De Google Partner-badge verdienen

In 2021 updaten we de vereisten waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Partner-badgestatus. Deze wijziging is ook van invloed op de manier waarop uw certificeringen meetellen voor de badge- en bedrijfsspecialisatiestatus. 

We hebben deze veelgestelde vragen verzameld om enkele aanvullende vragen over de wijziging te beantwoorden, waaronder hoe in aanmerking komende gebruikers meetellen voor onze certificeringsvereiste.

Als uw bedrijf deelneemt aan het gratis Google Partners-programma, kan het zich kwalificeren voor de Google Partner-status.
De Partner-status laat zien dat uw bedrijf over Google Ads-vaardigheden en -expertise beschikt, aan de vereisten voor uitgaven aan Google-advertenties voldoet, opbrengstgroei heeft gerealiseerd voor zichzelf en voor klanten, bestaande klanten heeft vastgehouden en nieuwe klanten heeft aangetrokken. De Partner-status geeft uw bedrijf toegang tot een aantal voordelen, waaronder de Google Partner-badge die u kunt gebruiken voor uw website en marketingmateriaal.

In dit artikel wordt beschreven wat de vereisten zijn om de Partner-status te behalen. U kunt ook lezen hoe u de Partner-status van uw bedrijf kunt bekijken en antwoord krijgen op veelgestelde vragen over de Partner-status.

Hieronder ziet u beide badges:

Google Partner-badge Google Premier Partner-badge

Vereisten om in aanmerking te komen voor een Partner-badge

Google wil dat het Partners-programma een hoge standaard behoudt en beoordeelt daarom of bedrijven in aanmerking komen om badges te krijgen en te behouden.

Vereisten voor de Partner-badge

Criteria Partner-badge [huidig] Partner-badge [in 2021]
Bedrijfsprestaties

Voldoe aan de prestatievereiste door een solide totale advertentieopbrengst en groei te realiseren en uw klantenbestand goed te onderhouden en uit te breiden.

Google Partners beoordeelt de klantaccounts die zijn gekoppeld aan uw manageraccount voor een periode van achttien maanden. Hiervoor moet er met uw manageraccount ten minste twaalf maanden geld zijn uitgegeven.

Voldoe aan de prestatievereiste door uw campagnes met Google Ads in te stellen voor een optimale weergave, zodat u uw resultaten kunt maximaliseren. 

Partners hoeven niet alle aanbevelingen op te volgen of een optimalisatiescore van 100% te behalen voor de nieuwe vereisten van de Google Partners-badge. De drempel voor de nieuwe Google Partners-badge is 70%. We hebben de optimalisatiescore geïntroduceerd om klanten inzicht te geven in de prestaties van hun campagnes en om aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Adverteerders die hun optimalisatiescore op accountniveau met tien punten verhoogden, genereerden gemiddeld 10% meer conversies.¹

Op het tabblad 'Aanbevelingen' vindt u acties die u kunt uitvoeren om uw prestaties te verbeteren.  Opmerking: Afgewezen aanbevelingen wegen niet mee in de beoordeling van de optimalisatiescore voor de prestatievereiste. Meer informatie over de pagina 'Aanbevelingen'

Uitgaven

Voldoe gedurende negentig dagen aan de uitgavenvereiste van € 10.000 voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is.

Voldoe negentig dagen aan de uitgavenvereiste van € 20.000 voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is.
Certificering

Minstens één gebruiker binnen het bedrijf moet gecertificeerd zijn in Google Ads en beheerders- of standaardtoegang hebben tot het Google Ads-manageraccount van het bedrijf of een ander account dat is gekoppeld aan het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van het bedrijf. 

Meer informatie over hoe u gebruikerscertificeringen laat meetellen voor de Partner-badge van een bedrijf

Minstens de helft van de in aanmerking komende gebruikers binnen het bedrijf moet de geüpdatete certificeringen in Skillshop behalen. Meer informatie over de Google Ads-certificering

1Interne gegevens van Google. Alleen voor campagnes in het zoeknetwerk.

Vereisten voor Premier Partner-badges

Criteria Premier Partner-badge [huidig] Premier Partner-badge [in 2021]
Bedrijfsprestaties Voldoe aan de prestatievereiste door een solide totale advertentieopbrengst en groei te realiseren en uw klantenbestand goed te onderhouden en uit te breiden.

Bedrijven die in 2021 in aanmerking willen komen voor de Premier Partner-status, moeten eerst de nieuwe Partner-badge verdienen. Het Google Partners-programma kent de Premier-status elk kalenderjaar toe aan de 3% best presterende deelnemers.

We selecteren Google Premier Partners op basis van een aantal factoren, zoals jaarlijkse advertentie-uitgaven voor de beheerde accounts, klantgroei, klantbehoud en meer. Deze beoordeling wordt jaarlijks uitgevoerd en de status is mogelijk niet beschikbaar voor alle markten.

Uitgaven Voldoe aan een hogere uitgavenvereiste voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is.
Certificering Twee of meer Google Ads-gecertificeerde gebruikers die standaard- of beheerderstoegang of tot het Google Ads-manageraccount of de subbeheerders van uw bedrijf.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen