Zorg ervoor dat uw certificeringen meetellen voor de Partner-badgestatus van uw bedrijf

In 2021 updaten we de vereisten waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Partner-badgestatus. Deze wijziging is ook van invloed op de manier waarop uw certificeringen meetellen voor de badge- en bedrijfsspecialisatiestatus. 

We hebben deze veelgestelde vragen verzameld om enkele aanvullende vragen over de wijziging te beantwoorden, waaronder hoe in aanmerking komende gebruikers meetellen voor onze certificeringsvereiste.

Als u een Google Partner-badge wilt verdienen, moet uw bedrijf zijn aangemeld voor het Google Partners-programma en aan alle vereisten voor de Partner-status voldoen. Meer informatie over de vereisten vindt u in het artikel De Google Partner-badge verdienen.

Een van de belangrijkste vereisten heeft betrekking op certificeringen. Een bedrijf moet over een bepaald aantal in aanmerking komende, gecertificeerde gebruikers beschikken om de badge te kunnen verdienen.

Certificeringsvereiste [huidige Partner-badge] Certificeringsvereiste [Partner-badge van 2020]
Minstens één gebruiker binnen het bedrijf moet gecertificeerd zijn in Google Ads en beheerders- of standaardtoegang hebben tot het Google Ads-manageraccount van het bedrijf of een ander account dat is gekoppeld aan het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van het bedrijf. Minstens de helft van de in aanmerking komende gebruikers binnen het bedrijf moet de geüpdatete certificeringen in Skillshop behalen. Daarnaast moet er minimaal één gebruiker zijn gecertificeerd voor elk kanaal waarin het bedrijf uitgaven doet.  

 Meer informatie over Google Ads-certificering

Instructies

1. Zorg ervoor dat u in aanmerking komt.

In aanmerking komende gebruikers voor de huidige Partner-badge In aanmerking komende gebruikers voor de Partner-badge van 2021

Gebruikers hebben beheerders- of standaardtoegang nodig tot het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van het bedrijf of een ander account dat is gekoppeld aan het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van het bedrijf.

Gebruikers met alleen-lezen toegang en alleen toegang via e-mail kunnen niet bijdragen aan de badge- en specialisatiestatus.

Gebruikers hebben beheerders- of standaardtoegang nodig tot het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van uw bedrijf.

OF

Gebruikers hebben beheerders- of standaardtoegang nodig tot een ander account dat is gekoppeld aan het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount van het bedrijf en moeten een e-maildomein (@domeinnaam) delen met een gebruiker van het bij Google Partners geregistreerde Google Ads-manageraccount (waaronder alleen e-maildomeinen van gebruikers met beheerders- of standaardtoegang). 

 

Meer informatie over hoe in aanmerking komende meetellen voor de certificeringsvereiste vindt u in deze veelgestelde vragen.

2.Deel uw accountgegevens met uw bedrijf.

Opmerking: Deze stap is niet vereist voor de Partner-badge van 2021. Ga naar de volgende stap voor meer informatie over hoe u uw Skillshop-account kunt koppelen aan het manageraccount van uw bedrijf.
Huidige Partner-badge Partner-badge van 2021
Meer informatie over hoe u uw Skillshop-gegevens met uw bedrijf kunt delen.
 
N.v.t.

3. Koppel uw Skillshop-account aan uw Google Ads-account.

Huidige Partner-badge Partner-badge van 2021
Zorg ervoor dat u het e-mailadres van uw bedrijf opneemt in uw Skillshop-profiel of dat het e-mailadres van uw Skillshop-account gekoppeld is aan het manageraccount van uw bedrijf.
 
Als u uw Skillshop-certificeringen wilt laten meetellen voor de nieuwe Partner-badge van 2021, moet u uw Google Ads-account koppelen aan uw Skillshop-gebruikersprofiel. Meer informatie over deze koppeling vindt u hier.

Gecertificeerde gebruikers voor Partners bekijken

Via deze stappen kunt u de gecertificeerde gebruikers voor de huidige badge bekijken. Lees meer informatie over de gebruikerstabel in Google Partners als u gebruikerscertificeringen voor de badge van 2021 wilt bekijken.

Skillshop biedt geen rapporten over certificeringsinformatie van individuele gebruikers binnen uw bedrijf. U kunt wel uw Google Ads-gecertificeerde gebruikers bekijken door deze instructies te volgen:

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Ga naar het tabblad 'Partners-programma' en klik op de kaart 'Badgestatus'.
  3. Klik op Informatie weergeven om de specialisatiegegevens van uw bedrijf te bekijken.
  4. Klik op de tekst in het midden van de kaart om informatie over behaalde of niet-behaalde criteria, of het aantal gecertificeerde personen weer te geven. Er wordt een pop-upvenster geopend met de gecertificeerde personen binnen uw bedrijf per productgebied.

We raden gebruikers aan hun trainingsactiviteiten aan uw bedrijf te koppelen door de bedrijfsnaam en het zakelijke e-mailadres in hun Skillshop-profiel op te nemen en hun accountgegevens met uw bedrijf te delen.

Opmerking: Als een gekoppelde persoon een certificering in Skillshop heeft behaald, kan het 48 uur duren voordat die informatie wordt meegeteld voor de Partner-badgevereiste of specialisatievereiste van uw bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen