Всичко за подобрените реализации

Забележка: Общият маркер на сайта (gtag.js) вече е маркерът на Google. С тази промяна новите и съществуващите инсталирания на gtag.js ще получат нови възможности, с чиято помощ можете да правите повече неща, да подобрите качеството на данните и да прилагате нови функции – всичко това без допълнителен код. Научете повече за маркера на Google.

Подобрените реализации са функция, която може да подобри точността на измерването на реализациите Ви и да отключи по-мощно офериране. Тя допълва съществуващите Ви маркери за реализация чрез изпращане на Google по безопасен за поверителността начин на хеширани данни от първа страна за реализациите от уебсайта Ви. Функцията използва защитен алгоритъм за еднопосочно хеширане, наречен SHA256, върху данните от първа страна за клиентите Ви, като например върху имейл адресите, преди да ги изпрати на Google. Можете да научите повече за решенията на Google за моделиране на реализациите.

Можете да настроите подобрени реализации с помощта на маркера на Google, Мениджър на маркери на Google или API на Google Ads.

Забележка: Google се ангажира да защитава поверителността и сигурността на данните Ви. Запазваме поверителността и сигурността на данните Ви с помощта на същите водещи в отрасъла стандарти, които използваме, за да защитаваме собствените си данни за потребителите. Отчитаме само реализациите, безопасни за поверителността. Можете да прочетете повече за правилата за данните за клиентите при подобрени реализации и за това как използваме данните Ви.

Начин на работа

Когато клиент осъществи реализация на уебсайта Ви, може да получите данни за клиента от първа страна, например имейл адрес, име, домашен адрес и/или телефонен номер. Тези данни могат да бъдат записани в маркерите Ви за проследяване на реализациите, хеширани, изпратени до Google в хешираната си форма и след това използвани за подобряване на измерването на реализациите Ви.

В зависимост от това, какъв тип подобрени реализации използвате, хешираните данни ще се използват по различни начини за подобряване на измерването Ви:

Подобрени реализации за мрежата Подобрени реализации за възможни клиенти

Подходящо за рекламодатели, които искат да проследяват продажбите и събитията, които се извършват на уебсайт.

Подходящо за рекламодатели, които искат да проследяват продажбите, които се извършват извън уебсайт (например по телефон или имейл) от възможните клиенти на уебсайта.

Подобрява измерването на онлайн реализациите.

Подобрява измерването на офлайн транзакции, получени от възможен клиент или посетител на уебсайта.

Дава възможност да изпратите хеширани данни от първи страни от уебсайта си, когато даден потребител осъществи реализация. След това данните се използват за съпоставяне на клиентите Ви с профили в Google, в които са били влезли, когато са се ангажирали с една от рекламите Ви.

Дава възможност да използвате хеширани, предоставени от потребителите данни във формулярите за възможни клиенти на уебсайта Ви за офлайн измерване на възможни клиенти. Когато качвате данните си за възможни клиенти, предоставената хеширана информация се използва за обратно приписване към кампанията в Google Ads.

Подобрени реализации за мрежата

1

2

3

4

Enhanced Conversions YouTube Icon Enhanced Conversions Shopping Icon Enhanced Conversions Mail Icon Enhanced Conversions Graph Icon
Потребител, влязъл в профила си в Google, вижда рекламата Ви в YouTube.

Потребителят извършва реализация на уебсайта Ви.

Маркерът за реализация записва определено от Вас поле (напр. имейл), хешира данните и ги изпраща по сигурен начин до Google. Хешираните данни се съпоставят с хешираните потребителски данни в Google и в профила Ви се отчита реализация.

При подобрените реализации за мрежата данните от първи страни, като например имейл адрес, име, домашен адрес или телефонен номер, се записват в маркерите Ви за проследяване на реализациите (хеширани, изпращани до Google в хешираната си форма) и след това се използват за съотнасяне на клиентите Ви към профили в Google, в които са били влезли, когато са се ангажирали с една от рекламите Ви.

Предимства:

  • Възстановяване на реализации, които иначе не биха били измерени
  • Подобряване на оптимизирането на оферирането чрез по-добри данни
  • Обезпечаване на поверителността при хеширането на данните за клиентите от първа страна

Настройване на подобрени реализации за мрежата

Можете да настроите подобрени реализации за мрежата по три начина:

Step 1Мениджър на маркери на Google: Ако понастоящем използвате Мениджър на маркери на Google за проследяване на реализациите, можете да настроите подобрени реализации за мрежата с Мениджър на маркери на Google само с малки промени в конфигурацията.

Step 2Маркер на Google: Ако понастоящем сте внедрили проследяване на реализациите посредством маркера на Google директно на страницата си (не в рамките на инструмент на трета страна или вложена рамка), можете да настроите подобрени реализации за мрежата с маркера си на Google като направите малки промени в конфигурацията.

Step 3API на Google Ads: Ако искате да предоставяте данни за подобрени реализации чрез API, за да имате повече гъвкавост и контрол върху данните си, можете да настроите подобрени реализации за мрежата чрез API на Google Ads.

Забележка: Ако искате да опростите начина, по който внедрявате подобрените реализации, или се нуждаете от допълнителна поддръжка, освен вече предоставяната от Google, можете да работите с партньор трета страна. Научете повече за Партньорската програма за подобрени реализации.

Подобрени реализации за възможни клиенти

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
Потребителят кликва върху реклама и пристига на сайта Ви. Потребителят преглежда сайта Ви и чете за продукта/услугата Ви. Потребителят попълва формуляр на сайта Ви и става възможен клиент за бизнеса Ви. Уебсайтът Ви изпраща до Google хеширана информация за възможни клиенти (хеширан имейл адрес), която сте посочили. Съхранявате информацията за възможни клиенти в базата си от данни за управление на връзките с клиенти. Когато даден възможен клиент осъществи реализация (напр. стане клиент), качвате хешираната информация за възможни клиенти. Google намира съответствие между хешираната информация и рекламата, която е довела възможния клиент.

Можете да качвате или импортирате данни за реализациите в Google Ads, като използвате данни от първа страна за клиентите от формулярите си за възможни клиенти на уебсайта. За разлика от стандартната версия на импортирането на офлайн реализациите, подобрените реализации за възможни клиенти не изискват да променяте формулярите си за възможни клиенти или системите за управление на връзките с клиенти (CRM), за да получавате идентификатор на Google за кликване (GCLID). Вместо това използват информация, която вече е била отчетена за възможните Ви клиенти, като например имейл адреси, за измерване на реализациите.

Предимства:

  • Лесно настройване: Конфигурирате измерването изцяло от профила си в Google Ads.
  • По-висока ефективност: Оптимизирате кампаниите си за продажби и транзакции, които се осъществяват извън уебсайта Ви.
  • Гъвкавост: Внедрявате чрез маркера на Google или с Мениджър на маркери на Google.

Ако искате да използвате GCLID, за да проследявате реализациите, когато възникнат, съществуващият начин на качване въз основа на GCLID все още е налице. Научете повече за това, как да настроите офлайн реализации с помощта на GCLID

Настройване на подобрени реализации за възможни клиенти

Можете да настроите подобрени реализации за възможни клиенти по три начина:

Step 1Мениджър на маркери на Google: Ако понастоящем използвате Мениджър на маркери на Google за проследяване на реализациите, можете да настроите подобрени реализации за възможни клиенти с Мениджър на маркери на Google само с малки промени в конфигурацията.

Step 2Маркер на Google tag: Ако понастоящем сте внедрили проследяване на реализациите посредством маркера на Google директно на страницата си (не в рамките на инструмент на трета страна или вложена рамка), можете да настроите подобрени реализации за възможни клиенти с маркера си на Google, като направите малки промени в конфигурацията.

Step 3API на Google Ads: Ако искате да предоставяте данни за подобрени реализации чрез API, за да имате повече гъвкавост и контрол върху данните си, можете да настроите подобрени реализации за възможни клиенти чрез API на Google Ads.

See what other users are saying about enhanced conversions

Join the conversation in the Ads Community

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню