Så här blir du Partner eller Premier-partner

När ditt företag går med i Google Partners-programmet kan det bygga ett starkare partnerskap genom att bli Google Partner.
Som Google Partner har ditt företag visat att det kan maximera sina kunders kampanjresultat, bidra till ökad tillväxt genom att bibehålla kundernas kampanjer samt visat sina färdigheter och sin kompetens inom Google Ads genom certifieringar. Som Google Partner får ditt företag tillgång till flera olika förmåner, till exempel möjligheten att visa upp Google Partners-märket på er webbplats och i ert marknadsföringsmaterial.

I den här artikeln beskriver vi kraven för att bli Partner eller Premier-partner. Läs mer om hur du kan se din Google Partner-status

Så här blir du Google Partner

Det finns tre kravkategorier: resultat, utgifter och certifiering. Kraven för Google Partner kontrolleras varje dag. Kravkategorierna och gränserna för varje kategori beskrivs i tabellen nedan.

Resultat

Resultatkravet hjälper dig att se till att du på ett effektivt sätt kan skapa och köra Google Ads-kampanjer optimalt så att dina kunder får bästa möjliga resultat.

Ditt Ads-förvaltarkonto som är registrerat hos Google Partners måste ha ett lägsta optimeringsresultat på 70 %. Du har full kontroll och kan tillämpa eller ignorera rekommendationer utifrån din egen bedömning och dina kunders mål.

Läs mer om optimeringsresultatet

Belopp Ditt Ads-förvaltarkonto som är registrerat hos Google Partners måste ha annonsutgifter på 10 000 USD under en 90-dagarsperiod i alla hanterade konton.
Certifiering

Minst 50 % av kontostrategerna i ditt Ads-förvaltarkonto som är registrerat hos Google Partners måste vara certifierade i Google Ads (begränsat till 100 användare), med minst en certifiering i varje produktområde med kampanjutgifter på 500 USD eller mer under 90 dagar (till exempel Sök, Display, Video, Shopping eller Appar).

Kontostrateger är anställda på ditt företag som hanterar Google Ads-kampanjer för dina kunders räkning. Du kan informera oss om hur många användare på ditt företag som är kontostrateger och om de är certifierade baserat på deras dagliga arbete genom att öppna sidan med företagsinformation på fliken Partners-programmet och välja ett alternativ i rullgardinsmenyn.

Läs mer om hur dina certifieringar kan tillgodoräknas företagets certifiering

Så här blir du Premier-partner

Företag som vill bli Premier-partner måste uppfylla Partner-kraven och vara bland de tre procenten mest framgångsrika företagen i programmet i respektive land (avgörs årligen).*

Urvalskriterierna för de tre procenten mest framgångsrika företagen innefattar bland annat:

  1. Tillväxt av antalet befintliga kunder: Partnerns förmåga att utöka sin befintliga kundbas, mätt utifrån ökning av annonsutgifter på årsbasis och annonsutgifter bland befintliga kunder i Google Ads.
  2. Tillväxt av antalet nya kunder: Partnerns förmåga att värva nya kunder, mätt utifrån ökning av annonsutgifter på årsbasis och annonsutgifter bland befintliga förstagångskunder i Google Ads.
  3. Kundlojalitet: Uppvisad förmåga att behålla kunder, mätt utifrån procentandelen kunder med aktiva Google Ads-utgifter som hanteras av partnern och behålls på årsbasis.
  4. Produktdiversifiering: Uppvisad investering i en produktmix utöver Sök, mätt som en procentandel av utgifter för annat än Sök på YouTube, Display & Video 360, Display, Appar och Shopping per kalenderår.
  5. Annonsutgifter per år: Investeringar i Google Ads eller Google Marketing Platform, mätt utifrån utgifter för hanterade konton per kalenderår.

*Utvärderingen av kvalificering som Premier-partner sker i förhållande till andra företags resultat i respektive land. Utvärderingen är ungefärlig och kan variera mellan olika länder samt sker årligen. Premier-partnerstatus kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny