Časté otázky o programe Google Partners

V tomto článku nájdete časté otázky o programe Google Partners.

Všeobecná otázka

Čo je program Google Partners?

Ďalšie informácie o programe Google Partners

Otázky o požiadavke na certifikácie

1. Prečo sa na stránke Certifikácie používateľa zobrazujú niektorí používatelia, ktorí nepatria do mojej firmy?

Na stránke Certifikácie používateľa sa zobrazujú všetci používatelia so správcovským alebo štandardným prístupom k účtu správcu Google Ads, prípadne k ľubovoľnému účtu prepojenému s firemným účtom správcu. Ktorýkoľvek z používateľov zobrazených na tejto stránke môže získať certifikáciu Google Ads v niektorej z dostupných oblastí certifikácie (napríklad Vyhľadávacia sieť, Obsahová sieť, video, Nákupy a aplikácie), pričom daná certifikácia sa môže započítať do požiadavky na certifikáciu. Ďalšie informácie o tabuľke Certifikácie používateľa

2. Ako Google definuje správcu stratégie účtu?

Správcov stratégie účtu definujeme ako zamestnancov vašej firmy, ktorí v mene vašich klientov spravujú kampane Google Ads.

3. Ako Google určuje počet správcov stratégie účtu, ktorí musia byť certifikovaní?

Počet správcov stratégie účtu, ktorí musia byť certifikovaní, predstavuje náš najlepší odhad založený na viacerých faktoroch. Patria medzi ne úrovne prístupu používateľov, spojenie medzi účtami používateľov a účtami správcu Google Ads registrovanými v programe Google Partners a prepojenými podúčtami, ako aj e‐mailové domény.

Môžete nás informovať, koľko správcov stratégie účtu máte vo firme. Na karte Program Partners prejdite na stránku Podrobnosti o firme a vyberte ich počet z rozbaľovacieho zoznamu. Správcov stratégie účtu definujeme ako zamestnancov vašej firmy, ktorí v mene vašich klientov spravujú kampane Google Ads. Ďalšie informácie o tom, ako odhadujeme počet správcov stratégie účtu vo firme

4. Klientom dávame firemné e‑mailové adresy. Spôsobí nám to problém z hľadiska certifikačnej požiadavky na získanie nového odznaku Google Partner?

Nie. Môžete nás informovať, koľkí používatelia vo vašej firme sú správcami stratégie účtu a mali by byť na základe svojej každodennej práce certifikovaní. Z karty Program Partners prejdite na stránku Podrobnosti o firme a vyberte hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu. Správcov stratégie účtu definujeme ako zamestnancov vašej firmy, ktorí v mene vašich klientov spravujú kampane Google Ads. Ďalšie informácie o tom, ako odhadujeme počet správcov stratégie účtu vo firme

5. Ktoré certifikácie Google Ads sa započítavajú do požiadavky programu Google Partners na certifikácie?

Certifikácie Google Ads sú profesionálne akreditácie, ktoré Google ponúka jednotlivcom, ktorí preukážu odborné znalosti základných a pokročilých aspektov služby Google Ads.

Do požiadavky na certifikácie sa započítavajú nasledujúce certifikácie Google Ads:

  • Google Ads – Aplikácie
  • Google Ads – Obsahová sieť
  • Google Ads – Vyhľadávanie
  • Google Ads – Video
  • Nákupné reklamy
Poznámka: Profesionálne certifikácie Google Ads sa do splnenia požiadavky na získanie odznaku Google Partner nezapočítavajú. Do požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera Googlu alebo odznaku Premier Google Partner sa nezapočítavajú žiadne iné certifikácie.

Prístup k týmto certifikáciám Google Ads môžete získať na stránke certifikácií Google Ads na platforme Skillshop.

Otázky o požiadavke na výkonnosť

1. Hrozí mi, že prídem o odznak Google Partner, ak nebudem mať vysoké skóre optimalizácie? Ak chcem byť partnerom, musím použiť všetky odporúčania a mať 100 % skóre optimalizácie?

Podľa nových požiadaviek na získanie odznaku Google Partner nemusíte prijímať všetky odporúčania ani dosiahnuť 100 % skóre optimalizácie. Vaša firma musí mať skóre optimalizácie aspoň 70 %. Je to vo vašich rukách. Odporúčania môžete použiť alebo odmietnuť na základe vlastného úsudku a cieľov klientov. Ďalšie informácie o skóre optimalizácie

2. Aké sú aktuálne kritériá, podľa ktorých Google hodnotí účty v programe Partners a výkonnosť kampaní?

Na zvýšenie konkrétnosti, transparentnosti a smerodajnosti požiadavky výkonnosti budeme používať skóre optimalizácie. Ďalšie informácie o požiadavkách na získanie odznaku

Ďalšie informácie o skóre optimalizácie

3. Aké je minimálne skóre optimalizácie, ktoré si musí účet udržať? Aké časové obdobie budete hodnotiť?

Ak chcete splniť požiadavky na partnera, účet správcu Google Ads registrovaný do programu Google Partners musí mať skóre optimalizácie aspoň 70 %. Je to vo vašich rukách. Odporúčania môžete použiť alebo odmietnuť na základe vlastného úsudku a cieľov klientov. Ďalšie informácie o skóre optimalizácie

Požiadavky kontrolujeme každý deň. Partnerov, ktorí nespĺňajú minimálne skóre optimalizácie 70 % alebo iné požiadavky, budeme o tejto skutočnosti informovať. Skôr ako dôjde k ohrozeniu statusu partnerov, dáme im určitý čas na to, aby splnili požiadavku výkonnosti. Počas tohto obdobia im poskytneme nástroje na splnenie daných požiadaviek. Partneri, ktorí svoj status po tomto období stratia, ho budú môcť po splnení požiadaviek znova získať.

4. Zobrazené odporúčania nie sú niekedy relevantné vzhľadom na firemný cieľ nášho klienta. Ako mám vyvážiť potrebu použitia odporúčaní na splnenie limitu skóre optimalizácie a potrebu uprednostnenia záujmov klienta?

Uvedomujeme si, že klienti môžu mať veľmi špecifické požiadavky alebo viacero cieľov, a preto nevyžadujeme 100 % skóre optimalizácie. Partneri budú mať aj naďalej právomoc a autonómiu robiť správne rozhodnutia pre svojich klientov. Odporúčania budú môcť použiť alebo odmietnuť na základe vlastného úsudku a cieľov klientov. Po použití a odmietnutí odporúčaní zaznamenáte nárast skóre.

Upozorňujeme, že odporúčania sa zobrazujú na základe očakávaných zlepšení výkonnosti podľa cieľov zákazníkov a naše podmienky oprávnenosti neustále zlepšujeme. Ak sa rozhodnete odmietnuť odporúčanie, pretože momentálne nie je pre vášho zákazníka relevantné, nezabudnite poskytnúť spätnú väzbu. Upozorňujeme, že daná príležitosť sa môže znova zobraziť, ak bude pre daný účet stále relevantná.

5. Keď prejdem na stránku Odporúčania v službe Google Ads, zobrazí sa táto správa: „Nie je možné zobraziť všetky odporúčania pre vaše kampane, pretože máte viac než 1 000 účtov. Ak si chcete pozrieť odporúčania, vyberte účet na nižšej úrovni.“ Ako nájdem svoje skóre optimalizácie, ktoré pomôže mojej firme splniť požiadavku výkonnosti?

V službe Google Ads prejdite na stránku Program Partners, nájdite kartu Stav odznaku a kliknite na Zobraziť podrobnosti. Na stránke Stav odznaku nájdete podrobnosti o skóre optimalizácie v sekcii Výkonnosť. Ak ste dosiahli 70 % skóre optimalizácie, táto informácia sa vám zobrazí. Ak ste túto hodnotu nedosiahli, uvidíte, o koľko potrebujete zlepšiť svoje skóre optimalizácie, aby ste dosiahli limit 70 %.

Vráťte sa na stránku Odporúčania a v hornom navigačnom paneli vyberte účet nižšej úrovne. Na stránke Odporúčania môžete použiť alebo odmietnuť odporúčania vo všetkých účtoch. Pri odporúčaniach s vyšším skóre sa predpokladá najväčší vplyv na výkonnosť.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka