Kako Google Partners upotrebljava razine pristupa Google Ads računu upravitelja

Vaša razina pristupa korisnika na Ads računu upravitelja odredit će što možete pregledati i urediti na kartici Program Partners. Vaš pristup značajkama programa Google Partners ovisit će o vašoj povezanosti s Google Ads računom upravitelja i vašoj razini pristupa. Ako nemate Google Ads račun upravitelja, ali se želite certificirati za Google Ads, provjerite Skillshop radi obuke i certificiranja za Google Ads. Saznajte više o certificiranju za Google Ads

Što to znači za vas

Radnja Potrebna razina pristupa
Pregled kartice Program Partners na navigacijskoj traci s lijeve strane. Korisnicima je potrebna administratorska, standardna ili razina pristupa samo za čitanje za Google Ads račun upravitelja registriran u programu Google Partners.
Uređivanje pojedinosti o tvrtki na kartici Pojedinosti o tvrtki kartice Program Partners. Korisnicima je potrebna administratorska ili standardna razina pristupa Google Ads računu upravitelja registriranom u programu Google Partners.
Posjedovanje certifikata koji se ubrajaju u ispunjavanje preduvjeta za partnere.

Korisnicima je potrebna administratorska ili standardna razina pristupa za tvrtkin Ads račun upravitelja registriran u programu Google Partners ili bilo koji račun povezan s tvrtkinim Google Ads računom upravitelja registriranim u programu Google Partners.

Ispunjavanjem ovih kriterija korisnik ispunjava kriterije za stjecanje certifikata za Google Ads u područjima proizvoda za pretraživačku mrežu, prikazivačku mrežu, videokampanje, Shopping kampanje ili aplikacije, što će se ubrajati u ispunjavanje preduvjeta za stjecanje certifikata. Saznajte kako provjeriti jeste li korisnik koji ispunjava kriterije prihvatljivosti

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik