Časté dotazy ohledně programu Google Partners

V tomto článku uvádíme nejčastější dotazy týkající se programu Google Partners včetně dotazů ohledně spuštění nového programu a nových požadavků na odznak.

Obecné otázky

1. Proč provádíte změny v programu Google Partners?

V uplynulých dvou letech jsme s mnoha partnery po celém světě diskutovali o tom, jak program Google Partners vylepšit. Dozvěděli jsme se, že by si přáli větší transparentnost, exkluzivitu, uznání na trhu a hlubší pochopení potřeb jejich firem.

Proto v únoru 2022 spustíme nový program Google Partners, který bude partnerům a inzerentům víc vyhovovat. Odznaky Partner nebo Premier Partner, které do té doby získáte, vám zůstanou jen do jeho spuštění.

Abychom vám přechod ulehčili, aktualizovali jsme požadavky na získání odznaku. Jsou teď transparentnější a jejich splnění máte ve větší míře ve svých rukou. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

Výhody programu jsme se rozhodli prezentovat srozumitelnější formou. Rozdělili jsme je do tří hlavních kategorií, které odpovídají vašim potřebám: Školení a statistiky, Přístup a podporaUznání a odměny.

Podrobný přehled výhod programu najdete tady.

2. Plánujete zrušit odznak Premier Partner?

Ne, odznak Premier Partner bude existovat i nadále. Stávající prémioví partneři si svůj status zachovají až do spuštění nového programu Google Partners v únoru 2022.

Od února 2022 se prémiovým partnerem budou moci stát pouze společnosti, které splní nové požadavky na odznak Partner a zařadí se mezi 3 % nejlepších společností v dané zemi. Tyto nejlepší společnosti budou vybírány na základě různých faktorů, jako jsou například roční výdaje na reklamy ve spravovaných účtech, růst klientů, udržení klientů nebo diverzifikace služeb. Vyhodnocení bude prováděno každý rok. Status Premier Partner však nemusí být dostupný ve všech zemích.

Další informace o požadavcích na získání odznaku

3. Rušíte odznak Google Partner?

Ne, odznak Partner bude existovat i nadále. Další informace o požadavcích na získání odznaku

4. Kdy se dozvím, zda patřím mezi prémiové partnery pro rok 2022?

Pokud se zařadíte mezi prémiové partnery pro rok 2022, upozorníme vás při spuštění nového programu a odznaku Premier Partner v únoru 2022.

5. Co se stane se specializacemi naší společnosti?

Platnost specializací bude ukončena v červnu 2021, jakmile začne být k dispozici nový odznak Google Partner, a příslušná označení se u vašeho odznaku přestanou zobrazovat.

Dotazy ohledně spuštění nového programu Google Partners v únoru 2022

1. Proč Google spouští nový program Partners?

V únoru 2022 spustíme nový program Google Partners. Pokud odznak Partner nebo Premier Partner získáte přes únorem 2022, můžete si jej nechat až do spuštění nového programu. Abychom vám situaci usnadnili, aktualizovali jsme pravidla – jsou nyní transparentnější a dávají vám více kontroly. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

2. V současné době nejsem členem programu Google Partners. Mohu se i tak do programu zapojit?

Ano. Přejděte na naše stránky partnerů Googlu a postupujte podle pokynů.

3. Co mám svým klientům sdělit o novém programu Google Partners?

Pokud se vás klienti budou na nový program Google Partners ptát, můžete jim oznámit, že ho spustíme v únoru 2022, Pokud jste certifikovaným nebo prémiovým partnerem, můžete klienty ujistit, že k vašim výhodám budou mít přístup až do února 2022.

4. Co se stane s výhodami, které s odznakem získáváme?

Výhody programu jsme se rozhodli prezentovat srozumitelnější formou. Rozdělili jsme je do tří hlavních kategorií, které odpovídají vašim potřebám: Školení a statistiky, Přístup a podporaUznání a odměny. Podrobný přehled svých výhod programu najdete zde.

Dotazy ohledně nových certifikačních požadavků

1. Proč se někteří uživatelé, kteří nepatří do mé společnosti, zobrazují v seznamu uživatelů a certifikací pro nový odznak Google Partner?

Tabulka certifikací uživatelů zobrazuje všechny uživatele s přístupem správce nebo standardním přístupem k vašemu účtu správce Google Ads nebo jiným účtům propojeným s účtem správce vaší společnosti. Každý uživatel z této tabulky může získat certifikaci Google Ads v některé z oblastí (například Vyhledávací či Obsahová síť, videoreklamy, Nákupy nebo aplikace), která se započítává do nových certifikačních požadavků. Další informace o tabulce certifikací uživatelů

2. Jak Google definuje stratéga účtu?

Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads.

3. Podle čeho Google určuje počet stratégů účtu, kteří musí získat certifikaci?

Počet stratégů účtu, kteří musí mít certifikaci, odhadujeme podle řady faktorů. Patří mezi ně úrovně přístupu uživatelů, e-mailové domény a propojení s účty správců Google Ads a podúčty registrovanými v programu Google Partners.

O počtu stratégů ve vaší společnosti nás můžete informovat na stránce Podrobnosti o společnosti na kartě programu Partners v příslušné rozevírací nabídce. Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads. Další informace o odhadování počtu stratégů účtů ve vaší společnosti

4. Našim klientům poskytujeme firemní e-mailové adresy. Budou s tím kvůli novým certifikačním požadavkům u odznaku Google Partner nějaké potíže?

Ne. O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky. Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads. Další informace o odhadování počtu stratégů účtů ve vaší společnosti

Dotazy ohledně nového požadavku na výkon

1. Hrozí mi ztráta odznaku Google Partner, pokud nemám vysoké skóre optimalizace? Dosáhnou na partnerství jen ti, kteří použijí všechna doporučení a budou mít skóre optimalizace 100 %?

Všechna doporučení přijímat nemusíte. Ani plné skóre optimalizace není podmínkou. Požadavky na získání nového odznaku Google Partner splníte, když skóre optimalizace vaší společnosti neklesne pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Další informace o skóre optimalizace

2. Jaká kritéria Google v současné době používá k hodnocení výkonu partnerských účtů a kampaní?

Aby byl požadavek na výkonu srozumitelnější, transparentnější a praktičtější, rozhodli jsme se používat skóre optimalizace. Další informace o požadavcích na získání odznaku

Další informace o skóre optimalizace

3. Jaké minimální skóre optimalizace musí účet udržet? Jak často ho vyhodnocujete?

Pokud chcete splnit požadavky programu, skóre optimalizace vašeho účtu správce Google Ads zaregistrovaného v programu Google Partners nesmí klesnout pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Další informace o skóre optimalizace

Plnění požadavků kontrolujeme každý den. Pokud partneři minimální skóre optimalizace nebo některý z dalších požadavků přestanou plnit, budeme je o tom informovat. Dáme jim ale určitý čas na to, aby požadavky na výkon znovu splnili a o status partnera tak nepřišli. Během tohoto období je podpoříme i nezbytnými nástroji. Pokud po uplynutí této lhůty status ztratí, mohou ho získat zpět. Podmínkou je ale splnění požadavků.

4. Uvedená doporučení někdy nejsou pro obchodní cíle našich klientů relevantní. Jak mám vyvážit požadavek na přijímání doporučení kvůli vhodnému skóre optimalizace a požadavky svých klientů?

Jsme si vědomi toho, že vaši klienti mohou mít odlišné požadavky nebo více cílů. Proto nevyžadujeme, aby skóre optimalizace dosahovalo 100 %. I nadále tedy máte rozhodování ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Skóre se bude zvyšovat přijímáním i odmítáním doporučení.

Doporučení se zobrazují na základě očekávaného zlepšení výkonu ve prospěch cílů zákazníků. Kritéria způsobilosti také neustále zlepšujeme. Jestliže se rozhodnete doporučení odmítnout, protože pro zákazníka není momentálně relevantní, poskytněte nám zpětnou vazbu. Pokud bude daná příležitost pro daný účet relevantní, může se v budoucnu zobrazit znovu.

5. Na stránce Doporučení v Google Ads se mi zobrazuje zpráva: „Všechna doporučení pro vaše kampaně nelze zobrazit, protože máte více než 1000 účtů. Chcete-li doporučení zobrazit, vyberte účet nižší úrovně.“ Jak zjistím své skóre optimalizace, abych své společnosti pomohl(a) dosáhnout požadavků na výkon?

Přejděte v Google Ads na stránku programu Partners, vyhledejte kartu Stav odznaku a klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. Podrobnosti o skóre optimalizace najdete v části Výkon na stránce Stav odznaku. Pokud se vám podařilo dosáhnout skóre ve výši 70 %, bude to zde uvedeno. V opačném případě tady uvidíte, o kolik je potřeba skóre optimalizace zlepšit, abyste dosáhli limitu 70 %.

Pak se vraťte na stránku Doporučení a na horní navigační liště vyberte účet nižší úrovně. Na stránce Doporučení můžete doporučení uplatnit nebo odmítnout ve všech účtech najednou. Předpokládá se, že doporučení s vyšším skóre ovlivní výsledky nejvíce.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory