Časté dotazy ohledně programu Google Partners

V tomto článku uvádíme časté dotazy týkající se programu Google Partners. Dozvíte se v něm, kdy nový program spustíme a jak budou vypadat nové požadavky na získání odznaku.

Obecné otázky

1. Proč program Google Partners měníte?

V uplynulých dvou letech jsme s mnoha partnery po celém světě diskutovali o tom, jak program Google Partners vylepšit. Dozvěděli jsme se, že by si přáli větší transparentnost, exkluzivitu, uznání na trhu a hlubší pochopení potřeb jejich firem.

Proto v únoru 2022 spustíme nový program Google Partners, který bude partnerům a inzerentům víc vyhovovat. Odznaky Partner nebo Premier Partner, které do té doby získáte, vám zůstanou jen do jeho spuštění.

Abychom vám přechod ulehčili, aktualizovali jsme požadavky na získání odznaku. Jsou teď transparentnější a jejich splnění máte ve větší míře ve svých rukou. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

Výhody programu jsme se rozhodli prezentovat srozumitelnější formou. Rozdělili jsme je do tří hlavních kategorií, které odpovídají vašim potřebám: Školení a statistiky, Přístup a podporaUznání a odměny.

Podrobný přehled výhod programu najdete tady.

2. Rušíte odznak Premier Google Partner?

Ne, odznak Premier Partner bude existovat i nadále. Pro stávající prémiové partnery Googlu je odznak platný až do spuštění nového programu Google Partners v únoru 2022.

Odznak Premier Google Partner udělujeme každý kalendářní rok 3 % nejlepších společností, které se programu Google Partners účastnily. Od února 2022 bude vaše společnost muset získat nový odznak Google Partner a znovu i status prémiového partnera Googlu.

Status prémiového partnera Googlu udělujeme na základě celé řady faktorů, které mimo jiné zahrnují: roční útratu za reklamu v klientských účtech, růst klientů nebo jejich udržení. Vyhodnocení se provádí každý rok. Tento status však nemusí být dostupný na všech trzích.

Další informace o požadavcích na získání odznaku

3. Rušíte odznak Google Partner?

Ne, odznak Partner bude existovat i nadále. Další informace o požadavcích na získání odznaku

4. Kdy se dozvím, zda patřím mezi prémiové partnery Googlu na rok 2022?

V únoru 2022 představíme nový odznak Premier Google Partner a nové prostředí. Odznak Premier Google Partner udělujeme každý kalendářní rok 3 % nejlepších společností, které se programu Google Partners účastnily. Od února 2022 budete muset získat nový odznak Google Partner a znovu i status prémiového partnera Googlu.

Další informace o požadavcích na získání odznaku

Dotazy ohledně spuštění nového programu Google Partners v únoru 2022

1. Proč Google spouští nový program Partners?

V únoru 2022 spustíme nový program Google Partners. Pokud odznak Partner nebo Premier Partner získáte přes únorem 2022, můžete si jej nechat až do spuštění nového programu. Abychom vám situaci usnadnili, aktualizovali jsme pravidla – jsou nyní transparentnější a dávají vám více kontroly. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

2. Změní se nějak nové požadavky na získání odznaku Google Partner oznámené v únoru 2020?

Kategorie požadavků zůstanou stejné – výkon, útrata a certifikace. Vyslyšeli jsme ale vaše připomínky a nové požadavky upravili tak, abyste jejich splnění mohli více ovlivnit a ve spolupráci s námi se o své klienty dobře postarat.

Výkon

Díky novému požadavku na výkon budeme mít jistotu, že kampaně Google Ads umíte správně nastavit a optimalizovat tak, aby vašim klientům přinášely co nejlepší výsledky.

Skóre optimalizace vašeho účtu správce Google Ads zaregistrovaného v programu Google Partners nesmí klesnout pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů.

Další informace o skóre optimalizace

Útrata Požadavek na útratu zůstává stejný. V klientských účtech musíte během 90 dnů za reklamy utratit 10 000 amerických dolarů.
Certifikace

Alespoň 50 % stratégů vašeho účtu správce Google Ads zaregistrovaného v programu Google Partners musí mít certifikaci Google Ads (limit je 100 uživatelů) alespoň s jedním certifikátem v každé skupině služeb, kde máte náklady na kampaň (např. Vyhledávací síť, Obsahová síť, videoreklamy, Nákupy nebo aplikace).

Stratégové účtu jsou pracovníci vaší společnosti, kteří spravují kampaně Google Ads jménem vašich klientů. O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky.

Další informace o certifikaci

3. Změní se nějak stávající požadavky na získání odznaku Google Partner?

Požadavky na získání odznaku zůstanou v původní podobě do června 2021. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

4. Co se stane s mými stávajícími odznaky Google Partner, Premier Google Partner a specializacemi?

Stávající odznaky Google Partner nebo Premier Google Partner a s nimi související výhody budete moci využívat do spuštění nového programu v únoru 2022. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

Vaše stávající specializace (Vyhledávací síť, Obsahová síť, Nákupy nebo videoreklamy) vám zůstanou do června 2021, kdy bude jejich podpora ukončena, protože bude k dispozici nový odznak Google Partner.

5. Mám odznak Google Partner nebo Premier Google Partner, ale nové požadavky už nesplňuji. Hrozí mi, že o odznak přijdu?

Ne. Pokud některý z těchto odznaků máte, ale nové požadavky už nesplňujete, odznak vám zůstane až do spuštění nového programu v únoru 2022.

6. Musím v roce 2021 splnit nové požadavky na odznak?

V únoru 2022 spustíme nový program Google Partners. Odznaky Partner nebo Premier Partner, které do té doby získáte, vám zůstanou jen do jeho spuštění. Od června 2021 bude nový odznak Google Partner možné získat jen po splnění nových požadavků.

Na nový program Google Partners se připravte ještě před jeho spuštěním. Další informace o požadavcích na získání odznaku

7. Mohu odznak Google Partner ještě získat?

Ano, odznak Google Partner získáte v případě, že splníte stávající požadavky. Další informace o požadavcích

8. V současné době nejsem členem programu Google Partners. Mohu se i tak do programu zapojit?

Ano. Přejděte na stránky programu Google Partners a řiďte se pokyny.

9. Mohu v roce 2021 získat odznak Premier Google Partner?

V únoru 2022 představíme nový odznak Premier Google Partner a nové prostředí.Stávající prémioví partneři Googlu si svůj status zachovají až do února 2022, kdy budou aktualizována kritéria pro získání nového odznaku.

10. Co mám svým klientům sdělit o novém programu Google Partners?

Pokud se vás klienti budou na nový program Google Partners ptát, můžete jim oznámit, že ho spustíme v únoru 2022, že vám stávající odznak prozatím zůstává, jste s námi stále ve spojení a máte i nadále přístup ke školením a výhodám.

11. Co se stane s výhodami, které s odznakem získáváme? Dojde u nich v roce 2021 ke změnám?

Výhody programu jsme se rozhodli prezentovat srozumitelnější formou. Rozdělili jsme je do tří hlavních kategorií, které odpovídají vašim potřebám: Školení a statistiky, Přístup a podporaUznání a odměny. Podrobný přehled výhod programu najdete tady.

Dotazy ohledně nových certifikačních požadavků u odznaku Google Partner

1. Proč se někteří uživatelé, kteří nepatří do mé společnosti, zobrazují v seznamu uživatelů a certifikací pro nový odznak Google Partner?

Tabulka uživatelů a certifikací pro nový odznak Google Partner zobrazuje všechny uživatele se správcovským a standardním přístupem k vašemu účtu správce Google Ads a propojeným podúčtům. Každý uživatel z této tabulky může získat certifikaci Google Ads v některé z oblastí (např. Vyhledávání, Obsahová síť, videoreklamy, Nákupy a aplikace), která se započítává do nových certifikačních požadavků u odznaku Google Partner. Další informace o tabulce uživatelů a certifikací pro nový odznak Google Partner

2. Jak Google definuje stratéga účtu?

Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads.

3. Jak Google určuje počet uživatelů (tj. stratégů účtu), kteří musí získat certifikaci?

Počet stratégů účtu, kteří musí mít certifikaci, odhadujeme podle řady faktorů. Patří mezi ně úrovně přístupu uživatelů, e-mailové domény a propojení s účty správců Google Ads a podúčty registrovanými v programu Google Partners.

O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky. Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads. Další informace o odhadování počtu stratégů účtů ve vaší společnosti

4. Našim klientům poskytujeme firemní e-mailové adresy. Budou s tím kvůli novým certifikačním požadavkům u odznaku Google Partner nějaké potíže?

Ne. O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky. Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads. Další informace o odhadování počtu stratégů účtů ve vaší společnosti

5. Jak mohu zobrazit a upravit přístupová oprávnění uživatelů, kteří používají účet správce Google Ads a podúčty zaregistrované v programu Google Partners?

Další informace o správě úrovní přístupu k účtu správce Google Ads

Poznámka: V účtu správce Google Ads lze spravovat uživatelská oprávnění podúčtů, u nichž je jako vlastník uveden účet správce. Každý účet správce Google Ads může být vlastníkem podúčtu. Další informace o přiřazování administrátorského vlastnictví podúčtů

6. Jak ze svého účtu správce Google Ads a podúčtů vyloučím osobní e-mailové adresy a domény, které nepatří mé společnosti?

Uživatele, kteří mají mít k účtu správce Google Ads přístup, můžete snadno určit v nastavení povolených domén.

Další informace o zabezpečení účtu a omezení e-mailových domén, které uživatelé mohou používat

7. Naše účetní nebo právní oddělení potřebuje správcovské oprávnění k účtu správce Google Ads zaregistrovanému v programu Google Partners. To znamená, že se nachází v tabulce uživatelů, kteří mohou ziskem certifikátu přispět ke splnění požadavků. Můžeme tyto uživatele vyloučit?

Pro účetní a právní týmy jsou připravena přístupová oprávnění jen pro fakturaci.Další informace o přístupu jen pro fakturaci

O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky. Stratégy účtu definujeme jako pracovníky vaší společnosti, kteří vašim klientům spravují kampaně Google Ads. Další informace o stanovování počtu stratégů účtů ve vaší společnosti

Dotazy ohledně nových požadavků na výkon u odznaku Google Partner

1. Hrozí mi ztráta odznaku Google Partner, pokud nemám vysoké skóre optimalizace? Dosáhnou na partnerství jen ti, kteří použijí všechna doporučení a budou mít skóre optimalizace 100 %?

Všechna doporučení přijímat nemusíte. Ani plné skóre optimalizace není podmínkou. Požadavky na získání nového odznaku Google Partner splníte, když skóre optimalizace vaší společnosti neklesne pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Další informace o skóre optimalizace

2. Která kritéria Google v současné době používá k hodnocení partnerských účtů a výkonu kampaní ve srovnání s tím, co je uvedeno v doporučeních?

Rozhodli jsme se, že kritéria výkonu účtu budou srozumitelnější, transparentnější a praktičtější. Budeme používat skóre optimalizace (dříve partneři nevěděli, co musí pro splnění kritérií výkonu udělat). Další informace o požadavcích na získání odznaku

Další informace o skóre optimalizace

3. Jaké minimální skóre optimalizace musí účet udržet? Jak často ho vyhodnocujete?

Skóre optimalizace vašeho účtu správce Google Ads zaregistrovaného v programu Google Partners nesmí klesnout pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Další informace o skóre optimalizace

Požadavky na získání odznaku kontrolujeme každý den. Pokud partneři minimální skóre 70 % či některý z dalších požadavků na získání odznaku nesplní, budeme je o tom informovat. Dáme jim ale čas na to, aby požadavky na výkon znovu splnili a odznak neztratili. Během tohoto období je podpoříme i nezbytnými nástroji. Pokud po uplynutí této lhůty odznak ztratí, mohou ho získat zpět. Podmínkou je splnění požadavků.

4. Uvedená doporučení někdy nejsou pro obchodní cíle našich klientů relevantní. Jak mám vyvážit požadavek na přijímání doporučení kvůli vhodnému skóre optimalizace a požadavky svých klientů?

Jsme si vědomi toho, že vaši klienti mohou mít odlišné požadavky nebo více cílů. Proto nevyžadujeme, aby skóre optimalizace dosahovalo 100 %. I nadále tedy máte rozhodování ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů. Navíc můžete těžit z výhod, které skóre optimalizace přináší. Skóre se bude zvyšovat přijímáním i odmítáním doporučení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory