คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Partners

บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Partners รวมถึงคำถามเกี่ยวกับเวลาเปิดตัวโปรแกรมใหม่และข้อกำหนดการรับป้ายใหม่

คำถามทั่วไป

1. เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม Google Partners

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับพาร์ทเนอร์หลายรายทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Google Partners ได้อย่างไร พาร์ทเนอร์บอกกับเราว่าต้องการความโปร่งใส ความพิเศษเฉพาะตัว และการเป็นที่ยอมรับในวงการมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจของตนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เราจะเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เพื่อปรับปรุงโปรแกรมเพื่อพาร์ทเนอร์และผู้ลงโฆษณาของเรา หากคุณได้รับป้าย Partner หรือ Premier Partner ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คุณจะมีสิทธิ์รักษาสถานะป้ายไว้ได้จนกว่าจะมีการเปิดตัวโปรแกรมใหม่

ทั้งนี้เราได้ช่วยเหลือคุณด้วยการอัปเดตข้อกำหนดให้โปร่งใสมากขึ้น และเพื่อให้คุณควบคุมได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับป้าย Google Partner ใหม่

นอกจากนี้เรายังจะชี้แจงสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย เราได้ปรับสิทธิประโยชน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การศึกษาและข้อมูลเชิงลึก สิทธิ์เข้าถึงและการสนับสนุน และการยกย่องชมเชยและรางวัล

ดูภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมได้ที่นี่

2. คุณจะนําป้าย Premier Google Partner ออกไหม

ไม่ ป้าย Premier Partner จะยังคงอยู่ โดย Premier Google Partner ปัจจุบันจะยังคงรักษาสถานะไว้ได้จนกว่าโปรแกรม Google Partners จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

โปรแกรม Google Partners จะให้สถานะ Premier Google Partner แก่บริษัทที่อยู่ในอันดับสูงสุด 3% จากบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป บริษัทของคุณจะต้องได้รับป้าย Google Partner ใหม่ และได้รับสถานะ Premier Google Partner จึงจะได้เป็น Premier Google Partner

เราให้สถานะ Premier Google Partner โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้จ่ายค่าโฆษณารายปีในบัญชีที่จัดการ การเติบโตของลูกค้า การคงลูกค้าไว้ และข้อมูลอื่นๆ เราทำการประเมิน Premier Partner ทุกปี และสถานะดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้ในตลาดบางแห่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

3. คุณจะนําป้าย Google Partner ออกไหม

ไม่ ป้าย Partner จะยังคงอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

4. ฉันจะทราบเมื่อใดว่าได้เป็น Premier Google Partner ในปี 2022

เราจะเปิดตัวป้ายและประสบการณ์ใช้งาน Premier Google Partner ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โปรแกรม Google Partners จะให้สถานะ Premier Google Partner แก่บริษัทที่อยู่ในอันดับสูงสุด 3% จากบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป บริษัทของคุณจะต้องได้รับป้าย Google Partner ใหม่ และได้รับสถานะ Premier Google Partner จึงจะได้เป็น Premier Google Partner

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

คำถามเกี่ยวกับการเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

1. ทำไม Google จึงเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

เราจะเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 หากคุณได้รับป้าย Partner หรือ Premier Partner ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คุณจะมีสิทธิ์รักษาสถานะป้ายไว้ได้จนกว่าจะมีการเปิดตัวโปรแกรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณ เราจึงได้อัปเดตข้อกําหนดให้โปร่งใสมากขึ้น และเพื่อให้คุณควบคุมได้มากขึ้น ในเดือนมิถุนายน 2021 พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับป้าย Google Partner ใหม่

2. ข้อกำหนดในการได้รับป้าย Google Partner ใหม่จะเปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ไหม

หมวดหมู่ข้อกำหนดจะยังเหมือนเดิม ได้แก่ ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย และการรับรอง อย่างไรก็ตาม เรารับฟังความคิดเห็นของคุณและได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการได้รับป้ายใหม่เพื่อให้คุณควบคุมได้มากขึ้น และมั่นใจได้ว่าเราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของคุณ

ประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะตั้งค่าและใช้งานแคมเปญ Google Ads ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners จะต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% โดยคุณควบคุมได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลที่ประเมินได้และเป้าหมายของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่าย ข้อกำหนดด้านการใช้จ่ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือมีการใช้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน 10,000 USD ในช่วง 90 วันในบัญชีที่จัดการทั้งหมด
การรับรอง

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ต้องมี Account Strategist ขั้นต่ำ 50% ที่ผ่านการรับรองใน Google Ads (ผู้ใช้สูงสุด 100 คน) โดยมีผู้ผ่านการรับรองอย่างน้อย 1 คนในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแคมเปญ (เช่น เครือข่ายการค้นหา, เครือข่ายดิสเพลย์, วิดีโอ, Shopping หรือ App Campaign)

Account Strategist คือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรผ่านการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง

3. ข้อกำหนดในการได้รับป้าย Google Partner ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงจากตอนนี้ไหม

ข้อกําหนดในการได้รับป้ายปัจจุบันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2021 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับป้าย Google Partner ใหม่

4. จะเกิดอะไรขึ้นกับป้าย Google Partner, ป้าย Premier Google Partner และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ฉันมีอยู่

หากตอนนี้คุณมีป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner คุณจะรักษาสิทธิประโยชน์และป้ายปัจจุบันไว้ได้จนกว่าโปรแกรมใหม่จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ในเดือนมิถุนายน 2021 พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับป้าย Google Partner ใหม่

หากปัจจุบันคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เครือข่ายการค้นหา, เครือข่ายดิสเพลย์, Shopping หรือวิดีโอ) คุณจะรักษาคุณสมบัตินี้ไว้ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2021 โดยเราจะเลิกใช้งานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเดือนมิถุนายน 2021 พร้อมกับการเริ่มใช้งานป้าย Google Partner ใหม่

5. ฉันมีป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner แต่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดอีกต่อไป ฉันมีโอกาสสูญเสียป้ายไหม

ไม่ หากคุณมีป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner แล้ว และไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการได้รับป้าย Google Partner ใหม่ คุณจะยังรักษาสถานะป้ายไว้ได้จนกว่าโปรแกรมจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

6. ฉันต้องกังวลเกี่ยวกับการมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการได้รับป้ายใหม่ในระหว่างปี 2021 ไหม

เราจะเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 หากคุณได้รับป้าย Partner หรือ Premier Partner ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2022 คุณจะมีสิทธิ์รักษาสถานะป้ายไว้ได้จนกว่าจะมีการเปิดตัวโปรแกรม ในเดือนมิถุนายน 2021 พาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับป้าย Google Partner ใหม่

เราขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่โปรแกรม Google Partners ใหม่จะเปิดตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

7. ฉันยังคงรับป้าย Google Partner ได้ไหม

ได้ คุณยังคงรับป้าย Google Partner ได้เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดในการได้รับป้าย Google Partner ปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด

8. ปัจจุบันฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Google Partner ฉันยังจะเข้าร่วมโปรแกรมได้ไหม

ได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Google Partners และทำตามขั้นตอนเพื่อเข้าร่วม

9. ฉันยังได้รับป้าย Premier Google Partner ในระหว่างปี 2021 ได้ไหม

เราจะเปิดตัวป้ายและประสบการณ์ใช้งาน Premier Google Partner ปี 2022 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดย Premier Google Partner ปัจจุบันจะรักษาสถานะของตนได้จนกว่าจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ในการได้รับป้าย Premier Google Partner ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

10. ฉันควรแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับโปรแกรม Google Partners ใหม่ว่าอย่างไร

หากลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรม Google Partners ใหม่ คุณแจ้งให้ทราบว่า Google จะเปิดตัวโปรแกรม Google Partners ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ได้ โดยคุณยังแจ้งให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าในระหว่างนี้คุณจะรักษาป้ายปัจจุบัน เข้าถึงการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ และคงความสัมพันธ์กับ Google ไว้ตามเดิม

11. จะเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากป้าย จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2021 ไหม

เราจะชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราได้ปรับสิทธิประโยชน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การศึกษาและข้อมูลเชิงลึก สิทธิ์เข้าถึงและการสนับสนุน และการยกย่องชมเชยและรางวัล ดูภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมได้ที่นี่

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองเพื่อรับป้าย Google Partner ใหม่

1. ทำไมผู้ใช้บางรายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฉันถึงได้แสดงอยู่ในตารางการรับรองผู้ใช้สำหรับป้าย Google Partner ใหม่

ตารางการรับรองผู้ใช้สําหรับป้าย Google Partner ใหม่จะแสดงผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบและระดับมาตรฐานทั้งหมดในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ของคุณ และบัญชีย่อยที่ลิงก์ ผู้ใช้ทุกรายในตารางนี้คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง Google Ads ในด้านใดด้านหนึ่ง (เช่น เครือข่ายการค้นหา, เครือข่ายดิสเพลย์, วิดีโอ, Shopping และ App Campaign) และการรับรองนั้นจะมีผลต่อคุณสมบัติในการได้รับป้าย Google Partner ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการรับรองผู้ใช้สำหรับป้าย Google Partner ใหม่

2. Google ให้คำจำกัดความถึง Account Strategist ไว้ว่าอย่างไร

Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า

3. Google กำหนดจำนวนผู้ใช้ (ซึ่งก็คือ Account Strategist) ที่เราจำเป็นต้องให้ผ่านการรับรองอย่างไร

จำนวน Account Strategist ที่ต้องผ่านการรับรองคือค่าประมาณที่ดีที่สุดจากเรา โดยอิงตามปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners และบัญชีย่อยที่ลิงก์ รวมถึงโดเมนอีเมล

ตอนนี้คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรผ่านการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประเมินจำนวน Account Strategist ในบริษัทของคุณ

4. เราให้อีเมลของบริษัทแก่ลูกค้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาในการรับป้าย Google Partner ใหม่หรือไม่

ไม่ คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรผ่านการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประเมินจำนวน Account Strategist ในบริษัทของคุณ

5. ฉันจะดูและอัปเดตสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่เรามีในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners และบัญชีย่อยได้จากที่ใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

หมายเหตุ: บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ต้องเป็นเจ้าของบัญชีย่อยจึงจะจัดการสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ในบัญชีย่อยนั้นได้ ซึ่งเจ้าของบัญชีย่อยนั้นจะเป็นบัญชีดูแลจัดการ Google Ads บัญชีใดก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มการเป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีย่อย

6. ฉันจะแยกอีเมลส่วนตัวและโดเมนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัทออกจากบัญชีดูแลจัดการ Google Ads และบัญชีย่อยได้อย่างไร

เราขอแนะนำให้ใช้มุมมองโดเมนที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ระบุผู้ใช้ที่ไม่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ของคุณได้อย่างสะดวก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้บัญชีและการจำกัดโดเมนอีเมลที่ผู้ใช้จะใช้ได้

7. ทีมการเงินหรือกฎหมายของฉันต้องการสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ในทีมจะรวมอยู่ในตารางการรับรองผู้ใช้ที่จะนับรวมในข้อกำหนดการรับรองด้วย เราจะยกเว้นผู้ใช้เหล่านั้นได้ไหม

คุณสามารถใช้ "สิทธิ์การเข้าถึงการเรียกเก็บเงินเท่านั้น" กับทีมการเงินหรือกฎหมายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึงการเรียกเก็บเงินเท่านั้น

ตอนนี้คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรผ่านการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง Account Strategist ตามคำจำกัดความของเราคือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรากำหนดจำนวน Account Strategist ในบริษัทของคุณ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำหรับการรับป้าย Google Partner ใหม่

1. ฉันมีโอกาสจะสูญเสียป้าย Google Partner ไหมหากมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพต่ำ ฉันต้องทำตามคำแนะนำทั้งหมดและมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% เพื่อรับป้าย Partner หรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำทั้งหมดหรือได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับป้าย Google Partner ใหม่ บริษัทต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% โดยคุณควบคุมได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลที่ประเมินได้และเป้าหมายของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

2. ขณะนี้ Google ใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินประสิทธิภาพแคมเปญและบัญชีพาร์ทเนอร์เมื่อเทียบกับสิ่งที่แสดงในคำแนะนำ

เราจะใช้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เกณฑ์ประสิทธิภาพบัญชีชัดเจน โปร่งใส และใช้ได้จริงมากขึ้น (ก่อนหน้านี้พาร์ทเนอร์จะไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นี้) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับป้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

3. บัญชีต้องคงคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำไว้ที่เท่าไหร่ และกำหนดกรอบเวลาสำหรับการประเมินอย่างไร

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% โดยคุณควบคุมได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลที่ประเมินได้และเป้าหมายของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

เราจะตรวจสอบคุณสมบัติในการได้รับป้ายทุกวัน เราจะแจ้งให้พาร์ทเนอร์ทราบหากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดคะแนนขั้นต่ำ 70% หรือข้อกำหนดอื่นๆ ของป้าย เราจะมอบเครื่องมือและให้เวลาพาร์ทเนอร์ในการปรับปรุงคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์ประสิทธิภาพก่อนจะสูญเสียป้าย เมื่อพ้นช่วงเวลานี้ไป พาร์ทเนอร์ที่สูญเสียป้ายจะมีสิทธิ์รับป้ายคืนเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

4. บางครั้งคําแนะนําที่แสดงก็ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า ฉันควรสร้างสมดุลอย่างไรระหว่างการใช้คำแนะนำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพกับผลประโยชน์ของลูกค้า

เราเข้าใจดีว่าลูกค้าอาจมีข้อกำหนดหรือเป้าหมายหลายอย่างที่แตกต่างกัน เราจึงไม่ได้กำหนดให้ต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 100% พาร์ทเนอร์จะยังมีสิทธิ์ควบคุมเพื่อเลือกทางที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยเลือกได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลที่คุณประเมินได้และเป้าหมายของลูกค้า ขณะเดียวกันคะแนนประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลดีต่อแคมเปญของคุณด้วย ซึ่งคุณอาจเห็นคะแนนเพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว