Jak se stát certifikovaným nebo prémiovým partnerem Googlu

Když se vaše společnost zapojí do programu Google Partners, má možnost získat status certifikovaného partnera Googlu a prohloubit tak vzájemnou spolupráci.
Získáním postavení certifikovaného partnera Googlu společnost prokáže, že dělá vše pro co největší úspěch kampaní svých klientů, stará se o tyto kampaně a tím podporuje obchodní rozvoj klientů. Prostřednictvím získaných certifikátů pak dokládá, že má potřebné dovednosti a znalosti služby Google Ads. Jako certifikovaný partner Googlu také získá přístup k širší nabídce výhod, jako je například možnost používat odznak Google Partners na svém webu a v marketingových materiálech.

Tento článek popisuje požadavky, které je třeba splnit, abyste se mohli stát certifikovaným nebo prémiovým partnerem. Další informace o tom, jak zjistit status certifikovaného partnera Googlu

Jak se stát certifikovaným partnerem Googlu

Požadavky lze rozdělit do tří kategorií – výkon, útrata a certifikace. Plnění požadavků na získání odznaku Google Partner se denně kontroluje. V tabulce níže najdete popis jednotlivých kategorií požadavků a limitů.

Výkon

Díky požadavku na výkon budeme mít jistotu, že kampaně Google Ads umíte správně nastavit a optimalizovat tak, aby vašim klientům přinášely co nejlepší výsledky.

Skóre optimalizace vašeho účtu správce Google Ads zaregistrovaného v programu Google Partners nesmí klesnout pod 70 %. Vše tedy máte ve svých rukou a doporučení můžete přijímat nebo odmítat podle vlastního uvážení a cílů vašich klientů.

Další informace o skóre optimalizace

Útrata Váš účet správce Google Ads registrovaný v programu Google Partners musí průběžně dodržovat požadavek na celkovou útratu za reklamy v klientských účtech ve výši 10 000 US$ za 90 dnů.
Certifikace

Alespoň polovina stratégů vašeho účtu správce Google Ads registrovaného v programu Google Partners musí mít certifikaci Google Ads (maximum pro tento požadavek je 100 uživatelů). Musíte přitom mít nejméně jednu certifikaci pro každou skupinu služeb, která v kampaních vytváří náklady alespoň 500 US$ za 90 dní (například Vyhledávací či Obsahová síť, videoreklamy, Nákupy nebo aplikace).

Stratégové účtu jsou pracovníci vaší společnosti, kteří spravují kampaně Google Ads jménem vašich klientů. O počtu stratégů, kteří by na základě své každodenní činnosti měli certifikaci získat, nás můžete informovat na kartě Program Partners. Stačí přejít na stránku Podrobnosti o společnosti a vybrat příslušnou možnost z rozbalovací nabídky.

Další informace o započítávání certifikací pro účely splnění požadavku na certifikace

Jak se stát prémiovým partnerem

Prémiovým partnerem se mohou stát pouze společnosti, které splní požadavky programu Google Partners a zároveň patří mezi 3 % nejlepších firem z příslušné země, které se programu účastní (což bude určováno jednou ročně).

Umístění mezi horními 3 % ovlivňují například tyto faktory:

  1. Růst stávajících klientů: Schopnost partnerů podporovat růst stávajících klientů měřená meziročním nárůstem útraty za reklamu a útratou za reklamu mezi stávajícími klienty Google Ads.
  2. Růst nových klientů: Schopnost partnerů získávat nové klienty měřená meziročním nárůstem útraty za reklamu a útratou za reklamu mezi stávajícími prvními klienty Google Ads.
  3. Retence klientů: Prokázaná schopnost udržet si klienty měřená procentem klientů s aktivními výdaji ve službě Google Ads, kteří jsou spravováni partnerem a meziročně udrženi.
  4. Diverzifikace služeb: Prokázaná investice do kombinace služeb mimo Vyhledávání měřená procentem útraty mimo Vyhledávání na YouTube, ve službě Display & Video 360, v Obsahové síti, aplikacích a v Nákupech v každém kalendářním roce.
  5. Roční útrata za reklamu: Investice do Google Ads nebo Google Marketing Platform měřená podle útraty za klientské účty v každém kalendářním roce.

*Plnění podmínek pro prémiové partnery se hodnotí podle výkonu ostatních společností v příslušné zemi. Hodnocení je přibližné, může se v jednotlivých zemích lišit a provádí se každoročně. Odznak Premier Partner nemusí být dostupný ve všech zemích.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka