O poboljšanim konverzijama

Napomena: Globalna oznaka web-lokacije (gtag.js) sada je Google oznaka. Uz ovu izmjenu nova i postojeća instaliranja oznake gtag.js dobit će nove mogućnosti koje će vam pomoći da učinite više, poboljšate kvalitetu podataka i usvojite nove značajke – sve bez dodatnog koda. Saznajte više Informacije o Google oznaci.

Poboljšane konverzije značajka je koja može poboljšati točnost mjerenja konverzija i otključati naprednije licitiranje. Ona dopunjuje postojeće oznake konverzija slanjem hashiranih izravno prikupljenih podataka o konverzijama s vaše web-lokacije Googleu na način koji štiti privatnost. Na izravno prikupljene podatke o korisnicima, kao što su e-adrese, značajka primjenjuje siguran jednosmjerni algoritam za hashiranje koji se zove SHA256 prije nego što ih pošalje Googleu. Saznajte više o Googleovim rješenjima za modeliranje konverzija.

Poboljšane konverzije možete postaviti pomoću Google oznake, Google upravitelja oznaka ili Google Ads API-ja.

Napomena: Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti vaših podataka. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika. Bilježimo samo konverzije kojima se štiti privatnost. Pročitajte više o pravilima o podacima o korisnicima u vezi s poboljšanim konverzijama i načinu na koji upotrebljavamo vaše podatke.

Kako to funkcionira

Kada korisnik izvrši konverziju na vašoj web-lokaciji, možete primiti izravno prikupljene podatke o korisnicima, kao što su e-adresa, ime, kućna adresa i/ili telefonski broj. Ti se podaci mogu bilježiti u oznakama za praćenje konverzija, hashirati, slati Googleu u hashiranom obliku, a zatim upotrebljavati za poboljšanje mjerenja konverzija.

Ovisno o vrsti poboljšanih konverzija koju upotrebljavate, hashirani podaci upotrebljavat će se na različite načine za poboljšanje mjerenja:

Poboljšane konverzije za web Poboljšane konverzije za potencijalne klijente

Relevantno za oglašivače koji žele pratiti prodaju i događaje ostvarene na web-lokaciji.

Relevantno za oglašivače koji žele pratiti prodaju koja se događa izvan web-lokacije (na primjer, putem telefona ili e-pošte) kod potencijalnih klijenata s web-lokacije.

Poboljšava mjerenje online konverzija.

Poboljšava mjerenje offline transakcija koje su potekle od potencijalnog klijenta ili posjetitelja web-lokacije.

Omogućuje vam da s web-lokacije pošaljete hashirane izravno prikupljene podatke koje je naveo korisnik kada korisnik ostvari konverziju. Ti se podaci zatim upotrebljavaju za uparivanje klijenata s Google računima koji su bili prijavljeni kada su stupili u interakciju s jednim od vaših oglasa.

Omogućuje vam upotrebu hashiranih izravno prikupljenih podataka koje su naveli korisnici iz obrazaca za potencijalne klijente na web-lokaciji za offline mjerenje potencijalnih klijenata. Kada prenesete potencijalne klijente, pruženi hashirani podaci upotrebljavaju se za atribuciju Google Ads kampanji.

Poboljšane konverzije za web

1

2

3

4

Enhanced Conversions YouTube Icon Enhanced Conversions Shopping Icon Enhanced Conversions Mail Icon Enhanced Conversions Graph Icon
Korisnik prijavljen Google računom pregleda vaš YouTube oglas.

Korisnik izvrši konverziju na vašoj web-lokaciji.

Oznaka konverzije bilježi polje koje ste naveli (npr. e-pošta), hashira podatke i sigurno ih šalje Googleu. Hashirani podaci uspoređuju se s Googleovim hashiranim korisničkim podacima, a konverzija se bilježi na vašem računu.

Pomoću poboljšanih konverzija za web izravno prikupljeni podaci o korisnicima, kao što su e-adresa, ime, kućna adresa ili telefonski broj, bilježe se u oznakama za praćenje konverzija, hashiraju, šalju Googleu u hashiranom obliku, a zatim se upotrebljavaju za uparivanje klijenata s Google računima koji su bili prijavljeni kada su stupili u interakciju s jednim od vaših oglasa.

Prednosti:

  • obuhvaćaju se konverzije koje inače ne bi bile uključene u mjerenje
  • poboljšava se optimizacija licitiranja s pomoću boljih podataka
  • štiti se privatnost hashiranjem izravno prikupljenih podataka o korisnicima.

Postavljanje poboljšanih konverzija za web

Poboljšane konverzije za web možete postaviti na tri načina:

Step 1Google upravitelj oznaka: ako trenutačno upotrebljavate Google upravitelj oznaka za praćenje konverzija, poboljšane konverzije za web pomoću Google upravitelja oznaka možete postaviti uz samo neznatne promjene u konfiguraciji.

Step 2Google oznaka: ako vam je praćenje konverzija trenutačno implementirano pomoću Google oznake izravno na stranici (ne u okviru alata treće strane ili iframea), pomoću Google oznake možete ručno postaviti poboljšane konverzije za web unosom manjih izmjena u konfiguraciju.

Step 3Google Ads API: ako želite pružiti podatke o poboljšanim konverzijama putem API-ja kako biste imali veću fleksibilnost i kontrolu nad svojim podacima, poboljšane konverzije za web možete postaviti pomoću Google Ads API-ja.

Napomena: ako želite pojednostaviti način implementacije poboljšanih konverzija ili vam je potrebna dodatna podrška uz onu koju već pruža Google, možete surađivati s partnerom treće strane. Saznajte više o Partnerskom programu za poboljšane konverzije.

Poboljšane konverzije za potencijalne klijente

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Korisnik klikne oglas i dođe na vašu web-lokaciju. Korisnik pregleda vašu web-lokaciju i pročita više o vašem proizvodu/usluzi. Korisnik ispuni obrazac na vašoj web-lokaciji i postane potencijalni klijent vaše tvrtke. Vaša web-lokacija Googleu šalje hashirane podatke o potencijalnom klijentu (odnosno hashiranu e-adresu) koje navedete. Podatke o potencijalnom klijentu pohranjujete u bazu podataka CRM-a. Kada potencijalni klijent izvrši konverziju (npr. postane klijent), prenosite hashirane podatke o potencijalnom klijentu. Google uparuje hashirane podatke s oglasom koji je doveo do potencijalnog klijenta.

Podatke o konverzijama možete prenijeti ili uvesti u Google Ads pomoću izravno prikupljenih podataka o korisnicima iz obrazaca za potencijalne klijente na svojoj web-lokaciji. Za razliku od standardnog uvoza offline konverzija, poboljšane konverzije za potencijalne klijente ne zahtijevaju da izmijenite obrasce za potencijalne klijente ili sustave za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) da biste primili ID Google klika (GCLID). Umjesto toga, za mjerenje konverzija koriste se podaci koji su već prikupljeni o vašim potencijalnim klijentima, kao što su e-adrese.

Prednosti:

  • Jednostavno postavljanje: u potpunosti konfigurirajte mjerenje sa svojeg Google Ads računa.
  • Bolja izvedba: optimizirajte kampanje za prodaju i transakcije koje se događaju izvan vaše web-lokacije.
  • Fleksibilnost: implementirajte pomoću Google oznake ili Google upravitelja oznaka.

Ako želite upotrebljavati GCLID za praćenje konverzija kada se dogode, postojeći način prijenosa na temelju GCLID-a i dalje je dostupan. Saznajte više o tome kako postaviti offline konverzije pomoću GCLID-a

Postavljanje poboljšanih konverzija za potencijalne klijente

Poboljšane konverzije za potencijalne klijente možete postaviti na tri načina:

Step 1Google upravitelj oznaka: ako trenutačno upotrebljavate Google upravitelj oznaka za praćenje konverzija, poboljšane konverzije za potencijalne klijente možete postaviti pomoću Google upravitelja oznaka uz samo neznatne promjene u konfiguraciji.

Step 2Google oznaka: ako vam je praćenje konverzija trenutačno implementirano pomoću Google oznake izravno na stranici (ne u okviru alata treće strane ili iframea), pomoću Google oznake možete ručno postaviti poboljšane konverzije za potencijalne klijente unosom manjih izmjena u konfiguraciju.

Step 3Google Ads API: ako želite pružiti podatke o poboljšanim konverzijama putem API-ja kako biste imali veću fleksibilnost i kontrolu nad svojim podacima, poboljšane konverzije za potencijalne klijente možete postaviti u Google Ads API-ju.

See what other users are saying about enhanced conversions

Join the conversation in the Ads Community

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik