Näin pääset Google Partneriksi tai Premier Partneriksi

Google Partners ‑ohjelmaan liittymisen jälkeen yrityksesi voi syventää yhteistyötä ryhtymällä Google Partner ‑kumppaniksi.
Google Partner ‑kumppanuus tarkoittaa, että yrityksesi on todistettavasti maksimoinut asiakkaiden kampanjamenestyksen, tukenut asiakkaiden liiketoiminnan kasvua ylläpitämällä kampanjoita sekä osoittanut Google Ads ‑osaamisensa ja ‑asiantuntijuudensa sertifioinneilla. Kumppanuus tarjoaa yrityksellesi monenlaisia etuja, kuten mahdollisuuden julkaista Google Partner ‑tunnuksen verkkosivustolla ja markkinointimateriaaleissa.

Tässä artikkelissa kerrotaan Partner- tai Premier Partner ‑kumppanuutta koskevat vaatimukset. Lue lisää Google Partner ‐statuksen tarkistamisesta.

Näin pääset Google Partneriksi

Vaatimuskategorioita on kolme: Tulokset, Kulutus ja Sertifioinnit. Google Partner ‑vaatimukset tarkistetaan päivittäin. Vaatimuskategoriat ja niiden kynnysarvot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Tulokset

Tulosvaatimuksen avulla varmistetaan, että yritys osaa luoda ja hoitaa Google Ads ‑kampanjoita tehokkaasti ja maksimoida näin asiakkaiden tulokset.

Google Partnersiin rekisteröidyn Google Adsin hallinnoijan tilisi optimointipisteiden on oltava vähintään 70 %. Voit ottaa käyttöön ja hylätä suosituksia oman arviosi ja asiakkaidesi tavoitteiden mukaan.

Lue lisää optimointipisteistä.

Kulutus Google Partnersiin rekisteröidyn Google Adsin hallinnoijan tilisi on ylläpidettävä hallinnoiduilla tileillä vähintään 10 000 $:n yhteenlasketut mainoskulut jokaisen 90 päivän ajanjakson aikana.
Sertifiointi

Google Partnersiin rekisteröidyllä Google Adsin hallinnoijan tilillä vähintään puolella tilistrategeista on oltava Google Ads ‐sertifiointi (enintään 100 käyttäjää). Lisäksi edellytyksenä on yksi sertifiointi jokaisessa tuoteryhmässä, jossa yrityksesi on käyttänyt vähintään 500 $ kampanjoihin (esim. Haku, Display, Video, Shopping, Sovellus) 90 viime päivän aikana.

Tilistrategit ovat yrityksen työntekijöitä, jotka hoitavat Google Ads ‑kampanjoita asiakkaiden puolesta. Voit ilmoittaa meille, kuinka moni käyttäjä yrityksessäsi on tilistrategi ja tarvitsee sertifiointia työtehtäviään varten. Siirry Partners-ohjelma-välilehdellä Yrityksen tiedot ‑sivulle ja valitse avattavasta valikosta oikea vaihtoehto.

Lue, miten varmistat, että sertifioinnit huomioidaan sertifiointivaatimuksen täyttämisessä

Näin pääset Premier Partner ‑kumppaniksi

Premier Partneriksi päästäkseen yritysten on täytettävä Partner-vaatimukset ja sijoituttava ohjelmaan osallistuvien yritysten 3 %:n parhaimmistoon maassaan kyseisenä vuonna*.

Tuloksiltaan 3 %:n parhaimmisto määritellään esimerkiksi seuraavien tekijöiden perusteella:

  1. Nykyisten asiakkaiden liiketoiminnan kasvu: Kumppanien kyky edistää asiakkaidensa liiketoimintaa. Tätä mitataan mainontaan käytetyn summan vuosittaisella kasvulla ja nykyisten Google Ads ‐asiakkaiden mainoskuluilla.
  2. Uusien asiakkaiden liiketoiminnan kasvu: Kumppanien kyky saada uusia asiakkaita. Tätä mitataan mainontaan käytetyn summan vuosittaisella kasvulla ja uusien Google Ads ‐asiakkaiden mainoskuluilla.
  3. Asiakkaiden säilyttäminen: Kumppani on osoittanut pystyvänsä ylläpitämään asiakkaiden liiketoimintaa. Tätä mitataan sellaisten hallinnoitujen ja säilytettyjen asiakkuuksien määrällä, jotka käyttävät vuosittain aktiivisesti rahaa Google Ads ‑mainontaan.
  4. Tuotteiden monipuolisuus: Kumppani on osoittanut investoivansa mainosmixiin, joka sisältää muitakin kuin Hakukampanjoita. Tätä mitataan YouTube-, Display & Video 360-, Display-, Sovellus-, ja Shopping-kampanjoihin käytetyn summan prosenttiosuudella kunakin kalenterivuonna.
  5. Vuosittain mainontaan käytetty summa: Kumppanin investointi Google Adsiin tai Google Marketing Platformiin. Tätä mitataan sen avulla, mikä on hallinnoiduilla tileillä käytetty summa kunakin kalenterivuonna.

* Premier Partner ‑statuksen ehtojen täyttymistä arvioidaan suhteessa muiden samassa maassa toimivien yritysten tuloksiin. Arvio on suuntaa antava, ja se voi vaihdella maittain. Arvio tehdään vuosittain. Premier Partner ‐status ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko