Как да спечелите значката „Google Партньор“

След като компанията Ви се присъедини към безплатната програма Google Partners, може да изпълни изискванията за статус.
Получаването на статус в Google Partners означава, че сте демонстрирали умения и експертни познания за Google Ads, изпълнили сте изискванията за разходи в програмата, осигурили сте ръст в приходите на компанията и клиентите и сте постигнали устойчивост и растеж на клиентската си база. Статусът в Google Partners осигурява на компанията Ви достъп до редица предимства, включително значката „Google Партньор“, която може да се показва на уебсайта и в маркетинговите Ви материали.

Тази статия съдържа описание на изискванията за получаване на новата значка „Google Партньор“ и сравнение на изискванията за текущата и новата значка. Статията включва и сравнение на изискванията за текущата значка „Premier Google Партньор“ и преглед на изискванията за значката „Premier Google Партньор“ за 2022 г.Можете да научите също как да проверите статуса на компанията си в Google Partners и да получите отговори на общи въпроси за статуса.

Изисквания за новата значка „Google Партньор“

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Има три категории изисквания: ефективност, разходи и сертифициране. Изискванията за значката „Google Партньор“ се проверяват ежедневно. Задължителните категории и прагове за всяка категория са описани в таблицата по-долу.

Ефективност

Новото изискване за ефективност гарантира, че можете ефективно да настройвате и оптимално да провеждате кампании в Google Ads, за да постигнете най-добрите резултати за клиентите си.

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на своята оценка и целите на клиентите си.

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Разходи Изискването за разходи ще остане същото – 90-дневни разходи за реклама в размер на 10 000 щ.д. за управляваните профили.
Сертифициране

За регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва най-малко 50% от специалистите Ви по стратегии за профили (ограничени до 100 потребители) да имат поне едно сертифициране във всяка продуктова област с разходи за кампания (напр. Мрежата за търсене, Дисплейната мрежа, Видео, Пазаруване или Приложения).

Специалистите по стратегии за профили са служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню.

Научете повече за зачитането на сертифициранията Ви към състоянието на значката „Google Партньор“

Сравнение между изискванията за текущата и новата значка „Google Партньор“

Критерии Значка „Google Партньор“ [текуща] Значка „Google Партньор“ [нова]
Ефективност

Изпълнете изискването за ефективност, като осигурявате растеж и стабилни общи приходи от реклама и като поддържате и разширявате клиентската си база.

Google Partners оценява клиентските профили, свързани с профила Ви на мениджър, за период от 18 месеца, в който трябва да има най-малко 12 месеца разходна дейност.

Новото изискване за ефективност гарантира, че можете ефективно да настройвате и оптимално да провеждате кампании в Google Ads, за да постигнете най-добрите резултати за клиентите си.

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на собствената си оценка и целите на клиентите си.

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Разходи

Изпълнете изискването за 90-дневни разходи за реклама в размер най-малко на 10 000 щ.д. в управляваните от Вас профили, за да покажете, че компанията Ви има стабилно ниво на активност.

Изискването за разходи ще остане същото – 90-дневни разходи за реклама в размер на 10 000 щ.д. за управляваните профили.
Сертифициране

Компанията Ви трябва да има един потребител, сертифициран по Google Ads, с администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър в Google Ads на компанията, или профил, свързан с регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads на компанията.

Научете повече за зачитането на сертифициранията Ви към значката „Google Партньор“

За регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва най-малко 50% от специалистите Ви по стратегии за профили (ограничени до 100 потребители) да имат поне едно сертифициране във всяка продуктова област с разходи за кампания (напр. Мрежата за търсене, Дисплейната мрежа, Видео, Пазаруване или Приложения).

Специалистите по стратегии за профили са служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню.

Научете повече за зачитането на сертифициранията Ви към състоянието на значката „Google Партньор“

Сравнение между изискванията на текущата и новата значка „Premier Google Партньор“

Текущите Premier Google Партньори ще запазят статуса си до февруари 2022 г. Моля, вижте таблицата по-долу за текущите изисквания и преглед на изискванията на 2022 г.

Критерии Значка „Premier Google Партньор“ [текуща] Значка „Premier Google Партньор“ [нова]
Ефективност Изпълнете изискването за ефективност, като осигурявате растеж и стабилни общи приходи от реклама и като поддържате и разширявате клиентската си база.

Програмата Google Partners предоставя статус на Premier Google Партньор на водещите 3% от участващите компании всяка календарна година. От февруари 2022 г. компанията Ви трябва да спечели новата значка „Google Партньор“ и да получи статус на Premier Google Партньор, за да бъде Premier Google Партньор.

Статус на Premier Google Партньор се предоставя на базата на няколко фактора, включително, но не само: годишни рекламни разходи за управляваните профили, ръст на клиентите, задържане на клиентите и друга информация. Оценяването се извършва на годишна база, като статусът може да не е налице за всички пазари.

Разходи Изпълнете изискването за по-високи разходи в управляваните от Вас профили, за да покажете, че компанията Ви има стабилно ниво на активност.
Сертифициране Поне двама потребители, сертифицирани по Google Ads, които имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си