Vytváranie segmentov publika pozostávajúcich z používateľov aplikácie

Ako sme oznámili 1. novembra 2022, podobné publiká nahradíme trvácnejšími riešeniami. Od 1. mája 2023 dôjde k zmenám, ktoré ovplyvnia spôsob používania podobných segmentov v službe Google Ads. Prečítajte si viac o týchto zmenách v zacielení na publikum.

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové reporty publika
  Podrobné reporty demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke reportov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o reportoch publika
 • Nové výrazy
  V reporte publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú „segmenty publika“ a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Pri správe kampaní, ktoré zacieľujú na publikum pomocou vašich údajov, môže byť pre vás užitočné identifikovať konkrétne segmenty publika a zobrazovať reklamy priamo im. V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť segmenty údajov pozostávajúce z rôznych používateľov aplikácie. Nasledujúce sekcie si rozbalíte kliknutím.

Majte na pamäti, že pri vytváraní zoznamov musíte naďalej spĺňať požiadavky na veľkosť, aby ste ich mohli zobrazovať v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign), Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network), na YouTube a kampaniach discovery.

Poznámka: Vďaka zjednodušenému spôsobu vytvárania segmentov údajov pozostávajúcich z používateľov aplikácie môžete ľahko zacieliť na potenciálnych zákazníkov To rozšíri existujúce možnosti nástrojov správcu publík.

Zjednodušený postup vám umožňuje jednoducho vytvárať komplexné segmenty publika zobrazením všetkých dostupných akcií v aplikácii a kombinovaním viacerých podmienok zahrnutia a vylúčenia.

Všetci používatelia okrem tých, ktorí vykonali určité akcie

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia zahrniete všetkých používateľov, ktorí vykonali akúkoľvek akciu, a vylúčite používateľov, ktorí vykonali určité akcie.

 1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu kľúča Tools icon.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 4. V ponuke možností vyberte položku Používatelia aplikácie.
 5. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 6. V rozbaľovacej ponuke Aplikácia vyberte svoju aplikáciu.
 7. Vyberte možnosť Ľubovoľná akcia a zadajte počet dní, aby ste zahrnuli všetkých používateľov aplikácie, ktorí boli v danom období aktívni (predvolená hodnota je 30 dní a maximálna podporovaná hodnota je 540 dní).
 8. Kliknite na Vylúčiť akciu a vyberte príslušný názov akcie a počet dní.
 9. Ak chcete vylúčiť ďalších používateľov, ktorí vykonali iné akcie, zopakujte predchádzajúci krok.
 10. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 11. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 12. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Používatelia, ktorí vykonali viacero akcií

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia môžete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali viacero akcií, skombinovaním každej akcie pomocou podmienky A.

 1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu kľúča Tools icon.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 4. V ponuke možností vyberte položku Používatelia aplikácie.
 5. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 6. V rozbaľovacej ponuke Aplikácia vyberte svoju aplikáciu.
 7. Vyberte názov akcie a zadajte príslušný počet dní.
 8. Kliknite na Pridať akciu (A) a zadajte príslušný názov ďalšej akcie a počet dní.
 9. Ak chcete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali ďalšie akcie, zopakujte predchádzajúci krok.
 10. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 11. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 12. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Poznámka: Toto nastavenie vytvorí segment publika používateľov, ktorí vykonali akciu A aj akciu B. Veľkosť tohto segmentu je zvyčajne menšia než v prípade zoznamu používateľov, ktorí vykonali akciu A ALEBO akciu B.

Používatelia, ktorí vykonali jednu akciu, no nie ďalšiu

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


V tomto prípade použitia môžete zahrnúť používateľov, ktorí vykonali určitú akciu, a vylúčiť používateľov, ktorí vykonali ďalšiu akciu.

 1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu kľúča Tools icon.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus , aby ste pridali segment publika.
 4. V ponuke možností vyberte položku Používatelia aplikácie.
 5. Do poľa Názov segmentu zadajte názov segmentu publika.
 6. V rozbaľovacej ponuke Aplikácia vyberte svoju aplikáciu.
 7. Vyberte názov akcie, ktorá sa má zahrnúť, a zadajte príslušný počet dní (predvolená hodnota je 30 dní a maximálna podporovaná hodnota je 540 dní).
 8. Kliknite na Vylúčiť akciu a zadajte príslušný názov akcie a počet dní.
 9. V sekcii Možnosti predvyplnenia vyberte, či chcete zoznam predvyplniť alebo začať s prázdnym zoznamom. Google Ads môže predvyplniť zoznam ľuďmi, ktorí prišli do kontaktu s vašou firmou počas posledných 30 dní.
 10. Ak chcete, môžete do poľa segmentu pridať opis segmentu.
 11. Kliknutím na Vytvoriť segment uložte tento nový segment údajov.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false