Časté otázky o programe Google Partners

V tomto článku odpovedáme na časté otázky o programe Google Partners vrátane otázok o dátume uvedenia nového programu a požiadavkách na získanie nového odznaku.

Všeobecné otázky

1. Prečo meníte program Google Partners?

Za posledné dva roky sme diskutovali s viacerými partnermi na celom svete, aby sme lepšie pochopili, ako môžeme zlepšiť prostredie programu Google Partners. Veľa sme sa dozvedeli. Partneri nám povedali, že si želajú viac transparentnosti, exkluzivity, uznania na trhu a lepšie pochopenie potrieb svojich firiem.

Rozhodli sme sa, že na ich spätnú väzbu odpovieme uvedením nového globálneho programu Google Partners v roku 2021. Ukážku nových požiadaviek na odznak si môžete pozrieť tu.

2. Odstraňujete odznak Premier Google Partner?

Nie. Odznak Premier Google Partner zostane aj naďalej, no požiadavky na jeho získanie sa v roku 2021 zmenia. 

Ak chcete mať nárok na odznak Premier Google Partner, musíte najprv splniť nové požiadavky na získanie odznaku Google Partner a musíme vás vybrať na základe niekoľkých faktorov, ktoré okrem iného zahŕňajú ročné výdavky na reklamu v spravovaných účtoch, nárast počtu klientov, mieru udržania klientov a ďalšie informácie. Vyhodnocovanie programu Premier Partner sa uskutočňuje v ročných intervaloch. Status Prémiového partnera však nemusí byť dostupný na všetkých trhoch.

3. Odstraňujete odznak Google Partner?

Nie. Odznak Google Partner zostane aj naďalej. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku.

4. Kedy zistím, či som Prémiovým partnerom na rok 2021?

V roku 2021 uvedieme nový program Google Partners. V rámci toho budeme aktualizovať zoznam Prémiových partnerov. Pripomíname, že ak chcete mať odznak Premier Google Partner, musíte splniť nové požiadavky na získanie odznaku Google Partner a musíme vás vybrať na základe niekoľkých faktorov. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku.

Otázky o odklade opätovného uvedenia programu Google Partners na rok 2021

1. Prečo Google odkladá nový program Google Partners na rok 2021?

Keďže sa priebežne prispôsobujeme situácii, ktorú v celom svete vyvolalo ochorenie COVID‑19, uvedomujeme si, že tento stav neistoty je pre vás, vaše rodiny, firmu a zákazníkov ťažký. Uvedenie nového programu Google Partners a nových požiadaviek na získanie odznaku sme sa rozhodli posunúť z júna 2020 na rok 2021, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je pre vás najdôležitejšie.

2. Budú sa nové požiadavky na získanie odznaku Google Partner líšiť od tých, ktoré boli oznámené vo februári 2020?

Nové požiadavky na odznaky Google Partner a Premier Google Partner oznámené vo februári 2020 zostanú rovnaké, ale nadobudnú účinnosť až po spustení v roku 2021.

3. Budú sa aktuálne požiadavky na získanie odznaku Google Partner meniť?

Aktuálne požiadavky na získanie odznaku zostanú rovnaké, kým v roku 2021 neuvedieme nový program Google Partners.

4. Čo sa stane s mojím existujúcim odznakom Google Partner, Premier Google Partner a špecializáciami?

Ak máte v súčasnosti odznak Google Partner, Premier Google Partner alebo špecializáciu (Vyhľadávanie, Obsahová sieť, Nákupné reklamy alebo Video), odznak alebo špecializácie vám zostanú do uvedenia nového programu v roku 2021. 
 

Poznámka: Ak nemáte odznak Google Partner alebo Premier Google Partner ani žiadnu špecializáciu v službe Google Ads, no splníte súčasné požiadavky, budete ich môcť stále získať. Keď získate odznak alebo špecializácie, budete si ich môcť ponechať do uvedenia nového programu v roku 2021. Stav odznaku a špecializácií nájdete vo svojom účte správcu Google Ads na karte Program Partners. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku. 

5. Čo ak ste po 1. januári 2020 PST prišli alebo ešte len prídete o odznak či špecializácie?

Ak ste po 1. januári 2020 PST prišli alebo ešte len prídete o odznak či špecializácie, udelíme vám ich znova až do uvedenia nového programu v roku 2021.

6. Mám odznak Google Partner alebo Premier Google Partner, ale už nespĺňam požiadavky. Hrozí, že o odznak prídem?

Nie. Ak už máte odznak Google Partner alebo Premier Google Partner, stav odznaku vám zostane až do uvedenia nového programu Google Partners v roku 2021, aj keď už nespĺňate požiadavky súvisiace s odznakom.

7. Musím splniť nové požiadavky na získanie odznaku počas zvyšku roka 2020?

Uvedenie nových požiadaviek na získanie odznaku Google Partner odkladáme na rok 2021. Nové požiadavky súvisiace s výdavkami, výkonnosťou a certifikáciami budú preto odložené tiež. V zaregistrovanom účte správcu Google Ads si na karte Program Partners budete môcť naďalej pozerať stav firmy s ohľadom na nové požiadavky a tiež budete môcť dokončiť certifikáciu Google Ads – Vyhľadávanie, Google Ads – Video, Google Ads – Obsahová sieť alebo Google Ads – Nákupné reklamy, aby ste sa pripravili na nové uvedenie programu v roku 2021. 

Pred novým uvedením programu vám poskytneme ďalšie materiály a zdroje, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na nové požiadavky na získanie odznaku. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku. 

8. Môžem naďalej získať odznak Google Partner?

Áno. Odznak Google Partner môžete získať tak, že splníte súčasné požiadavky na získanie tohto odznaku. Prečítajte si viac o požiadavkách.

9. Momentálne nepatrím do programu Partners. Môžem sa do neho zapojiť ešte pred rokom 2021?

Áno. Prejdite na náš web Google Partners a postupujte podľa pokynov na vstup do programu. 

10. Ako určíme status Prémiového partnera na zvyšok roka 2020?

Požiadavky na získanie odznaku Premier Google Partner zostanú do uvedenia nového programu v roku 2021 rovnaké. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku Premier Google Partner.

11. Môžem naďalej získať odznak Premier Google Partner aj v roku 2020?

Áno. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku Premier Google Partner.

12. Čo mám o novom programe Google Partners povedať klientom? 

Ak sa vaši klienti opýtajú na nový program Google Partners, môžete ich informovať, že Google odkladá uvedenie nového programu a odznaku na rok 2021, aby si partneri našli čas a vzhľadom na náročnú situáciu súvisiacu s koronavírusom (COVID‑19) sa mohli postarať o seba, svoje komunity a zákazníkov. Môžete ich uistiť, že vám zostane odznak, prístup k školeniam, výhody aj spojenie s Googlom.

13. Čo sa stane s výhodami, ktoré nám prináša odznak? Zmenia sa v roku 2020? 

Výhody programu Google Partners zostanú do uvedenia nového programu v roku 2021 rovnaké. Upozorňujeme, že náročná situácia v súvislosti s koronavírusom (COVID‑19) môže mať vplyv na niektoré z aktuálnych výhod. 

14. Ako pomáhate malým a stredne veľkým firmám (SMB)?

Chceme pomôcť malým a stredne veľkým firmám (SMB), aby mohli zostať v tomto náročnom období v kontakte so zákazníkmi. Z tohto dôvodu dávame svojim zákazníkom z kategórie SMB na celom svete reklamné kredity v hodnote 340 miliónov amerických dolárov, ktoré možno využiť na budúce výdavky na reklamu do konca roka 2020 na našich platformách služby Google Ads. Je to súčasť širšieho záväzku Googlu zameraného na podporu SMB, zdravotníckych organizácií, vládnych inštitúcií a zdravotníkov v prvej línii boja s touto celosvetovou pandémiou. Prečítajte si viac o reklamných kreditoch

Otázky o novej požiadavke certifikácie v súvislosti s odznakom Google Partner (uvedie sa v roku 2021)


1. Prečo sa niektorí používatelia, ktorí nepatria do mojej firmy, započítavajú na účely požiadavky príslušnej certifikácie?

Môže to mať tri príčiny:  

 1. Vlastníci účtov služieb osobných e‑mailov (napríklad gmail.com, outlook.com, yahoo.com) môžu mať k účtu správcu Google Ads registrovanému v programe Google Partners prístup pre správcu alebo štandardný prístup. Google Partners pomáha partnerom identifikovať používateľov na základe e‑mailových domén s prístupom pre správcu alebo štandardným prístupom k účtu správcu Google Ads registrovanému v programe Google Partners. Ak používatelia vo vašom účte správcu Google Ads registrovanom v programe Google Partners využívajú služby osobných e‑mailov, potom môžu byť na účely požiadavky príslušnej certifikácie zahrnutí do počtu oprávnených používateľov.

  Odporúčame, aby ste všetky osobné e‑mailové účty v účte správcu Google Ads registrovanom v programe Google Partners nahradili e‑mailovými účtami s doménou firmy. Ak chcete aktualizovať povolenia používateľov vo svojom účte správcu Google Ads, prejdite na kartu Nástroje a nastavenia. Na zobrazenie používateľov a ich úrovne prístupu kliknite na Prístup k účtu v rozbaľovacej ponuke nastavení.
   

  Poznámky:

  1. Ak sa chcete prihlásiť do účtu Google Ads, potrebujete účet Google. Ak v súčasnosti pre svoj účet Google používate e‑mailovú adresu v doméne @gmail.com, postupujte podľa krokov v tomto článku centra pomoci v časti Použitie existujúcej e‑mailovej adresy, aby ste pre Google Ads a prihlásenia do ďalších služieb Googlu mohli používať svoju firemnú e‑mailovú adresu.   

  2. Ak máte účet Google Analytics, prepojenie medzi účtami Google Ads a Google Analytics zostane nezmenené, a to aj v prípade, že používateľa e‑mailovej adresy v doméne gmail.com odoberiete z účtu Google Ads.

 2. Svojim klientom ste dali e‑mailové adresy registrované pod e‑mailovou doménou vašej firmy. Odporúčame, aby ste klientov požiadali o používanie adresy s e‑mailovou doménou vlastnej firmy.
   
 3. Prístup pre správcu alebo štandardný prístup vo svojom účte správcu Google Ads registrovanom v programe Google Partners, v účtoch správcu nižšej úrovne alebo v účtoch na zobrazovanie reklám ste udelili mnohým používateľom. Odporúčame vám kontrolu prístupu neaktívnych alebo starých používateľov, poskytnutie minimálneho požadovaného prístupu zákazníkom a ďalšiu údržbu účtu. Upozorňujeme, že do počtu oprávnených používateľov na účely príslušnej certifikácie nezahŕňame používateľov iba s čítaním ani používateľov iba s e‑mailmi.

  Každý z týchto problémov môžete vyriešiť dodržiavaním osvedčených postupov Googlu na založenie účtu
 

2. Ako overím požadovaný počet certifikovaných používateľov?

Pokyny

 1. Prejdite na kartu odznaku Google Partners. V tabuľke stavu odznaku nájdite požiadavku certifikácie pre odznak na rok 2021.

 2. Pod stavom ocenenia kliknite na odkaz [# of] používateľ. s aktualizovanými certifikáciami, ktorý vás zavedie do tabuľky s certifikáciami používateľov.

 3. Navrchu tabuľky s certifikáciami používateľov sa zobrazia všetci oprávnení používatelia, ktorí sa započítavajú na účely požiadavky príslušnej certifikácie. Ak používateľ získal certifikáciu v Skillshope a prepojil svoj účet Skillshop so svojím účtom Google Ads, v tejto tabuľke sa v stĺpci „Prepojené na platforme Skillshop?“ zobrazí Áno a v stĺpci príslušnej certifikácie sa zobrazí dátum vypršania jej platnosti. V stĺpcoch certifikácií k rôznym službám si tiež môžete pozrieť dátumy vypršania platnosti certifikácií.

 4. Na zobrazenie používateľov a ich úrovne prístupu kliknite na Prístup k účtu v rozbaľovacej ponuke nastavení.
 5. Keď už vidíte používateľské nastavenia prístupu k účtu, v ľavom hornom rohu nájdite prepínač Zobraziť používateľov v celej hierarchii. Skontrolujte, či je vypnutý.

 6. Nájdite filter stĺpca Úroveň prístupu a nastavte ho na používateľov s prístupom pre správcu a štandardným prístupom. Takto sa zobrazia iba používatelia v tomto účte správcu Google Ads, a nie všetci používatelia v úplnom strome vášho účtu správcu. Odporúčame vám poznačiť si všetky e‑mailové domény použité v tomto zobrazení.

 7. Keď skontrolujete nastavenia prístupu používateľov vo svojom účte správcu Google Ads a určíte e‑mailové domény používané používateľmi s prístupom pre správcu a štandardným prístupom, zapnite prepínač zobrazujúci všetkých používateľov v úplnej stromovej hierarchii účtu správcu. 

Odporúčame, aby ste ku každej e‑mailovej doméne poznačenej v predošlom kroku pridali filter, vďaka čomu uvidíte počet používateľov, ktorí sú oprávnení na účely požiadavky príslušnej certifikácie. Odporúčame vám pozrieť si každú e‑mailovú doménu. Ak je používateľov priveľa, možno bude jednoduchšie, keď si tabuľku stiahnete.

 

Poznámky:
 
 • Keď prejdete na stĺpec Účet napravo od stĺpca Používatelia, budete tiež môcť vidieť úroveň účtu, ku ktorej majú používatelia prístup.
 • Celkový počet v tejto tabuľke prístupu k účtu môže byť vyšší ako počet v tabuľke používateľov programu Google Partners, pretože tabuľka prístupu k účtu neodoberá duplikovaných používateľov. Tabuľka používateľov programu Google Partners je prehľadom výlučne jedinečných používateľov.

Prejsť na Prečo sa niektorí používatelia, ktorí nepatria do mojej firmy, započítavajú na účely požiadavky príslušnej certifikácie?

3. Ako vylúčim osobné e‑maily a iné nefiremné domény zo zoznamu certifikovaných používateľov?

Odporúčame, aby ste použili zobrazenie povolených domén, vďaka ktorému jednoducho nájdete používateľov, ktorí by nemali mať prístup k vášmu účtu správcu Google Ads.

Pokyny

 1. V účte správcu Google Ads, ktorý ste si zaregistrovali v programe Google Partners, prejdite na Prístup k účtu.

 2. Kliknite na Nastavenia zabezpečenia a pridajte zoznam e‑mailových domén svojej firmy. 

 3. Uistite sa, že v zozname nie sú žiadne osobné domény (napríklad gmail, outlook, hotmail, yahoo atď.). Prečítajte si viac o tom, čo sa stane, keď začnete používať povolené domény.

 4. Keď v tabuľke Používatelia identifikujete povolené e‑mailové domény, vypnite prepínač Zobraziť používateľov v celej hierarchii. Všetci používatelia s nefiremnou e‑mailovou doménou budú nahlásení pomocou ikony trojuholníka. Následne môžete odobrať alebo označiť nahlásených používateľov ako používateľov iba s čítaním.

4. Ako zo zoznamu používateľov s požadovanou certifikáciou odoberiem tých neaktuálnych?

 1. Prejdite na Prístup k účtu.

 2. Zapnite prepínač Zobraziť používateľov v celej hierarchii.

 3. Použite filter úrovne prístupu pre správcu alebo štandardného prístupu.

 4. Pomocou filtra e‑mailov používateľov môžete zobraziť používateľov, ktorí patria do vašej firmy (prostredníctvom e‑mailovej domény). Ak už používateľ prístup nepotrebuje alebo sa v poslednom období neprihlásil a vy máte prístup pre správcu ku svojmu účtu správcu Google Ads, môžete daného používateľa odobrať alebo zmeniť jeho prístup iba na čítanie.
   

  Poznámka: Účet správcu Google Ads musí byť vlastníkom účtu nižšej úrovne, aby mohol spravovať prístup používateľov k tomuto účtu nižšej úrovne. Každý účet správcu Google Ads môže byť vlastníkom účtu nižšej úrovne. Prečítajte si viac o tom, ako pridať správcovské vlastníctvo účtov nižšej úrovne.

5. Mám obavy z toho, koľko bude trvať vykonanie požadovaných zmien. Ako mám postupovať?

Chceme sa uistiť, že pred uvedením nových požiadaviek v súvislosti s odznakom Google Partner budete mať najmä počas globálnej pandémie, akou je koronavírus (COVID‑19), vy aj používatelia vašej firmy čas na získanie certifikácie. Rozhodli sme sa preto odložiť uvedenie nového programu Google Partners a nových požiadaviek na získanie odznaku na rok 2021.

6. Môj finančný alebo právny tím potrebuje prístup pre správcu ku svojmu účtu Google Ads registrovanému v programe Partners, čo znamená, že tieto tímy sú zahrnuté v celkovom počte oprávnených používateľov na získanie certifikácie. Ako mám postupovať?

V novej požiadavke certifikácie na získanie odznaku Google Partner sa uvádza, že v službe Google Ads musí byť certifikovaných najmenej 50 % oprávnených používateľov. Chápeme, že ostatní používatelia, napríklad finančné alebo právne tímy, budú potrebovať prístup pre správcu, preto budú zahrnutí vo zvyšných 50 % používateľov.

Otázky o novej požiadavke výkonnosti na získanie odznaku Google Partner (uvedie sa v roku 2021)


1. Hrozí mi, že prídem o odznak Google Partner, ak nebudem mať vysoké skóre optimalizácie? Musím uskutočniť všetky odporúčania a mať 100 % skóre optimalizácie, aby som bol(a) partnerom?

Podľa nových požiadaviek na získanie odznaku Google Partner nemáte povinnosť prijať všetky odporúčania ani dosiahnuť 100 % skóre optimalizácie. Limit novej požiadavky na získanie odznaku Google Partner je 70 %. Zaviedli sme skóre optimalizácie, aby sme zákazníkom pomohli pochopiť, či sú ich kampane nastavené na dosiahnutie vysokej výkonnosti, a aby sme im ponúkli použiteľné odporúčania na zlepšenie. Zistili sme, že inzerenti, ktorí zvýšili skóre optimalizácie na úrovni účtu o 10 bodov, zaznamenali priemerný nárast počtu konverzií o 10 %.
Poznámka: V súvislosti s požiadavkou výkonnosti firmy na získanie odznaku Google Partner od roku 2021 vyhodnocujeme skóre optimalizácie bez odmietnutých odporúčaní. Ak chcete zobraziť svoje skóre optimalizácie bez odmietnutých odporúčaní, prejdite vo svojom účte Google Ads na kartu Odporúčania a umiestnite kurzor myši na ukazovateľa priebehu pod skóre optimalizácie v ľavom hornom rohu. Požiadavka výkonnosti firmy na získanie odznaku Google Partner vyhodnocuje skóre optimalizácie účtu.

2. Aké sú aktuálne kritériá, ktoré Google používa na hodnotenie účtov v programe Partners a výkonnosti kampaní v porovnaní s tým, čo sa uvádza na karte Odporúčania?

Tu nájdete podrobnosti o nadchádzajúcich zmenách v programe Partners. Pri používateľoch, ktorí budú chcieť získať status partnera, používame rovnaké kritériá ako v súčasnosti: znalosti o reklamných službách Googlu, výkonnosť účtu a výdavky.

Skóre optimalizácie začíname používať tak, aby boli kritériá výkonnosti účtu konkrétnejšie, transparentnejšie a použiteľnejšie (v minulosti partneri nevedeli, aké kroky bolo potrebné vykonať, aby splnili tieto kritériá). Viac zistíte tu.

3. Aké je minimálne skóre optimalizácie, ktoré si musí účet udržať?  Aký je časový rámec, ktorý budete hodnotiť?

Ak chce partner splniť kritériá výkonnosti, musí mať skóre optimalizácie minimálne 70 %. Skóre sa hodnotí denne. Partnerov, ktorí nespĺňajú minimálne skóre 70 % alebo iné požiadavky na získanie odznaku, budeme o tom informovať. Partnerom dáme určitý čas na to, aby splnili kritériá výkonnosti skôr, než prídu o odznak. Počas tohto obdobia im poskytneme nástroje na splnenie daných požiadaviek. Partneri, ktorí po tomto období prídu o odznak, ho budú môcť po splnení požiadaviek získať znova.

Poznámka: V súvislosti s požiadavkou výkonnosti firmy na získanie odznaku Google Partner od roku 2021 vyhodnocujeme skóre optimalizácie bez odmietnutých odporúčaní. Ak chcete zobraziť svoje skóre optimalizácie bez odmietnutých odporúčaní, prejdite vo svojom účte Google Ads na kartu Odporúčania a umiestnite kurzor myši na ukazovateľa priebehu pod skóre optimalizácie v ľavom hornom rohu. Požiadavka výkonnosti firmy na získanie odznaku Google Partner vyhodnocuje skóre optimalizácie účtu.

4. Mnohých používateľov tieto zmeny frustrujú, pretože automatické odporúčania občas nie sú v najlepšom záujme klientov vzhľadom na ich ciele. Myslia si, že strácajú kontrolu a na prvom mieste nie sú záujmy klientov.

Uvedomujeme si, že klienti môžu mať veľmi špecifické požiadavky alebo viacero cieľov, a preto nevyžadujeme 100 % skóre optimalizácie. Partneri budú mať naďalej kontrolu a autonómiu, aby za klientov robili správne rozhodnutia a zároveň využívali výhody účinnosti skóre optimalizácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory