Jak uzyskać status Partnera Google lub Partnera Premium

Gdy Twoja agencja dołączy do programu Google Partners, może nawiązać z nami bliższą współpracę, stając się Partnerem Google.
Przyznając status Partnera Google, potwierdzamy, że Twoja agencja maksymalizuje sukces kampanii swoich klientów, stymuluje ich rozwój dzięki zarządzaniu ich kampaniami, a także ma certyfikaty potwierdzające umiejętności i doświadczenie w dziedzinie Google Ads. Jako Partner Google masz dostęp do większej liczby korzyści, takich jak możliwość używania logo Partnera Google na stronie internetowej i w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musisz spełnić, aby zostać Partnerem lub Partnerem Premium. Więcej informacji o sprawdzaniu statusu Partnera Google

Jak uzyskać status Partnera Google

Występują 3 kategorie wymagań: Skuteczność, Wydatki i Certyfikaty. Wymagania warunkujące uzyskanie statusu Partnera Google są sprawdzane codziennie. Kategorie wymagań i wartości progowe w ramach każdej z nich znajdziesz w tabeli poniżej.

Skuteczność

Dzięki wymaganiom dotyczącym skuteczności mamy pewność, że Twoja agencja potrafi efektywnie konfigurować i optymalizować kampanie Google Ads pod kątem osiągania jak najlepszych wyników dla klientów.

Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że Twoja agencja ma nad nim pełną kontrolę i stosuje lub odrzuca rekomendacje na podstawie własnej oceny ich przydatności oraz celów postawionych przez klientów.

Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Wydatki Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi utrzymywać wydatki na reklamę na zarządzanych kontach na poziomie 10 000 USD w ciągu 90 dni.
Certyfikaty

Co najmniej 50% doradców klienta ds. strategii na Twoim koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musi mieć certyfikaty Google Ads (wystarczy 100 takich użytkowników). Muszą oni przy tym mieć po co najmniej 1 certyfikacie z każdej kategorii produktu i odnotować w ciągu ostatnich 90 dni wydatki na kampanię w wysokości co najmniej 500 USD (np. kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie wideo, kampanie produktowe lub kampanie promujące aplikacje).

Doradcy klienta ds. strategii to pracownicy Twojej agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Aby nas poinformować, ilu pracowników w Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii i powinno uzyskać certyfikat z uwzględnieniem wykonywanych na co dzień zadań, na karcie programu Google Partners wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

Więcej informacji o tym, co zrobić, aby certyfikaty doradców były uwzględniane w ramach wymagania dotyczącego certyfikatów

Jak zostać Partnerem Premium

Aby uzyskać status Partnera Premium, firmy muszą spełniać wymagania dotyczące statusu Partnera i znaleźć się na aktualizowanej co roku liście najlepszych 3% firm uczestniczących w programie w danym kraju.

Czynniki, które warunkują przynależność do najlepszych 3% firm, to m.in.:

  • Wzrost liczby klientów: umiejętność zwiększania przez partnerów liczby dotychczasowych klientów i pozyskiwania nowych określana na podstawie rocznego wzrostu wydatków na reklamę oraz wysokości wydatków na reklamę ponoszonych przez nowych klientów Google Ads.
  • Utrzymanie klientów: wskazuje umiejętność utrzymywania klientów określaną na podstawie odsetka klientów utrzymywanych w skali roku.
  • Zróżnicowany wachlarz usług: inwestowanie w zróżnicowany zestaw usług innych niż sieć wyszukiwania nastawiony na osiąganie wyników. Określamy tę umiejętność na podstawie odsetka wydatków na kampanie w sieci reklamowej, kampanie promujące aplikacje, kampanie wideo i kampanie produktowe w poszczególnych latach kalendarzowych.
  • Roczne wydatki na reklamę: inwestycje w Google Ads i Google Marketing Platform określane na postawie wydatków ponoszonych na wszystkich zarządzanych kontach w poszczególnych latach kalendarzowych.

* Ocena spełnienia warunków wymaganych do uzyskania statusu Partnera Premium jest uzależniona od wyników innych firm w danym kraju. Ocena ma charakter przybliżony i może się różnić w poszczególnych krajach. Status Partnera Premium może być niedostępny w niektórych krajach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false