrgustiku funktsioonide juhendi osast Reklaamifunktsioonide keelamine.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse