Näin voit saada Google Partner ‑tunnuksen

Kun yritys liittyy maksuttomaan Google Partners ‑ohjelmaan, se voi saada Google Partner ‑statuksen.
Partner-kumppaniasema osoittaa, että yrityksellä on Google Ads ‑asiantuntemusta ja että se on täyttänyt Google-mainoksia koskevat kulutusvaatimukset, kasvattanut omia ja asiakkaidensa tuloja sekä ylläpitänyt ja kasvattanut asiakaskuntaansa. Partner-kumppaneille on tarjolla monia etuja, kuten Google Partner ‑tunnus, jota voi käyttää yrityksen verkkosivustolla ja markkinointimateriaaleissa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitkä ovat uuden Google Partner ‑tunnuksen vaatimukset, sekä verrataan nykyisen ja uuden Google Partner ‑tunnuksen vaatimuksia. Lisäksi artikkelissa verrataan nykyisen Premier Google Partner ‑tunnuksen vaatimuksia ja vuonna 2022 käyttöön otettavan Premier Google Partner ‑tunnuksen alustavia vaatimuksia. Voit myös katsoa, miten tarkistat yrityksesi Partner-statuksen, sekä tutustua yleisimpiin Partner-statusta koskeviin kysymyksiin.

Uuden Google Partner ‑tunnuksen vaatimukset

Lanseeraamme uuden Google Partners ‑ohjelman helmikuussa 2022. Kumppanit, jotka täyttävät uudet vaatimukset, voivat saada uuden Google Partner ‑tunnuksen jo kesäkuusta 2021 lähtien.

Vaatimuskategorioita on kolme: Tulokset, Kulutus ja Sertifioinnit. Google Partner ‑tunnuksen vaatimukset tarkistetaan päivittäin. Vaatimuskategoriat ja niiden kynnysarvot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tulokset

Uuden tulosvaatimuksen avulla varmistetaan, että yritys osaa luoda ja hoitaa Google Ads ‑kampanjoita tehokkaasti ja maksimoida näin asiakkaiden tulokset.

Yrityksen Google Partnersiin rekisteröidyn Google Adsin hallinnoijan tilin optimointipisteiden on oltava vähintään 70 %. Voit ottaa käyttöön ja hylätä suosituksia oman arviosi ja asiakkaidesi tavoitteiden mukaan.

Lue lisää optimointipisteistä.

Kulutus Kulutusvaatimus pysyy ennallaan: kaikkien yrityksen hallinnoimien tilien mainoskulujen on oltava vähintään 10 000 $ 90 päivän aikana.
Sertifioinnit

Yrityksen Google Partnersiin rekisteröidyllä Google Adsin hallinnoijan tilillä vähintään 50 %:lla tilistrategisteista on oltava Google Ads ‑sertifiointi (enintään 100 käyttäjää). Lisäksi sertifiointeja on oltava vähintään yksi jokaisessa tuoteryhmässä, jossa kampanjoihin käytetään rahaa (esim. Haku-, Display-, Video-, Shopping- tai Sovellusmainonta).

Tilistrategit ovat yrityksen työntekijöitä, jotka hoitavat Google Ads ‑kampanjoita asiakkaiden puolesta. Voit ilmoittaa meille, kuinka moni käyttäjä yrityksessäsi on tilistrategi ja tarvitsee sertifiointia työtehtäviään varten. Siirry Partners-ohjelma-välilehdellä Yrityksen tiedot ‑sivulle ja valitse avattavasta valikosta oikea vaihtoehto.

Lue, miten varmistat, että sertifioinnit otetaan huomioon yrityksen Google Partner ‑statuksessa.

Nykyisen ja uuden Google Partner ‑tunnuksen vaatimusten vertailu

Ehdot Google Partner ‑tunnus [nykyinen] Google Partner ‑tunnus [uusi]
Tulokset

Yrityksen on täytettävä tulosvaatimus tuottamalla tasaisesti mainostuloja ja liiketoiminnan kasvua sekä ylläpitämällä ja kasvattamalla asiakaskuntaansa.

Hallinnoijan tiliin linkitettyjen asiakastilien toimintaa arvioidaan 18 kuukauden ajalta. Hallinnoijan tilillä on oltava kulutusta vähintään 12 kuukauden ajalta.

Uuden tulosvaatimuksen avulla varmistetaan, että yritys osaa luoda ja hoitaa Google Ads ‑kampanjoita tehokkaasti ja maksimoida näin asiakkaiden tulokset.

Yrityksen Google Partnersiin rekisteröidyn Google Adsin hallinnoijan tilin optimointipisteiden on oltava vähintään 70 %. Voit ottaa käyttöön ja hylätä suosituksia oman arviosi ja asiakkaidesi tavoitteiden mukaan.

Lue lisää optimointipisteistä.

Kulutus

Yrityksen hallinnoimien tilien mainoskulujen on oltava vähintään 10 000 $ 90 päivän aikana osoituksena riittävän aktiivisesta toiminnasta.

Kulutusvaatimus pysyy ennallaan: kaikkien yrityksen hallinnoimien tilien mainoskulujen on oltava vähintään 10 000 $ 90 päivän aikana.
Sertifioinnit

Yrityksessä on oltava yksi Google Ads ‑sertifioitu käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet tai normaalit käyttöoikeudet yrityksen Google Adsin hallinnoijan tilille tai tilille, joka on linkitetty yrityksen Google Partnersiin rekisteröityyn Google Adsin hallinnoijan tiliin.

Lue, miten varmistat, että sertifioinnit otetaan huomioon yrityksen Partner-statuksessa.

Yrityksen Google Partnersiin rekisteröidyllä Google Adsin hallinnoijan tilillä vähintään 50 %:lla tilistrategisteista on oltava Google Ads ‑sertifiointi (enintään 100 käyttäjää). Lisäksi sertifiointeja on oltava vähintään yksi jokaisessa tuoteryhmässä, jossa kampanjoihin käytetään rahaa (esim. Haku-, Display-, Video-, Shopping- tai Sovellusmainonta).

Tilistrategit ovat yrityksen työntekijöitä, jotka hoitavat Google Ads ‑kampanjoita asiakkaiden puolesta. Voit ilmoittaa meille, kuinka moni käyttäjä yrityksessäsi on tilistrategi ja tarvitsee sertifiointia työtehtäviään varten. Siirry Partners-ohjelma-välilehdellä Yrityksen tiedot ‑sivulle ja valitse avattavasta valikosta oikea vaihtoehto.

Lue, miten varmistat, että sertifioinnit otetaan huomioon yrityksen Google Partner ‑statuksessa.

Nykyisen ja uuden Premier Google Partner ‑tunnuksen vaatimusten vertailu

Nykyiset Premier Google Partnerit säilyttävät statuksensa helmikuuhun 2022 asti. Katso alla olevasta taulukosta nykyiset vaatimukset ja vuoden 2022 alustavat vaatimukset.

Ehdot Premier Google Partner ‑tunnus [nykyinen] Premier Google Partner ‑tunnus [uusi]
Tulokset Yrityksen on täytettävä tulosvaatimus tuottamalla tasaisesti mainostuloja ja liiketoiminnan kasvua sekä ylläpitämällä ja kasvattamalla asiakaskuntaansa.

Google Partners ‑ohjelmassa myönnetään Premier Google Partner ‑status niille jäsenyrityksille, jotka ovat olleet kalenterivuoden aikana menestyneimmän 3 %:n joukossa. Helmikuusta 2022 lähtien yrityksen on saatava uusi Google Partner ‑tunnus ja ansaittava Premier Google Partner ‑status, jotta siitä voi tulla Premier Google Partner.

Premier Google Partner ‑status myönnetään monien eri tekijöiden perusteella, joita ovat esimerkiksi hallinnoitujen tilien vuosittaiset mainoskulut, asiakkaiden liiketoiminnan kasvu ja asiakkaiden säilyttäminen. Arviointi tehdään vuosittain, ja statusta ei välttämättä voi saada kaikilla markkina-alueilla.

Kulutus Yrityksen on täytettävä hallinnoimillaan tileillä korkeampi kulutusvaatimus osoituksena riittävän aktiivisesta toiminnasta.
Sertifioinnit Yrityksessä on oltava vähintään kaksi Google Ads ‑sertifioitua käyttäjää, joilla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet tai normaalit käyttöoikeudet yrityksen Google Adsin hallinnoijan tilille tai alahallinnoijatileille.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun