Често задавани въпроси за Google Partners

В тази статия са разгледани често задавани въпроси за Google Partners, включително относно това, кога ще бъдат стартирани новата програма и новите изисквания за значката.

Общи въпроси

1. Защо правите промени в програмата Google Partners?

През последните две години разговаряхме с много от партньорите ни в цял свят, за да получим по-ясна представа как можем да подобрим практическата им работа с Google Partners. Партньорите ни споделиха, че искат повече прозрачност, ексклузивност и признание на пазара, както и по-задълбочено разбиране на бизнес нуждите им.

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners, за да направим програмата по-добра за партньорите и рекламодателите си. Ако сте получили значка „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ преди февруари 2022 г., ще можете да запазите състоянието на значката си до стартирането на новата програма.

За да Ви помогнем, актуализирахме изискванията си за по-голяма прозрачност, както и за повече контрол от Ваша страна. От юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Също така предоставяме повече яснота относно предимствата на програмата. Посочихме предимствата, които могат да отговорят на нуждите Ви, в три основни области: Обучение и статистика, Достъп и поддръжка и Признания и награди.

Можете да намерите подробен преглед на предимствата на програмата тук.

2. Премахвате ли значката „Premier Партньор“?

Не. Значката „Premier Партньор“ ще продължава да е налице. Текущите Premier Партньори ще запазят статуса си до стартирането на програмата Google Partners през февруари 2022 г.

От февруари 2022 г., за да станат Premier Партньор, компаниите трябва да отговарят на изискванията за новата значка „Google Партньор“ и да са във водещите 3% от участващите компании във всяка държава. Водещите 3% се определят въз основа на редица фактори, включително, но не само, годишни разходи за реклама за управляваните профили, ръст на клиентите, задържане на клиентите и диверсификация на продуктите. Оценяването за значката се извършва на годишна база, като статусът Premier Партньор може да не е налице за всички пазари.

Научете повече за изискванията за значката

3. Премахвате ли значката „Google Партньор“?

Не. Значката „Google Партньор“ ще продължава да е налице. Научете повече за изискванията за значката

4. Кога ще разбера дали съм Premier Партньор през 2022 г.?

Компанията Ви ще получи известие дали е Premier Партньор през 2022 г., когато стартираме новата значка „Premier Партньор“ и новата програма Partners през февруари 2022 г.

5. Какво се случва със специализациите за компании?

Специализациите ще бъдат оттеглени през юни 2021 г., когато новата значка „Google Партньор“ стане налична, и няма се показват в активите Ви за значката.

Въпроси относно стартирането на новата програма Google Partners през февруари 2022 г.

1. Защо Google стартира новата програма Google Partners през февруари 2022 г.?

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. Ако сте получили значка „Google Партньор“ или „Premier Партньор“ преди февруари 2022 г., ще можете да запазите състоянието на значката си, докато програмата не бъде стартирана. За да Ви помогнем, актуализирахме изискванията си за по-голяма прозрачност, както и за повече контрол от Ваша страна. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

2. Понастоящем не участвам в програмата Google Partners. Мога ли все още да се присъединя към нея?

Да. За целта отворете уебсайта на Google Partners и изпълнете стъпките за присъединяване.

3. Какво трябва да казвам на клиентите си за новата програма Google Partners?

Ако клиентите Ви попитат за новата програма Google Partners, можете да ги уведомите, че Google ще я стартира през февруари 2022 г. Ако сте Google Партньор или Premier Партньор, можете да ги уверите, че ще запазят достъпа до предимствата до края на февруари 2022 г.

4. Какво се случва с предимствата, които получаваме със значката си?

Предоставяме повече яснота относно предимствата на програмата. Групирахме предимствата, които могат да отговорят на нуждите Ви, в три основни области: Обучение и статистика, Достъп и поддръжка и Признания и награди. Тук можете да намерите подробен преглед на предимствата на програмата.

Въпроси относно новото изискване за сертифициране

1. Защо определени потребители, които не са част от компанията ми, се показват в таблицата „Сертифициране на потребители“ за новата значка „Google Партньор“?

В таблицата „Сертифициране на потребители“ са показани всички потребители с администраторски и стандартен достъп в профила Ви на мениджър в Google Ads или във всеки профил, свързан с профила на мениджър на компанията Ви. Всеки от потребителите в тази таблица може да получи сертифициране по Google Ads в една от отговарящите на условията области за сертифициране (като например рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно рекламиране, видеорекламиране, рекламиране с Google Пазаруване или рекламиране на приложения) и сертифицирането да бъде включено в изискването за сертифициране. Научете повече за таблицата „Сертифициране на потребители“

2. Как Google определя специалиста по стратегии за профили?

Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви.

3. Как Google определя броя на специалистите по стратегии за профили, които трябва да бъдат сертифицирани?

Броят на специалистите по стратегии за профили, които трябва да бъдат сертифицирани, е най-добрата ни прогноза въз основа на редица фактори, като например нивата на достъп на потребителите, свързването с регистрирани в Google Partners профили на мениджър в Google Ads и свързани подпрофили, както и домейни на имейл адреси.

Вече можете да ни информирате колко специалисти по стратегии за профили има в компанията Ви, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню. Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Научете повече за това как прогнозираме броя на специалистите по стратегии за профили в компанията Ви

4. Предоставяме на клиентите си корпоративни имейл адреси. Ще създаде ли това проблем за нас във връзка с изискването за сертифициране за новата значка „Google Партньор“?

Не. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню. Определяме специалистите по стратегии за профили като служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Научете повече за това как прогнозираме броя на специалистите по стратегии за профили в компанията Ви

Въпроси относно новото изискване за ефективност

1. Има ли риск да загубя значката „Google Партньор“, ако нямам висок рейтинг за оптимизиране? Трябва ли да приема всички препоръки и да имам рейтинг за оптимизиране от 100%, за да бъда Google Партньор?

Съгласно новите изисквания за значката „Google Партньор“ не сте задължени да приемате всички препоръки или да постигнете рейтинг за оптимизиране от 100%. Компанията Ви трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на собствената си оценка и целите на клиентите си. Научете повече за рейтинга за оптимизиране

2. Какви критерии използва понастоящем Google, за да оценява профилите на партньорите и ефективността на кампаниите?

За да направим изискването за ефективност по-конкретно, прозрачно и полезно, ще използваме рейтинга за оптимизиране. Научете повече за изискванията за значката

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

3. Какъв минимален рейтинг за оптимизиране трябва да поддържа всеки профил? През какъв период от време ще извършвате оценяването?

За да изпълните изискванията за програмата Partners, регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70%. За целта можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на собствената си преценка и целите на клиентите — контролът е във Ваши ръце. Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Проверяваме изискванията ежедневно. Ще информираме партньорите, ако вече не отговарят на минималния рейтинг за оптимизиране от 70% или на някое от другите изисквания. Даваме на партньорите определен период от време, за да изпълнят изискването за ефективност, преди да загубят статуса си. През този период ще им предоставим необходимите инструменти за изпълнение на изискванията. След този период партньорите, загубили статуса си, ще могат да си го върнат, когато изпълнят изискванията.

4. Понякога показваните препоръки не са подходящи за бизнес целите на клиента ни. Как да балансирам необходимостта да прилагам препоръките за постигане на минималния рейтинг за оптимизиране и необходимостта да поставям интересите на клиента на първо място?

Разбираме, че клиентите може да имат различни изисквания или няколко цели, и затова не изискваме рейтинг за оптимизиране от 100%. Партньорите ще запазят контрола и независимостта да правят правилния избор за клиентите си, като имат възможност да прилагат или отхвърлят препоръки въз основа на собствената си преценка и целите на клиентите. При прилагане и отхвърляне на препоръки рейтингът ще се увеличава.

Имайте предвид, че препоръките се показват въз основа на очакваните подобрения на ефективността спрямо целите на клиента Ви и непрекъснато подобряваме критериите си за участие. Ако решите да отхвърлите дадена препоръка, тъй като понастоящем не е уместна за клиента Ви, моля, изпратете отзиви и имайте предвид, че тази възможност може да се покаже отново, ако все още е подходяща за профила.

5. Когато отворя страницата „Препоръки“ в Google Ads, виждам следното съобщение: „Не могат да се покажат всички препоръки за кампаниите Ви, защото имате повече от 1000 профила. За да видите препоръките, изберете профил от по-ниско ниво“. Как да намеря рейтинга за оптимизиране, за да помогна на компанията си да изпълни изискването за ефективност?

Отворете страницата Програма Partners в Google Ads, намерете картата „Статус на значката“ и кликнете върху „Преглед на подробностите“. В секцията „Ефективност“ на страницата „Статус на значката“ ще намерите подробности за рейтинга си за оптимизиране. Ако сте изпълнили рейтинга за оптимизиране от 70%, това ще е посочено. В противен случай ще е показано колко трябва да увеличите рейтинга си за оптимизиране, за да достигнете прага от 70%.

След това се върнете на страницата „Препоръки“ и изберете профил от по-ниско ниво от горната лента за навигация. От страницата „Препоръки“ можете да прилагате или отхвърляте препоръки за всички профили. Предвижда се, че препоръките с по-висок рейтинг имат най-голямо влияние върху ефективността Ви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си