Как да станете Google Партньор или Premier Партньор

След като се присъедини към програмата Google Partners, компанията Ви може да изгради по-задълбочено партньорство, като стане Google Партньор.
Статусът на Google Партньор означава, че компанията Ви е получила признание за постигане на максимален успех на кампаниите на клиентите, за стимулиране на растежа на клиентите чрез поддържане на кампаниите им и за демонстриране на умения и експертните знания за Google Ads чрез сертифицирания. Като Google Партньор компанията Ви получава достъп до по-широк набор от предимства, включително възможността да показва значката „Google Партньор“ на уебсайта и в маркетинговите си материали.

В тази статия са описани изискванията, които трябва да изпълните, за да станете Google Партньор или Premier Партньор. Можете също да научите как да проверявате статуса на компанията си в Google Partners.

Как да станете Google Партньор

През февруари 2022 г. стартираме новата програма Google Partners. През юни 2021 г. партньорите, които отговарят на новите изисквания, ще получат достъп до новата значка „Google Партньор“.

Забележка: За да отдадем признание за усилията, положени от голям брой партньори, които вече отговарят на новите изисквания за Google Partners, новата значка „Google Партньор“ ще бъде въведена през следващите седмици. Посочената по-долу информация отразява новите изисквания за Google Partners и практическата работа с програмата.

Има три категории изисквания: ефективност, разходи и сертифициране. Изискванията за Google Partners се проверяват ежедневно. Задължителните категории и прагове за всяка категория са описани в таблицата по-долу.

Ефективност

Изискването за ефективност гарантира, че можете ефективно да настройвате и оптимално да провеждате кампании в Google Ads, за да постигате най-добрите резултати за клиентите си.

Регистрираният в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да има минимален рейтинг за оптимизиране от 70% — можете да прилагате или отхвърляте препоръки въз основа на своята оценка и целите на клиентите си.

Научете повече за рейтинга за оптимизиране

Разходи В регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads трябва да се поддържат 90-дневни разходи за реклама в размер на 10 000 щ.д. за управляваните от профили.
Сертифициране

Най-малко 50% от специалистите Ви по стратегии за профили (ограничени до 100 потребители), свързани с регистрирания в Google Partners профил на мениджър в Google Ads, трябва да имат поне едно сертифициране във всяка продуктова област с разходи за кампания (например рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно рекламиране, видеорекламиране, рекламиране с Google Пазаруване или рекламиране на приложения).

Специалистите по стратегии за профили са служители на компанията Ви, които управляват кампании в Google Ads от името на клиентите Ви. Можете да ни информирате колко потребители в компанията Ви са специалисти по стратегии за профили и трябва да бъдат сертифицирани въз основа на ежедневната си работа, като отворите страницата „Подробности за компанията“ в раздела „Програма Partners“ и изберете опция от падащото меню.

Научете повече за зачитането на сертифициранията Ви към статуса на значката „Google Партньор“

Как да станете Premier Партньор

Текущите Premier Партньори ще запазят статуса си до февруари 2022 г. Ако сте Premier Партньор и трябва да получите достъп до активите си на Premier Партньор, моля, свържете се с нас.

От февруари 2022 г., за да станат Premier Партньор, компаниите трябва да отговарят на изискванията за значката „Google Партньор“ и да са във водещите 3% от участващите компании във всяка държава. Водещите 3% се определят въз основа на редица фактори, включително, но не само, годишни разходи за реклама за управляваните профили, ръст на клиентите, задържане на клиентите и диверсификация на продуктите. Оценяването се извършва на годишна база, като статусът Premier Партньор може да не е налице във всички държави.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си