Често задавани въпроси за Google Partners

В тази статия са разгледани често задавани въпроси за Google Partners, включително относно това, кога ще бъде стартирана новата програма и какви са новите изисквания за значката.

Общи въпроси

1. Защо правите промени в програмата Google Partners?

През последните две години разговаряхме с много от партньорите ни в цял свят, за да получим по-ясна представа как можем да подобрим практическата им работа с Google Partners. Партньорите ни споделиха, че искат повече прозрачност, ексклузивност и признание на пазара, както и по-задълбочено разбиране на бизнес нуждите им.

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners, за да направим програмата по-добра за партньорите и рекламодателите си. Ако сте получили значка „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ преди февруари 2022 г., ще можете да запазите състоянието на значката си до стартирането на новата програма.

За да Ви помогнем, актуализирахме изискванията си за по-голяма прозрачност, както и за повече контрол от Ваша страна. От юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Също така предоставяме повече яснота относно предимствата на програмата. Посочихме предимствата, които могат да отговорят на нуждите Ви, в три основни области: Обучение и статистика, Достъп и поддръжка и Признания и награди.

Можете да намерите подробен преглед на предимствата на програмата тук.

2. Премахвате ли значката „Premier Google Партньор“?

Не. Значката „Premier Партньор“ ще продължава да е налице. Текущите Premier Google Партньори ще запазят статуса си до стартирането на програмата Google Partners през февруари 2022 г.

Програмата Google Partners предоставя статус на Premier Google Партньор на водещите 3% от участващите компании всяка календарна година. От февруари 2022 г. компанията Ви трябва да спечели новата значка „Google Партньор“ и да получи статус на Premier Google Партньор, за да бъде Premier Google Партньор.

Статус на Premier Google Партньор се предоставя на базата на няколко фактора, включително, но не само: годишни рекламни разходи за управляваните профили, ръст на клиентите, задържане на клиентите и друга информация. Оценяването за значката се извършва на годишна база, като статусът на Premier Партньор може да не е налице за всички пазари.

Научете повече за изискванията за значката

3. Премахвате ли значката „Google Партньор“?

Не. Значката „Google Партньор“ ще продължава да е налице. Научете повече за изискванията за значката

4. Кога ще разбера дали съм Premier Google Партньор за 2022 г.?

През февруари 2022 г. стартираме новата значка „Premier Google Партньор“ и практическата работа с нея. Програмата Google Partners предоставя статус на Premier Google Партньор на водещите 3% от участващите компании всяка календарна година. От февруари 2022 г. компанията Ви трябва да спечели новата значка „Google Партньор“ и да получи статус на Premier Google Партньор, за да бъде Premier Google Партньор.

Научете повече за изискванията за значката

Въпроси относно стартирането на новата програма Google Partners през февруари 2022 г.

1. Защо Google стартира новата програма Google Partners през февруари 2022 г.?

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. Ако сте получили значка „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ преди февруари 2022 г., ще можете да запазите състоянието на значката си, докато програмата не бъде стартирана. За да Ви помогнем, актуализирахме изискванията си за по-голяма прозрачност, както и за повече контрол от Ваша страна. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

2. Ще се променят ли изискванията за новата значка „Google Партньор“ спрямо обявеното през февруари 2020 г.?

Задължителните категории ще останат същите — „Ефективност“, „Разходи“ и „Сертифицирания“. Въпреки това получихме отзивите ви и коригирахме новите изисквания за значката, за да Ви предоставим повече контрол и да се уверим, че работим съвместно, за да обслужваме клиентите Ви.

Ефективност

Новото изискване за ефективност гарантира, че можете ефективно да настройвате и оптимално да провеждате кампании в Google Ads, за да постигнете най-добрите резултати за клиентите си.

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на своята оценка и целите на клиентите си.

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Разходи Изискването за разходи ще остане същото – 90-дневни разходи за реклама в размер на 10 000 щ.д. за управляваните профили.
Сертифицирания

За регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва най-малко 50% от специалистите Ви по стратегии за профили (ограничени до 100 потребители) да имат поне едно сертифициране във всяка продуктова област с разходи за кампания (напр. Мрежата за търсене, Дисплейната мрежа, Видеорекламиране, Пазаруване и Приложения).

Специалистите по стратегии за профили са служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню.

Научете повече за сертифицирането

3. Ще се променят ли изискванията за текущата значка „Google Партньор“?

Изискванията за текущата значка ще останат същите до юни 2021 г. От юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

4. Какво ще стане със съществуващата ми значка „Google Партньор“, значката „Premier Google Партньор“ и специализациите ми?

Ако понастоящем имате значка „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“, ще запазите текущата си значка и предимства до стартирането на новата програма през февруари 2022 г. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Ако понастоящем имате специализации (Мрежата за търсене, Дисплейната мрежа, Пазаруване и Видеорекламиране), ще ги запазите до юни 2021 г. Специализациите ще бъдат оттеглени през юни 2021 г., когато ще бъде налице новата значка „Google Партньор“.

5. Имам значка „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“, но вече не мога да изпълнявам изискванията. Има ли риск да загубя значката си?

Не. Ако вече сте получили значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“ и не отговаряте на изискванията за новата значка „Google Партньор“, ще можете да запазите състоянието на значката си до стартирането на програмата през февруари 2022 г.

6. Трябва ли да се тревожа за изпълнението на изискванията за новата значка през 2021 г.?

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. Ако сте получили значка „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ преди февруари 2022 г., ще можете да запазите състоянието на значката си до стартирането на програмата. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Препоръчваме Ви да се подготвите за новата програма Google Partners преди стартирането ѝ. Научете повече за изискванията за значката

7. Мога ли все още да спечеля значката „Google Партньор“?

Да. Все още имате тази възможност, като изпълните изискванията за текущата значка „Google Партньор“. Научете повече за изискванията

8. Понастоящем не участвам в програмата Google Partners. Мога ли все още да се присъединя към нея?

Да. За целта отворете уебсайта на Google Partners и изпълнете стъпките за присъединяване.

9. Мога ли все още да спечеля значка „Premier Google Партньор“ през 2021 г.?

През февруари 2022 г. стартираме значката „Premier Google Партньор“ и практическата работа с нея. Текущите Premier Google Партньори ще запазят статуса си до актуализирането на критериите за новата значка „Premier Google Партньор“ през февруари 2022 г.

10. Какво трябва да казвам на клиентите си за новата програма Google Partners?

Ако клиентите Ви попитат за новата програма Google Partners, можете да ги уведомите, че Google ще стартира новата програма през февруари 2022 г. Можете да ги уверите, че дотогава ще запазите текущата си значка, достъпа до обучения, предимствата и връзката с Google.

11. Какво ще стане с предимствата, които получаваме със значката си? Ще се променят ли през 2021 г.?

Предоставяме повече яснота относно предимствата на програмата. Посочихме предимствата, които могат да отговорят на нуждите Ви, в три основни области: Обучение и статистика, Достъп и поддръжка и Признания и награди. Можете да намерите подробен преглед на предимствата на програмата тук.

Въпроси относно изискването за сертифициране за новата значка „Google Партньор“

1. Защо определени потребители, които не са част от компанията ми, се показват в таблицата „Сертифициране на потребители“ за новата значка „Google Партньор“?

Таблицата „Сертифициране на потребители“ за новата значка „Google Партньор“ показва всички потребители с администраторски и стандартен достъп в профила Ви на мениджър в Google Ads и свързаните подпрофили. Всеки от потребителите в тази таблица може да получи сертифициране по Google Ads в една от отговарящите на условията области за сертифициране (като Мрежата за търсене, Дисплейната мрежа, Видеорекламиране, Пазаруване и Приложения) и сертифицирането да бъде включено в изискването за сертифициране за новата значка „Google Партньор“. Научете повече за таблицата за сертифициране на потребители за новата значка „Google Партньор“

2. Как Google определя специалиста по стратегии за профили?

Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви.

3. Как Google определя броя потребители (т.е. специалисти по стратегии за профили), които трябва да бъдат сертифицирани?

Броят на специалистите по стратегии за профили, които трябва да бъдат сертифицирани, е най-добрата ни прогноза въз основа на редица фактори, като например нивата на достъп на потребителите, свързването с регистрирани в Google Partners профили на мениджър в Google Ads и свързани подпрофили, както и домейни на имейл адреси.

Вече можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню. Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Научете повече за това как прогнозираме броя на специалистите по стратегии за профили в компанията Ви

4. Предоставяме на клиентите си корпоративни имейл адреси. Ще създаде ли това проблем за нас във връзка с изискването за сертифициране за новата значка „Google Партньор“?

Не. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню. Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Научете повече за това как прогнозираме броя на специалистите по стратегии за профили в компанията Ви

5. Къде мога да разгледам и актуализирам разрешенията за достъп за потребителите за регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads и подпрофилите?

Научете повече за това как да управлявате нивата на потребителски достъп в профила си на мениджър в Google Ads

Забележка: Профилът на мениджър в Google Ads трябва да бъде собственик на подпрофила, за да управлявате потребителския достъп в този подпрофил. Всеки профил на мениджър в Google Ads може да бъде собственик на подпрофил. Научете повече за това, как да добавите собственост на администраторските права на подпрофили

6. Как да изключа лични имейл адреси и други домейни, които не са на компанията, от профила ми на мениджър в Google Ads и подпрофилите?

Препоръчваме да използвате изгледа с разрешени домейни, за да можете лесно да подавате сигнал за потребители, които не трябва да имат достъп до профила Ви на мениджър в Google Ads.

Научете повече за това как да защитите профила си и да ограничите домейните на имейл адреси, които потребителите Ви могат да използват

7. Налага се финансовият или правният ми екип да има администраторски достъп до регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads, което означава, че екипът е включен в таблицата със сертифицирания на потребители, които могат да допринесат за изискванията за сертифициране. Можем ли да изключим тези потребители?

Съществува ниво на достъп само за таксуване, което можете да използвате за финансовия или правния екип.Научете повече за нивото на достъп само за таксуване

Вече можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню. Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Научете повече за това как определяме броя на специалистите по стратегии за профили в компанията Ви

Въпроси относно новото изискване за ефективност за значката „Google Партньор“

1. Има ли риск да загубя значката „Google Партньор“, ако нямам висок рейтинг за оптимизиране? Трябва ли да приема всички препоръки и да имам рейтинг за оптимизиране от 100%, за да бъда Google Партньор?

Съгласно новите изисквания за значката „Google Партньор“ не сте задължени да приемате всички препоръки или да постигнете рейтинг за оптимизиране от 100%. Компанията Ви трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на собствената си оценка и целите на клиентите си. Научете повече за рейтинга за оптимизиране

2. Какви критерии използва понастоящем Google, за да оценява профилите на партньорите и ефективността на кампаниите спрямо отразеното в препоръките?

Ще използваме рейтинга за оптимизиране, за да направим критериите за ефективност на профила по-конкретни, прозрачни и полезни (по-рано партньорите не знаеха какви действия трябва да предприемат, за да изпълнят тези критерии). Научете повече за изискванията за значката

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

3. Какъв минимален рейтинг за оптимизиране трябва да поддържа всеки профил? През какъв период от време ще извършвате оценяването?

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на собствената си оценка и целите на клиентите си. Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Проверяваме изискванията за значката ежедневно. Ще информираме партньорите, ако вече не отговарят на минималния рейтинг от 70% или на някое от изискванията за значката. Даваме на партньорите определен период от време, за да изпълнят критериите за ефективност, преди да загубят значката си. През този период ще им предоставим необходимите инструменти за изпълнение на изискванията. След този период партньорите, загубили значката си, ще могат да си я върнат, когато изпълнят изискванията.

4. Понякога показваните препоръки не са подходящи за бизнес целите на клиента ни. Как да балансирам необходимостта да прилагам препоръките за постигане на минималния рейтинг за оптимизиране и необходимостта да поставям интересите на клиента на първо място?

Разбираме, че клиентите може да имат различни изисквания или няколко цели, и затова не изискваме рейтинг за оптимизиране от 100%. Партньорите ще запазят контрола и независимостта да правят правилния избор за клиентите си, като могат да прилагат или отхвърлят препоръки въз основа на собствената си оценка и целите на клиентите, като същевременно се възползват от ефективността, която рейтингът за оптимизиране осигурява. Чрез прилагане и отхвърляне на препоръките ще забележите увеличаване на рейтинга.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си