Jak uzyskać status Partnera Google

Gdy Twoja agencja dołączy do bezpłatnego programu Google Partners, może otrzymać status Partnera Google.
Uzyskanie go będzie oznaczać, że agencja ma umiejętności i wiedzę w zakresie Google Ads, spełnia wymagania Google dotyczące wydatków, utrzymuje i powiększa grono klientów oraz zapewnia im i sobie wzrost przychodów. Status Partnera daje agencji dostęp do wielu korzyści, takich jak logo Partnera Google, które można umieścić na stronie internetowej oraz w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musi spełniać Twoja agencja, aby uzyskać status Partnera Google. Zawiera on też porównanie wymagań warunkujących otrzymanie aktualnego i nowego statusu Partnera Google. Poza tym zamieściliśmy w nim porównanie wymagań koniecznych do spełnienia, aby uzyskać aktualny status Partnera Google Premium, ze wstępną postacią wymagań dotyczących nowej wersji tego statusu, która pojawi się w 2022 r.Dowiesz się też, jak sprawdzić status Partnera, i poznasz odpowiedzi na najczęstsze pytania o ten status.

Wymagania dotyczące nowego statusu Partnera Google

W lutym 2022 r. wprowadzimy nowy program Google Partners. W czerwcu 2021 r. Partnerzy, którzy będą spełniać nowe wymagania, uzyskają dostęp do nowego statusu Partnera Google.

Występują 3 kategorie wymagań: Skuteczność, Wydatki i Certyfikaty. Wymagania warunkujące uzyskanie statusu Partnera Google są sprawdzane codziennie. Kategorie wymagań i wartości progowe w ramach każdej z nich znajdziesz w tabeli poniżej.

Skuteczność

Dzięki nowym wymaganiom dotyczącym skuteczności mamy pewność, że Twoja agencja potrafi efektywnie konfigurować i optymalizować kampanie Google Ads pod kątem osiągania jak najlepszych wyników dla klientów.

Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że Twoja agencja ma nad nim pełną kontrolę i stosuje lub odrzuca rekomendacje na podstawie własnej oceny ich przydatności oraz celów postawionych przez klientów.

Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Wydatki Wymagany próg wydatków pozostanie bez zmian, czyli 10 tys. USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach.
Certyfikaty

Co najmniej połowa doradców klienta ds. strategii na Twoim koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musi mieć certyfikaty Google Ads (wystarczy jednak 100 takich pracowników). Muszą oni przy tym mieć po co najmniej jednym certyfikacie z każdej usługi objętej wydatkami na kampanie (np. kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie wideo, kampanie produktowe lub kampanie promujące aplikacje).

Doradcy klienta ds. strategii to pracownicy Twojej agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Aby nas poinformować, ilu pracowników w Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii i powinno uzyskać certyfikat z uwzględnieniem wykonywanych na co dzień zadań, na karcie programu Google Partners wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

Więcej informacji o tym, jak spowodować uwzględnianie certyfikatów w procesie ubiegania się agencji o status Partnera

Porównanie wymagań warunkujących uzyskanie aktualnego i nowego statusu Partnera Google

Kryteria Status Partnera Google [aktualny] Status Partnera Google [nowy]
Skuteczność

Agencja musi spełnić wymóg dotyczący skuteczności działania, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklam oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymywania i powiększania bazy klientów.

W ramach programu Google Partners sprawdzamy konta klientów, które zostały połączone z kontem menedżera Twojej agencji w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wymagamy, by agencja miała na swoim koncie menedżera wydatki z co najmniej 12 miesięcy.

Dzięki nowym wymaganiom dotyczącym skuteczności mamy pewność, że Twoja agencja potrafi efektywnie konfigurować i optymalizować kampanie Google Ads pod kątem osiągania jak najlepszych wyników dla klientów.

Twoje konto menedżera Google Ads zarejestrowane w programie Google Partners musi mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że Twoja agencja ma nad nim pełną kontrolę i stosuje lub odrzuca rekomendacje na podstawie własnej oceny ich przydatności oraz celów postawionych przez klientów.

Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Wydatki

Agencja musi spełnić wymóg dotyczący osiągnięcia wydatków na reklamę w wysokości 10 tys. USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że może się pochwalić sporą aktywnością.

Wymagany próg wydatków pozostanie bez zmian, czyli 10 tys. USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach.
Certyfikaty

Agencja musi mieć jednego użytkownika posiadającego certyfikat Google Ads, który ma dostęp administracyjny lub standardowy do jej konta menedżera Google Ads albo do dowolnego konta powiązanego z jej kontem menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners.

Więcej informacji o tym, jak spowodować uwzględnianie certyfikatów w procesie ubiegania się agencji o status Partnera

Co najmniej połowa doradców klienta ds. strategii na Twoim koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musi mieć certyfikaty Google Ads (wystarczy jednak 100 takich pracowników). Muszą oni przy tym mieć po co najmniej jednym certyfikacie z każdej usługi objętej wydatkami na kampanie (np. kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie wideo, kampanie produktowe lub kampanie promujące aplikacje).

Doradcy klienta ds. strategii to pracownicy Twojej agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Aby nas poinformować, ilu pracowników w Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii i powinno uzyskać certyfikat z uwzględnieniem wykonywanych na co dzień zadań, na karcie programu Google Partners wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

Więcej informacji o tym, jak spowodować uwzględnianie certyfikatów w procesie ubiegania się agencji o status Partnera

Porównanie wymagań warunkujących uzyskanie aktualnego i nowego statusu Partnera Google Premium

Obecni Partnerzy Google Premium zachowają swój status do lutego 2022 r. W tabeli poniżej znajdziesz aktualne wymagania i wstępną wersję kryteriów, które będą obowiązywać w 2022 r.

Kryteria Status Partnera Google Premium [aktualny] Status Partnera Google Premium [nowy]
Skuteczność Agencja musi spełnić wymóg dotyczący skuteczności działania, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklam oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymywania i powiększania bazy klientów.

W każdym roku kalendarzowym przyznamy status Partnera Google Premium trzem procentom najlepszych agencji uczestniczących w programie Google Partners. Od lutego 2022 r., aby zostać Partnerem Google Premium, Twoja agencja będzie musiała uzyskać nowy status Partnera Google oraz status Partnera Google Premium.

Partnerów Google Premium wybieramy na podstawie wielu czynników, m.in. rocznych wydatków na Google Ads na zarządzanych kontach, wzrostu liczby klientów, utrzymania dotychczasowych klientów i innych informacji. Ocena jest przeprowadzana co roku, a status Partnera Premium może być niedostępny na niektórych rynkach.

Wydatki Agencja musi spełnić wymóg dotyczący osiągnięcia wyższego progu wydatków na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że może się pochwalić sporą aktywnością.
Certyfikaty Co najmniej 2 pracowników posiadających certyfikat Google Ads, którzy mają dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem