คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Partners

บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม Google Partners

คำถามทั่วไป คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรอง

1. ทำไมผู้ใช้บางรายที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทฉันถึงแสดงอยู่ในหน้าการรับรองผู้ใช้

หน้าการรับรองผู้ใช้จะแสดงผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบและระดับมาตรฐานทั้งหมดในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการของบริษัทคุณ ผู้ใช้ทุกรายที่ปรากฏในหน้านี้คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง Google Ads ในด้านใดด้านหนึ่ง (เช่น Search, Display, วิดีโอ Shopping และแอป) และการรับรองดังกล่าวจะมีผลต่อคุณสมบัติในการได้รับการรับรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการรับรองผู้ใช้

2. Google ให้คำจำกัดความ Account Strategist ไว้ว่าอย่างไร

Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า

3. Google กำหนดจำนวน Account Strategist ที่ต้องผ่านการรับรองอย่างไร

จำนวน Account Strategist ที่ต้องผ่านการรับรองคือจำนวนที่ประมาณการโดยอิงตามปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners และบัญชีย่อยที่ลิงก์ รวมถึงโดเมนอีเมล

ตอนนี้คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่าบริษัทของคุณมี Account Strategist กี่คน โดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประเมินจำนวน Account Strategist ในบริษัทของคุณ

4. เราให้อีเมลของบริษัทแก่ลูกค้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาในการรับป้าย Google Partner ใหม่หรือไม่

ไม่ คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรผ่านการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประเมินจำนวน Account Strategist ในบริษัทของคุณ

5. การรับรอง Google Ads รายการใดบ้างที่นับรวมในข้อกำหนดการรับรอง Google Partners

การรับรอง Google Ads คือการรับรองผู้เชี่ยวชาญซึ่ง Google มอบให้บุคคลที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Google Ads ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง

การรับรอง Google Ads ต่อไปนี้นับรวมในข้อกำหนดการรับรอง

  • แอป Google Ads
  • Google Ads Display
  • Google Ads Search
  • โฆษณาวิดีโอของ Google Ads
  • โฆษณา Shopping
หมายเหตุ: การรับรองผู้เชี่ยวชาญ Google Ads จะไม่นับรวมในป้าย Partner ทั้งนี้ระบบจะไม่นับรวมการรับรองอื่นๆ ในข้อกำหนดการรับรองสำหรับสถานะป้าย Google Partner หรือ Premier Partner

คุณสามารถเข้าถึงการรับรอง Google Ads ได้จากหน้าการรับรอง Google Ads ใน Skillshop

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ

1. ฉันจะมีโอกาสเสียป้าย Google Partner ไหมหากได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพต่ำ ฉันต้องทำตามคำแนะนำทั้งหมดและมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% เพื่อรับป้าย Partner ไหม

คุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำทั้งหมดหรือได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับป้าย Google Partner ใหม่ บริษัทต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% โดยคุณควบคุมได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำที่อิงตามการประเมินของคุณเองและเป้าหมายของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. ขณะนี้ Google ใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินบัญชีพาร์ทเนอร์และประสิทธิภาพของแคมเปญ

เราจะใช้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อกําหนดด้านประสิทธิภาพชัดเจน โปร่งใส และใช้ได้จริงมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

3. บัญชีต้องคงคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำไว้ที่เท่าใด และกำหนดกรอบเวลาการประเมินไว้อย่างไร

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners จะต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Partner โดยคุณเลือกได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำที่อิงตามการประเมินของคุณเองและเป้าหมายของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

เราจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวทุกวัน และจะแจ้งให้พาร์ทเนอร์ทราบหากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำ 70% หรือข้อกำหนดอื่นๆ เราจะมอบเครื่องมือและให้เวลาพาร์ทเนอร์ในการปรับปรุงคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพก่อนที่จะมีความเสี่ยงต่อการเสียสถานะ เมื่อพ้นช่วงเวลานี้ไป พาร์ทเนอร์ที่เสียสถานะจะมีสิทธิ์รับป้ายคืนเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

4. บางครั้งคําแนะนําที่แสดงก็ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า ฉันควรสร้างสมดุลการใช้คำแนะนำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพกับผลประโยชน์ของลูกค้าในลักษณะใด

เราเข้าใจดีว่าลูกค้าอาจมีข้อกำหนดหรือเป้าหมายหลายอย่างที่แตกต่างกัน เราจึงไม่ได้กำหนดให้ต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% พาร์ทเนอร์จะยังมีสิทธิ์ควบคุมและมีอิสระในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยเลือกได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำที่อิงตามการประเมินของคุณเองและเป้าหมายของลูกค้า ทั้งนี้คุณจะเห็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้และปิดคำแนะนำ

โปรดทราบว่าคำแนะนำจะแสดงตามการปรับปรุงประสิทธิภาพที่คาดหวังตามเป้าหมายของลูกค้า และเราปรับปรุงเกณฑ์การมีสิทธิ์อยู่เสมอ หากคุณตัดสินใจปิดคำแนะนำเนื่องจากไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าในปัจจุบัน อย่าลืมแสดงความคิดเห็น และโปรดทราบว่าอาจมีโอกาสที่ระบบจะแสดงคำแนะนำอีกครั้งหากยังมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีอยู่

5. เมื่อไปที่หน้าคำแนะนำใน Google Ads ฉันเห็นข้อความ "แสดงคำแนะนำทั้งหมดของแคมเปญไม่ได้เนื่องจากมีบัญชีเกิน 1,000 บัญชี เลือกบัญชีในระดับต่ำลงเพื่อดูคำแนะนำ" ฉันจะดูคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดได้อย่างไร

ไปที่หน้าโปรแกรม Partners ใน Google Ads จากนั้นมองหาการ์ดสถานะป้าย แล้วคลิก "ดูรายละเอียด" คุณจะเห็นรายละเอียดของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วน "ประสิทธิภาพ" ในหน้าสถานะป้าย หากมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพถึง 70% คุณจะเห็นการแจ้งเตือน หากยังมีคะแนนไม่ถึง คุณจะเห็นข้อมูลว่าต้องเพิ่มคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพอีกเท่าใดเพื่อให้ถึงเกณฑ์ 70%

จากนั้นให้กลับไปที่หน้าคำแนะนำ แล้วเลือกบัญชีในระดับต่ำลงจากแถบนำทางด้านบน คุณจะใช้หรือปิดคำแนะนำในบัญชีทั้งหมดได้จากหน้าคำแนะนำ คำแนะนำที่มีคะแนนสูงกว่าคือคำแนะนำที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14010124023185765102
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067