วิธีรับป้าย Google Partner

ในปี 2021 เราจะปรับปรุงข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะป้าย Partner การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวมถึงวิธีใช้การรับรองของคุณเพื่อพิจารณาการรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทด้วย 

เรารวบรวมรายการคำถามที่พบบ่อยนี้เพื่อตอบข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น การนับรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในข้อกำหนดการรับรอง

หลังจากที่บริษัทเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ฟรีแล้ว บริษัทอาจมีคุณสมบัติรับสถานะ Google Partner ได้
การได้รับสถานะ Partner หมายความว่าบริษัทได้แสดงทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน Google Ads, ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้จ่ายค่าโฆษณา Google, มีการเติบโตด้านรายได้ของเอเจนซีและลูกค้า และมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและที่รักษาไว้ได้ สถานะ Partner ทำให้บริษัทมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ป้าย Google Partner ที่ใช้แสดงในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดได้

บทความนี้อธิบายข้อกำหนดในการได้รับสถานะ Partner นอกจากนี้คุณยังดูวิธีตรวจสอบสถานะ Partner ของบริษัท และดูคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับสถานะ Partner ได้อีกด้วย

ป้ายทั้ง 2 แบบแสดงอยู่ด้านล่าง ดังนี้

ป้าย Google Partner ป้าย Premier Google Partner

ข้อกำหนดการพิจารณาสำหรับป้าย Partner

โปรดทราบว่า Google จะตรวจสอบบริษัทเพื่อรับและรักษาป้ายเพื่อรักษามาตรฐานที่สูงของโปรแกรม Partners ไว้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้าย Partner

เกณฑ์ ป้าย Partner [ปัจจุบัน] ป้าย Partner [ในปี 2021]
ประสิทธิภาพของบริษัท

มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดโดยแสดงให้เห็นรายได้จากโฆษณาและการเติบโตโดยรวมที่มั่นคง รวมถึงรักษาและขยายฐานลูกค้าได้

พาร์ทเนอร์จะประเมินบัญชีลูกค้าที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการของคุณในช่วงเวลา 18 เดือน ทั้งนี้ Partners กำหนดให้บัญชีดูแลจัดการต้องมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน

มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดโดยใช้ Google Ads ในการตั้งค่าและเรียกใช้แคมเปญอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด 

พาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม "คำแนะนำ" ทั้งหมดหรือได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพเต็ม 100% เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดการรับป้าย Google Partner แบบใหม่ เนื่องจากเกณฑ์คะแนนสำหรับการรับป้าย Google Partner แบบใหม่คือ 70% คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพมีไว้เพื่อช่วยให้ลูกค้าทำความเข้าใจว่าแคมเปญของตนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่ รวมถึงเพื่อแนะนำวิธีการปรับปรุงที่นำไปใช้ได้จริง เราพบว่าผู้ลงโฆษณาที่มีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพในระดับบัญชีเพิ่มขึ้น 10 คะแนนจะมี Conversion เพิ่มขึ้น 10% โดยเฉลี่ย¹

ไปที่แท็บ "คำแนะนำ" เพื่อดูการดำเนินการที่คุณทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้  หมายเหตุ: เราจะประเมินคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึง "คำแนะนำ" ที่ปิดเพื่อช่วยให้บริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำ

การใช้จ่าย

มีการใช้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน $10,000 USD ในช่วง 90 วันตามข้อกำหนดในบัญชีที่จัดการทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม

มีการใช้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน $20,000 USD ในช่วง 90 วันตามข้อกำหนดในบัญชีที่จัดการทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม
การรับรอง

บริษัทต้องมีผู้ใช้ 1 คนที่ผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือระดับมาตรฐานในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ของบริษัทหรือบัญชีที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ของบริษัทซึ่งลงทะเบียนกับ Google Partners 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้การรับรองของผู้ใช้มีผลต่อป้าย Partner ของบริษัท

บริษัทต้องมีผู้ใช้อย่างน้อย 50% ซึ่งมีสิทธิ์และได้รับการรับรองที่อัปเดตจาก Skillshop ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง Google Ads

1ข้อมูลภายในของ Google สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับป้าย Premier Partner

เกณฑ์ ป้าย Premier Partner [ปัจจุบัน] ป้าย Premier Partner [ในปี 2021]
ประสิทธิภาพของบริษัท มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดโดยแสดงรายได้จากโฆษณาและการเติบโตโดยรวมที่มั่นคง รวมถึงรักษาและขยายฐานลูกค้า

บริษัทต้องได้รับป้าย Partner ใหม่ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสถานะ Premier Partner ในปี 2021 จากนั้นโปรแกรม Google Partners จะให้สถานะ Premier แก่บริษัทชั้นนำ 3% จากบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละปีปฏิทิน 

เราเลือก Premier Google Partner โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้จ่ายรายปีใน Ads ในบัญชีที่จัดการ การเติบโตของลูกค้า การคงลูกค้าไว้ และข้อมูลอื่นๆ เราทำการประเมินทุกปีและสถานะอาจใช้ไม่ได้ในตลาดบางแห่ง

การใช้จ่าย มีการใช้จ่ายตามข้อกำหนดที่สูงขึ้นในบัญชีที่จัดการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม
การรับรอง ผู้ใช้อย่างน้อย 2 คนผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบหรือระดับมาตรฐานในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการย่อยของบริษัท
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว