Jak uzyskać status Partnera Google lub Partnera Premium

Gdy Twoja agencja dołączy do programu Google Partners, może nawiązać z nami bliższą współpracę, stając się Partnerem Google.
Przyznając status Partnera Google, potwierdzamy, że Twoja agencja maksymalizuje sukces kampanii swoich klientów, stymuluje ich rozwój dzięki zarządzaniu ich kampaniami, a także ma certyfikaty potwierdzające umiejętności i doświadczenie w dziedzinie Google Ads. Jako Partner Google masz dostęp do większej liczby korzyści, takich jak możliwość używania logo Partnera Google na stronie internetowej i w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musisz spełnić, aby zostać Partnerem lub Partnerem Premium. Więcej informacji o sprawdzaniu statusu Partnera Google

Jak uzyskać status Partnera Google

Występują 3 kategorie wymagań: Skuteczność, Wydatki i Certyfikaty. Wymagania warunkujące uzyskanie statusu Partnera Google są sprawdzane codziennie. Kategorie wymagań i wartości progowe w ramach każdej z nich znajdziesz w tabeli poniżej.

Skuteczność

Dzięki wymaganiom dotyczącym skuteczności mamy pewność, że Twoja agencja potrafi efektywnie konfigurować i optymalizować kampanie Google Ads pod kątem osiągania jak najlepszych wyników dla klientów.

Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że Twoja agencja ma nad nim pełną kontrolę i stosuje lub odrzuca rekomendacje na podstawie własnej oceny ich przydatności oraz celów postawionych przez klientów.

Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Wydatki Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi utrzymywać wydatki na reklamę na zarządzanych kontach na poziomie 10 tys. USD w ciągu 90 dni.
Certyfikaty

Co najmniej połowa doradców klienta ds. strategii na Twoim koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musi mieć certyfikaty Google Ads (wystarczy jednak 100 takich pracowników). Muszą oni przy tym mieć po co najmniej 1 certyfikacie z każdej usługi objętej w ciągu ostatnich 90 dni wydatkami na kampanie w wysokości co najmniej 500 USD (np. kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie wideo, kampanie produktowe lub kampanie promujące aplikacje).

Doradcy klienta ds. strategii to pracownicy Twojej agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Aby nas poinformować, ilu pracowników w Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii i powinno uzyskać certyfikat z uwzględnieniem wykonywanych na co dzień zadań, na karcie programu Google Partners wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

Więcej informacji o tym, co zrobić, aby certyfikaty doradców były uwzględniane w ramach wymagania dotyczącego certyfikatów

Jak zostać Partnerem Premium

Aby uzyskać status Partnera Premium, firmy muszą spełniać wymagania dotyczące statusu Partnera i znaleźć się na aktualizowanej co roku liście najlepszych 3% firm uczestniczących w programie w danym kraju.

Czynniki, które warunkują przynależność do najlepszych 3% firm, to m.in.:

  1. Wzrost liczby obecnych klientów: umiejętność zwiększania przez partnerów liczby obecnych klientów określana na podstawie rocznego wzrostu wydatków na reklamę oraz wysokości wydatków na reklamę ponoszonych przez obecnych klientów Google Ads.
  2. Wzrost liczby nowych klientów: umiejętność pozyskiwania przez partnerów nowych klientów określana na podstawie rocznego wzrostu wydatków na reklamę oraz wysokości wydatków na reklamę ponoszonych przez nowych klientów Google Ads.
  3. Utrzymanie klientów: wskazuje umiejętność utrzymywania klientów określaną na podstawie odsetka klientów utrzymywanych w skali roku, którzy byli zarządzani przez partnera i ponosili wydatki w Google Ads.
  4. Zróżnicowany wachlarz usług: inwestowanie w zróżnicowany zestaw usług innych niż sieć wyszukiwania. Określamy tę umiejętność na podstawie odsetka wydatków niezwiązanych z siecią reklamową, które były ponoszone w poszczególnych latach kalendarzowych na kampanie w YouTube, Display & Video 360 i sieci reklamowej oraz na kampanie promujące aplikacje i kampanie produktowe.
  5. Roczne wydatki na reklamę: inwestycje w Google Ads i Google Marketing Platform określane na postawie wydatków ponoszonych na wszystkich zarządzanych kontach w poszczególnych latach kalendarzowych.

* Ocena spełnienia warunków wymaganych do uzyskania statusu Partnera Premium jest uzależniona od wyników innych firm w danym kraju. Ocena ma charakter przybliżony i może się różnić w poszczególnych krajach. Status Partnera Premium może być niedostępny w niektórych krajach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne