Om rapportering om innholdselementer for flere kampanjer for responsive søkeannonser

Med rapportering om innholdselementer for flere kampanjer for responsive søkeannonser kan du se resultater og statistikk for innholdselementene på kampanjenivå. Du kan se hvilke innholdselementer du bør bytte ut, og hvilke innholdselementer som er mest effektive. Denne informasjonen kan du bruke til å oppnå bedre resultater for annonsene dine.

På «Innholdselementer»-siden kan du se overskriftene og beskrivelsene fra alle de responsive søkeannonsene dine på ett sted.

Når du bruker rapportering om elementer som brukes i flere kampanjer, kan du se hvor elementene dine brukes, og hvilke elementer du oppnår de beste resultatene med. Når du vet hvilke elementer du oppnår gode resultater med, kan du sette denne kunnskapen ut i livet i andre annonser. Hvis du oppnår dårlige resultater med enkelte elementer, kan du bytte dem ut.

Før du begynner

Du må opprette en responsiv søkeannonse for å kunne se rapporten om elementer. Finn ut mer om responsive søkeannonser.

Du kan også se rapporten om elementer på annonsenivå. I denne rapporten om elementer lister vi opp alle elementene som er brukt i de responsive søkeannonsene dine, så du kan sammenligne resultatene du oppnår med elementene i de enkelte responsive søkeannonsene.

Rapporter om elementer som brukes i flere kampanjer, blir generert hvis du har minst én responsiv søkeannonse i Google Ads. Det er bare de aktive elementene (de som inngår i aktive annonser i aktive annonsegrupper og i aktive kampanjer som har hatt visninger ila. de siste 30 dagene), som vises i disse rapportene.

Merk: Ettersom data om elementer oppdateres daglig, gjenspeiles ikke endringene i sanntid. Elementer kan for eksempel fortsatt fremgå i en rapport etter at den aktuelle kampanjen er satt på pause, men de fjernes så fort elementdataene er oppdatert.

Slik fungerer det

Følg denne fremgangsmåten for å se rapporten for innholdselementer for flere kampanjer for responsive søkeannonser for kampanjene dine i Søkenettverket:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Søkekampanjer i navigasjonsmenyen til venstre, hvis dette alternativet er tilgjengelig.
 3. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk så på Innholdselementer. Du kan se informasjon om hvert enkelt element ved å klikke på det.

Dette finner du i rapporten om elementer som brukes i flere kampanjer

Filtre og visninger

Hvis du har en liste med veldig mange elementer, kan du filtrere disse etter innholdselement, brukt av, type og resultatvurdering. Du kan filtrere innholdselementene dine ved å klikke på filterikonet Filter og deretter velge en filtertype.

Innholdselement

I «Innholdselement»-kolonnen ser du hva de ulike innholdselementene inneholder.

Brukt av

I «Brukt av»-kolonnen ser du hvor mange annonser dette innholdselementet brukes i. Hvis du klikker på verdien i denne kolonnen, ser du annonsetabellen med alle annonsene som inneholder dette innholdselementet. Du kan redigere annonsen ved å legge inn endringene fra annonsetabellen. Klikk på blyantikonet Endre for å endre annonsen.

Type

I «Type»-kolonnen blir det definert hvordan de enkelte innholdselementene skal brukes. Her følger noen vanlige typer innholdselementer:

 • overskrift
 • beskrivelse

Festet

I Festet-kolonnen kan du se hvor mange ganger overskriftene og beskrivelsene dine er festet, og i hvilke plasseringer. Hvis du klikker på verdien i denne kolonnen eller på infokortet, ser du annonsetabellen med alle annonsene der dette innholdselementet er festet. Finn ut mer om hvordan du fester elementer i bestemte plasseringer

Resultatvurdering

I Resultatvurdering-kolonnen kan du se hvor gode resultater du oppnår med et gitt element, sammenlignet med resultatene du får med andre elementer av denne samme typen i alle kampanjene dine. Den aktuelle verdien representerer andelen av visningene elementet fikk da det ble opprettet. Elementer vurderes som «Best», «God» eller «Lav» basert på de aktuelle resultatene.

Merk: Responsive søkeannonser må vanligvis ha oppnådd rundt 5000 visninger i «Google Søk: Øverst»-segmentet i løpet av 30 dager for at en vurdering skal vises i Resultater-kolonnen. Finn ut mer om «Øverst kontra annet»-segmentet.

Når du har lagt til et element, vises «Innlæringsfase»-vurderingen mens systemet vurderer resultatene som oppnås med dette elementet, sammenlignet med resultatene som oppnås med andre elementer i den responsive søkeannonsen. Når innholdselementet ditt har tilstrekkelig med trafikk, kan det få resultatvurderingen «Lav», «God» eller «Best».

Merk: Hvis du endrer datoperioden, har dette ingen innvirkning på «Resultater»-kolonnen. Vurderingen som vises, er alltid den gjeldende vurderingen.

Du bør bytte ut innholdselementer med vurderingen «Lav», beholde innholdselementer med vurderingen «God» og bruke innholdselementer med vurderingen «Best» for at annonsene dine skal bli mer effektive.

Tips: Legg til så mange unike innholdselementer som du kan. Jo flere elementer du legger til i den responsive søkeannonsen din, desto flere mulige lønnsomme annonsekombinasjoner kan det settes sammen.

Du kan se prosentandeler i vurderingskolonnen for de enkelte elementene. Disse prosentandelene representerer andelen av visninger – for alle de aktuelle annonsene – som det aktuelle elementet kunne tilskrives da vurderingen ble gitt. Du kan dermed optimalisere de responsive søkeannonsene ved å legge til de elementene du oppnår de beste resultatene med, eller bytte ut de elementene som er lite lønnsomme. Finn ut hvordan du kan opprette effektive søkeannonser

Vurderinger av elementer som brukes i flere kampanjer med responsive søkeannonser

Elementene som brukes i flere kampanjer, vises som en prosentandel. Du kan se gjennom de ulike resultatvurderingene nedenfor:

Resultatvurdering for flere kampanjer Beskrivelse
Innlæringsfase Verdien i «Innlæringsfase»-kolonnen representerer hvor ofte innholdselementet blir vist uten noen vurdering fordi Google Ads ikke har tilstrekkelig med informasjon til å vurdere det. Et innholdselement som nylig er lagt til i en annonse, gis vurderingen «Innlæringsfase» til å begynne med. Det kan bli vist en resultatvurdering så fort nok informasjon er samlet inn.
Lav Vurderingen «Lav» gis til innholdselementene du oppnår de dårligste resultatene med i forhold til andre elementer av samme type i den samme annonsen. Bytt ut innholdselementer som ofte får vurderingen «Lav», for å oppnå bedre resultater med annonsen.
God Vurderingen «God» gis til innholdselementer som oppnår gode resultater i forhold til andre elementer av samme type i den samme annonsen. Behold innholdselementene som ofte får vurderingen «God», for å oppnå bedre resultater med annonsen.
Best Vurderingen «Best» gis til innholdselementene du oppnår de beste resultatene med i forhold til andre elementer av samme type i den samme annonsen. Legg til flere innholdselementer som de som ofte vurderes som «Best», for å oppnå bedre resultater med annonsen.
Ikke vurdert I «Ikke vurdert»-kolonnen kan du se hvor ofte elementet blir vist uten vurdering. Dette kan skje hvis det ikke finnes nok innholdselementer av den samme typen i én og samme annonse, eller hvis elementet ikke har oppnådd nok visninger til å bli gitt en resultatvurdering.

Eksempel:

Prosentandelen i hver enkelt kolonne representerer andelen av visningene innholdselementet mottok da det ble vurdert. Tenk deg at et overskriftselement – «Gratis frakt» – som brukes i fire annonser, totalt mottok 10 000 visninger:

 • I annonse 1 får elementet 1000 visninger og vurderingen «Best».
 • I annonse 2 får elementet 6000 visninger og vurderingen «God».
 • I annonse 3 får elementet 2900 visninger og vurderingen «Lav».
 • I annonse 4 får elementet 100 visninger og ingen resultatvurdering.

Innholdselementet representeres i elementkolonnene for flere kampanjer på følgende måte:

 • 10 % og best (annonse 1)
 • 60 % og god (annonse 2)
 • 29 % og lav (annonse 3)
 • 1 % og uten vurdering (annonse 4)

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false