Vytváranie segmentov publika pozostávajúcich z používateľov aplikácie

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové reporty publika
  Podrobné reporty demografických údajov publika, segmentov publika a vylúčených publík sú teraz konsolidované na jednom mieste. Kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon, otvorte kartu Publiká, kľúčové slová a obsah a kliknite na Publiká. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Prečítajte si viac o reportoch publika.
 • Nové výrazy
  V reporte publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Pri správe kampaní, ktoré zacieľujú na publikum pomocou vašich údajov, môže byť pre vás užitočné identifikovať konkrétne segmenty publika a zobrazovať reklamy priamo im. V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť segmenty údajov pozostávajúce z rôznych používateľov aplikácie. Nasledujúce sekcie si rozbalíte kliknutím.

Majte na pamäti, že pri vytváraní zoznamov musíte naďalej spĺňať požiadavky na veľkosť, aby ste ich mohli zobrazovať v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign), Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network), na YouTube a kampaniach discovery.

Poznámka: Vďaka zjednodušenému spôsobu vytvárania segmentov údajov pozostávajúcich z používateľov aplikácie môžete ľahko zacieliť na potenciálnych zákazníkov To rozšíri existujúce možnosti nástrojov správcu publík.

Zjednodušený postup vám umožňuje jednoducho vytvárať komplexné segmenty publika zobrazením všetkých dostupných akcií v aplikácii a kombinovaním viacerých podmienok zahrnutia a vylúčenia.

Všetci používatelia okrem tých, ktorí vykonali určité akcie

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia zahrniete všetkých používateľov, ktorí vykonali akúkoľvek akciu, a vylúčite používateľov, ktorí vykonali určité akcie.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na položku Správca publík.
 4. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 5. V ponuke možností vyberte položku + Používatelia aplikácie.
 6. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 7. Vyberte aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. Vyberte možnosť Ľubovoľná akcia a zadajte počet dní, aby ste zahrnuli všetkých používateľov aplikácie, ktorí boli v danom období aktívni (predvolená hodnota je 30 dní a maximálna podporovaná hodnota je 540 dní).
 9. Kliknite na Vylúčiť akciu a vyberte príslušný názov akcie a počet dní.
 10. Ak chcete vylúčiť ďalších používateľov, ktorí vykonali iné akcie, zopakujte predchádzajúci krok.
 11. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 12. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 13. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Používatelia, ktorí vykonali viacero akcií

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia môžete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali viacero akcií, skombinovaním jednotlivých akcií pomocou funkcie A.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na položku Správca publík.
 4. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 5. V ponuke možností vyberte položku + Používatelia aplikácie.
 6. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 7. Vyberte aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. Vyberte názov akcie a zadajte príslušný počet dní.
 9. Kliknite na Pridať akciu (A) a zadajte príslušný názov ďalšej akcie a počet dní.
 10. Ak chcete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali ďalšie akcie, zopakujte predchádzajúci krok.
 11. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 12. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 13. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Poznámka: Toto nastavenie vytvorí segment publika používateľov, ktorí vykonali akciu A aj akciu B. Veľkosť tohto segmentu je zvyčajne menšia než v prípade zoznamu používateľov, ktorí vykonali akciu A ALEBO akciu B.

Používatelia, ktorí vykonali jednu akciu, no nie ďalšiu

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia môžete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali určitú akciu, a vylúčiť používateľov, ktorí vykonali ďalšiu akciu.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na položku Správca publík.
 4. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 5. V ponuke možností vyberte položku + Používatelia aplikácie.
 6. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 7. Vyberte aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. Vyberte názov akcie, ktorá sa má zahrnúť, a zadajte príslušný počet dní (predvolená hodnota je 30 dní a maximálna podporovaná hodnota je 540 dní).
 9. Kliknite na Vylúčiť akciu a zadajte príslušný názov akcie a počet dní.
 10. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 11. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 12. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka