Cách Google Partners sử dụng các cấp truy cập vào tài khoản người quản lý

Quyền sử dụng các tính năng trong chương trình Google Partners sẽ tùy thuộc vào mối liên kết của bạn với tài khoản người quản lý Google Ads và cấp truy cập của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản người quản lý Google Ads, nhưng muốn được Google Ads chứng nhận, vui lòng truy cập Skillshop để tham khảo các chương trình đào tạo và chứng nhận của Google Ads. Tìm hiểu thêm về giấy chứng nhận Google Ads

Cấp truy cập cho các hành động nhất định

Hành động Cấp truy cập bắt buộc
Xem thẻ "Chương trình Partners" trên thanh điều hướng bên trái. Người dùng phải có quyền quản trị, quyền truy cập chuẩn hoặc quyền chỉ có thể đọc đối với tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners.
Chỉnh sửa thông tin công ty trong thẻ Thông tin chi tiết về công ty trên thẻ "Chương trình Partners". Người dùng phải có quyền quản trị, quyền truy cập chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners.
Tính giấy chứng nhận vào huy hiệu Đối tác mới.

Người dùng phải có quyền quản trị hoặc quyền truy cập chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (với điều kiện là tài khoản này đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản người quản lý đó.

Khi đáp ứng tiêu chí này, người dùng sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận Google Ads về các dòng sản phẩm (như Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Mua sắm hoặc Ứng dụng). Giấy chứng nhận đó sẽ được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận để được cấp huy hiệu. Tìm hiểu cách đảm bảo rằng bạn là người dùng đủ điều kiện

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false