Как да станете Google Партньор или Premier Партньор

След като се присъедини към програмата Google Partners, компанията Ви може да изгради по-задълбочено партньорство, като стане Google Партньор.
Статусът на Google Партньор означава, че компанията Ви е получила признание за постигане на максимален успех за кампаниите на клиентите, за стимулиране на растежа на клиентите чрез поддържане на кампаниите им и за демонстриране на умения и експертни знания за Google Ads чрез сертифицирания. Като Google Партньор компанията Ви получава достъп до по-широк набор от предимства, включително възможността да показва значката „Google Партньор“ на уебсайта и в маркетинговите си материали.

В тази статия са описани изискванията, които трябва да изпълните, за да станете Google Партньор или Premier Партньор. Можете също да научите как да проверявате статуса на компанията си в Google Partners.

Как да станете Google Партньор

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. От юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Има три категории изисквания: ефективност, разходи и сертифициране. Изискванията за значката „Google Партньор“ се проверяват ежедневно. Задължителните категории и прагове за всяка категория са описани в таблицата по-долу.

Ефективност

С изискването за ефективност се гарантира, че можете ефективно да настройвате и оптимално да провеждате кампании в Google Ads, за да постигате най-добрите резултати за клиентите си.

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на своята оценка и целите на клиентите си.

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Разходи В регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да се поддържат 90-дневни разходи за реклама в размер на 10 000 щ.д. за управляваните от профили.
Сертифициране

Най-малко 50% от специалистите Ви по стратегии за профили (ограничени до 100 потребители), свързани с регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads, трябва да имат поне едно сертифициране във всяка продуктова област с разходи за кампании (например Търсене, Дисплейна мрежа, Видео, Пазаруване или Приложения).

Специалистите по стратегии за профили са служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню.

Научете повече за зачитането на сертифициранията Ви към статуса на значката „Google Партньор“

Как да станете Premier Партньор

Текущите Premier Партньори ще запазят статуса си до февруари 2022 г. Ако сте Premier Партньор и трябва да получите достъп до активите си на Premier Партньор, моля, свържете се с нас.

От февруари 2022 г. компаниите трябва да изпълняват изискванията за Google Partners и да са сред водещите 3% от участващите компании в дадена държава, за да станат Premier Партньор*.

Факторите, които определят водещите 3%, включват, но не се ограничават до:

  • Ръст на клиентите: Възможност партньорите да увеличават съществуващите си клиенти и да придобиват нови клиенти, което се измерва чрез ръста на разходите за реклама на годишна база и разходите за реклама от нови клиенти на Google Ads.
  • Задържане за клиентите: Демонстрирана е способност за задържане на бизнес клиенти, която се измерва чрез процента задържани клиенти на годишна база.
  • Диверсификация на продуктите: Демонстрирани са инвестиции в ориентирана към резултати комбинация от рекламни продукти, извън Търсене, което се измерва чрез процента разходие в Дисплейна мрежа, Приложения, Видео и Пазаруване за всяка календарна година.
  • Годишни разходи за реклама: Инвестиции в Google Ads или Google Marketing Platform, измерени чрез разходите за управляваните профили всяка календарна година.

*Оценката на допустимостта за участие в Premier Партньор се изготвя в сравнение с ефективността на другите компании във всяка държава. Оценяването е приблизително, може да варира според държавата и се провежда ежегодно. Статусът „Premier Партньор“ може да не е налице във всички държави.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false