Cách tính giấy chứng nhận của bạn vào trạng thái huy hiệu Đối tác của công ty

Trong năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu mà công ty bạn cần đáp ứng để được Google xem xét việc cấp huy hiệu Đối tác. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi tiêu chí về giấy chứng nhận đối với việc xem xét trạng thái của huy hiệu và trạng thái chuyên môn của công ty. 

Chúng tôi tổng hợp các Câu hỏi thường gặp này để giải đáp thêm một số thắc mắc về sự thay đổi này, trong đó có cách số Người dùng đủ điều kiện được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận.

Để đạt được huy hiệu Đối tác Google, công ty của bạn cần phải đăng ký tham gia Chương trình Google Partners và đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để đạt được trạng thái Đối tác. Hãy đọc bài viết Cách đạt huy hiệu Đối tác Google để tìm hiểu thêm về các yêu cầu này.

Giấy chứng nhận là một trong những yêu cầu chính. Số lượng người dùng có giấy chứng nhận và đủ điều kiện của một công ty cần phải đạt một mức nhất định thì công ty đó mới có thể được cấp huy hiệu.

Yêu cầu về giấy chứng nhận [Huy hiệu Đối tác hiện tại] Yêu cầu về giấy chứng nhận [Huy hiệu Đối tác năm 2020]
Một công ty cần có 1 người dùng được Google Ads chứng nhận có quyền truy cập quản trị hoặc thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads của công ty hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia Chương trình Google Partners của công ty. Mỗi công ty cần có ít nhất 50% người dùng đủ điều kiện đạt được giấy chứng nhận mới của Skillshop. Đồng thời, mỗi công ty cũng phải có ít nhất 1 người dùng đạt được giấy chứng nhận trong mỗi kênh mà công ty đó có chi tiêu quảng cáo.  

 Hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận Google Ads để tìm hiểu thêm

Hướng dẫn

1. Đảm bảo bạn là người dùng đủ điều kiện.

Người dùng đủ điều kiện để đạt được huy hiệu Đối tác hiện tại Người dùng đủ điều kiện để đạt được huy hiệu Đối tác năm 2021

Người dùng cần có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads (đã đăng ký tham gia Chương trình Google Partners) của công ty hoặc tài khoản có liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads (đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) của công ty 

Người dùng có quyền truy cập chỉ đọc và chỉ email có thể không được tính vào trạng thái huy hiệu và chứng nhận chuyên môn của công ty.

Người dùng cần có quyền truy cập cấp quản trị hoặc thông thường vào Tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia Chương trình Google Partners của công ty. 

HOẶC

Quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản có liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads (đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) của công ty và có cùng miền email (@tên_miền) với một người dùng tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners (chỉ bao gồm những miền email thông thường và cấp quản trị viên). 

 

Tìm hiểu thêm về cách người dùng đủ điều kiện được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận trong phần Câu hỏi thường gặp này.

2. Chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với công ty.

Lưu ý: Bước này không cần thiết cho huy hiệu Đối tác năm 2021. Hãy bỏ qua bước này, sau đó chuyển đến bước 3 dưới đây để tìm hiểu cách liên kết tài khoản Skillshop của bạn với tài khoản người quản lý của công ty.
Huy hiệu Đối tác hiện tại Huy hiệu Đối tác năm 2021
Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ thông tin trên Skillshop với công ty.
 
Không áp dụng

3. Liên kết tài khoản Skillshop với tài khoản Google Ads của bạn.

Huy hiệu Đối tác hiện tại Huy hiệu Đối tác năm 2021
Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp địa chỉ email công ty của bạn trong hồ sơ Skillshop hoặc email của tài khoản Skillshop có liên kết với tài khoản người quản lý của công ty bạn.
 
Để giấy chứng nhận Skillshop được tính trong quá trình xem xét cấp huy hiệu Đối tác mới năm 2021, bạn cần phải liên kết hồ sơ người dùng Skillshop của mình với tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về Cách liên kết tài khoản tại đây.

Kiểm tra người dùng được chứng nhận của Đối tác

Các bước này để kiểm tra tiêu chí về người dùng được chứng nhận đối với huy hiệu Đối tác hiện tại. Để kiểm tra tiêu chí về giấy chứng nhận của người dùng đối với huy hiệu Đối tác năm 2021, bạn có thể đọc bài viết về bảng Người dùng trong Google Partners.

Skillshop không cung cấp các báo cáo chứa thông tin về giấy chứng nhận của người dùng cá nhân thuộc công ty bạn. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra những người dùng được Google Ads chứng nhận bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Chuyển đến mục Chương trình Partners và nhấp vào thẻ Trạng thái huy hiệu
  3. Nhấp vào Xem thông tin chi tiết để xem thông tin chi tiết về chứng nhận chuyên môn của công ty bạn. 
  4. Nhấp vào phần nội dung ở giữa thẻ để hiển thị trạng thái đã đạt được, chưa đạt được hoặc số người đã được chứng nhận. Khi đó, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra và hiển thị danh sách các cá nhân được chứng nhận của công ty bạn theo dòng sản phẩm. 

Người dùng nên liên kết các hoạt động đào tạo của họ với công ty của bạn bằng cách liệt kê tên và địa chỉ email của công ty bạn trong hồ sơ Skillshop và chia sẻ thông tin tài khoản với công ty bạn.

Lưu ý: Có thể mất tới 48 giờ kể từ khi một cá nhân được liên kết đạt được giấy chứng nhận trong Skillshop cho đến khi hệ thống áp dụng thông tin đó vào yêu cầu để đạt được huy hiệu Đối tác hoặc chứng nhận chuyên môn của công ty bạn.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố