Vytvorenie remarketingových zoznamov publík pozostávajúcich z používateľov aplikácie

Pri správe remarketingovej kampane môže byť pre vás užitočné identifikovať konkrétne skupiny publík a zobrazovať reklamy priamo im. V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť remarketingové zoznamy pre rôzne publiká aplikácie. Nasledujúce sekcie si rozbalíte kliknutím.

Všetci používatelia okrem tých, ktorí vykonali určité akcie

V tomto prípade použitia vykonáte tri hlavné kroky. Pomocou nich zabezpečíte, aby váš zoznam zahŕňal správnych používateľov a aby z neho boli vylúčení všetci ostatní používatelia. Môžete byť napríklad maloobchodným predajcom zacieľujúcim na používateľov, ktorí nenakúpili. Vykonáte tri hlavné kroky, ktoré sú uvedené nižšie.

 1. Vytvoríte zoznam všetkých používateľov vašej aplikácie.
 2. Vytvoríte zoznam používateľov, ktorí vykonali určité akcie.
 3. Skombinujete zoznam všetkých používateľov a zoznam používateľov, ktorí vykonali určité akcie, do jedného zoznamu s vaším cieľovým publikom.

1. krok: vytvorenie zoznamu všetkých používateľov

iOS

 1. Kliknutím na ikonu kľúča vľavo hore otvorte Nástroje a nastavenia.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 4. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 5. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 6. Vyberte možnosť Všetci používatelia aplikácie v poli Členovia zoznamu.
 7. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 9. Trvanie členstva je predvolene nastavené na 540 dní.
 10. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 11. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

Android

Prepojte účet Google Play s účtom Google Ads. Takto sa automaticky vytvorí zoznam Všetci používatelia. Tento zoznam sa bude zobrazovať v správcovi publík. Ďalšie informácie o prepojení účtov Google Play a Google Ads

2. krok: vytvorenie zoznamu používateľov, ktorí vykonali akcie, ktoré chcete vylúčiť

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 3. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 4. V poli Členovia zoznamu bude predvolene vybratá možnosť Ľudia, ktorí vykonali v aplikácii určitú akciu. Ide o možnosť, ktorú použijete pre tento zoznam.
 5. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 6. V sekcii „Zahrnúť ľudí, ktorí v aplikácii vykonali nasledujúce akcie“ vyberte možnosť Ľudia, ktorí vyhovujú aspoň jednej skupine pravidiel.
 7. Vyberte udalosťrovná sa v ponuke Akcie v aplikácii.
 8. Zadajte príslušnú akciu do poľa akcie. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by sa udalosť mohla rovnať reťazcu „kupujúci_ktorí_nakúpili“).
 9. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 10. Zadajte trvanie členstva v podobe počtu dní.
 11. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 12. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

3. krok: vytvorenie zoznamu vlastných kombinácií z dvoch zoznamov vytvorených v 1. a 2. kroku.

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte položku Vlastná kombinácia v ponuke možností.
 3. V tabuľke Publiká na zlúčenie je v rozbaľovacej ponuke predvolene vybratá možnosť Ktorékoľvek z týchto publík (ALEBO).
 4. V pravom stĺpci kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Používatelia aplikácie, aby ste si zobrazili publiká pre používateľov aplikácie.
 5. Uvidíte zoznam publika s názvom Všetci používatelia, ktorý ste vytvorili v 1. kroku. Začiarknite políčko vedľa neho.
 6. Kliknite na HOTOVO.
 7. Kliknite na A.
 8. Vyberte Žiadne z týchto publík v rozbaľovacej ponuke.
 9. V pravom stĺpci kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Používatelia aplikácie, aby ste si zobrazili publiká pre používateľov aplikácie.
 10. Kliknite na zoznam, ktorý ste vytvorili v 2. kroku. (V prípade príkladu uvedeného vyššie to bude zoznam „kupujúci, ktorí nakúpili“).
 11. Kliknite na HOTOVO.
 12. Kliknite na VYTVORIŤ PUBLIKUM. Takto vytvoríte zoznam pre tento prípad použitia.

Používatelia, ktorí vykonali viacero akcií

V tomto prípade vykonáte aspoň tri hlavné kroky. Pomocou nich zabezpečíte, aby váš zoznam zahŕňal správnych používateľov a aby z neho boli vylúčení všetci ostatní používatelia. Môžete byť napríklad firmou, ktorá podniká v oblasti stravovania a zacieľuje na zákazníkov, ktorí si za posledných 60 dní objednali jedlo domov a jedli v jednej z vašich reštaurácií. Vykonáte tri hlavné kroky, ktoré sú uvedené nižšie.

 1. Vytvoríte zoznam pre akciu č. 1.
 2. Vytvoríte zoznam pre akciu č. 2 a ďalšie akcie, kým nebudete mať zoznam pre každú akciu, ktorú chcete zahrnúť.
 3. Skombinujete všetky zoznamy akcií do jedného zoznamu.

1. krok: vytvorenie samostatného zoznamu používateľov pre akciu č. 1.

 1. Kliknutím na ikonu kľúča vľavo hore otvorte Nástroje a nastavenia.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 4. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 5. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 6. V poli Členovia zoznamu bude predvolene vybratá možnosť Ľudia, ktorí vykonali v aplikácii určitú akciu. Ide o možnosť, ktorú použijete pre tento zoznam.
 7. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. V sekcii „Zahrnúť ľudí, ktorí v aplikácii vykonali nasledujúce akcie“ vyberte možnosť Ľudia, ktorí vyhovujú aspoň jednej skupine pravidiel.
 9. Vyberte udalosťrovná sa v ponuke Akcie v aplikácii.
 10. Zadajte príslušnú akciu do poľa akcie. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by sa udalosť mohla rovnať reťazcu „objednali_si_jedlo_domov“).
 11. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 12. Zadajte trvanie členstva v podobe počtu dní. (V prípade nášho príkladu uvedeného vyššie by ste zadali 60).
 13. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 14. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

2. krok: vytvorenie samostatného zoznamu používateľov pre akciu č. 2.

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 3. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 4. V poli Členovia zoznamu bude predvolene vybratá možnosť Ľudia, ktorí vykonali v aplikácii určitú akciu. Ide o možnosť, ktorú použijete pre tento zoznam.
 5. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 6. V sekcii „Zahrnúť ľudí, ktorí v aplikácii vykonali nasledujúce akcie“ vyberte možnosť Ľudia, ktorí vyhovujú aspoň jednej skupine pravidiel.
 7. Vyberte udalosťrovná sa v ponuke Akcie v aplikácii.
 8. Zadajte príslušnú akciu do poľa akcie. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by sa akcia č. 2 mohol rovnať reťazcu „jedli_v_reštaurácii“).
 9. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 10. Zadajte trvanie členstva v podobe počtu dní. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by ste zadali 60).
 11. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 12. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

3. krok: vytvorenie zoznamu vlastných kombinácií pre všetky akcie

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte možnosť Vlastná kombinácia.
 3. V tabuľke Publiká na zlúčenie kliknite na rozbaľovaciu šípku, aby ste vybrali Každé z týchto publík (A).
 4. V pravom stĺpci kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Používatelia aplikácie, aby ste si zobrazili publiká pre používateľov aplikácie.
 5. Začiarknite políčka vedľa akcií č. 1 a 2, ktoré ste vybrali v krokoch uvedených vyššie (napr. „objednali si jedlo domov“ a „jedli v reštaurácii“.
 6. Kliknite na HOTOVO.
 7. Pridajte voliteľný popis publika.
 8. Kliknite na VYTVORIŤ PUBLIKUM, aby ste tento nový zoznam kombinovaných akcií uložili.Bude to zoznam pre tento prípad použitia.

Používatelia, ktorí vykonali jednu akciu, no nie ďalšiu

V tomto prípade použitia vykonáte tri hlavné kroky. Pomocou nich zabezpečíte, aby váš zoznam zahŕňal správnych používateľov a aby z neho boli vylúčení všetci ostatní používatelia. Povedzme napríklad, že máte firmu, ktorá ponúka konzultačné služby, a chcete zacieliť na používateľov, ktorí kontaktovali váš tím predaja, no vaše služby si neobjednali. Vykonáte tri hlavné kroky, ktoré sú uvedené nižšie.

 1. Vytvoríte zoznam používateľov, ktorí vykonali akciu, ktorú chcete zahrnúť.
 2. Vytvoríte zoznam používateľov, ktorí vykonali akciu, ktorú chcete vylúčiť.
 3. Skombinujete tieto dva zoznamy, aby ste zahrnuli všetkých používateľov z prvého zoznamu, no nie používateľov z druhého zoznamu.

1. krok: vytvorenie zoznamu používateľov, ktorí vykonali akcie, ktoré chcete zahrnúť

 1. Kliknutím na ikonu kľúča vľavo hore otvorte Nástroje a nastavenia.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 4. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 5. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 6. V poli Členovia zoznamu bude predvolene vybratá možnosť Ľudia, ktorí vykonali v aplikácii určitú akciu. Ide o možnosť, ktorú použijete pre tento zoznam.
 7. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 8. V sekcii „Zahrnúť ľudí, ktorí v aplikácii vykonali nasledujúce akcie“ vyberte možnosť Ľudia, ktorí vyhovujú aspoň jednej skupine pravidiel.
 9. Vyberte udalosťrovná sa v ponuke Akcie v aplikácii.
 10. Zadajte príslušnú akciu do poľa akcie. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by sa udalosť mohla rovnať reťazcu „kontaktovali_nás“).
 11. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 12. Zadajte trvanie členstva v podobe počtu dní. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by ste zadali 60).
 13. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 14. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

2. krok: vytvorenie zoznamu používateľov, ktorí vykonali akcie, ktoré chcete vylúčiť

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte položku Používatelia aplikácie v ponuke možností.
 3. Zadajte názov zoznamu publika do poľa Názov publika.
 4. V poli Členovia zoznamu bude predvolene vybratá možnosť Ľudia, ktorí vykonali v aplikácii určitú akciu. Ide o možnosť, ktorú použijete pre tento zoznam.
 5. Vyberte svoju aplikáciu v rozbaľovacej ponuke Aplikácia.
 6. V sekcii „Zahrnúť ľudí, ktorí v aplikácii vykonali nasledujúce akcie“ vyberte možnosť Ľudia, ktorí vyhovujú aspoň jednej skupine pravidiel.
 7. Vyberte udalosťrovná sa v ponuke Akcie v aplikácii.
 8. Zadajte príslušnú akciu do poľa akcie. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by mal zoznam používateľov, ktorých chcete vylúčiť, názov „všetci_používatelia_ktorí_si_objednali_služby“).
 9. Zvoľte počiatočnú veľkosť zoznamu.
 10. Zadajte trvanie členstva v podobe počtu dní. (V prípade príkladu uvedeného vyššie by ste zadali 60).
 11. Pridajte voliteľný popis publika do poľa publika.
 12. Uložte nový zoznam publika kliknutím na Vytvoriť publikum.

3. krok: vytvorenie zoznamu vlastných kombinácií z dvoch zoznamov, ktoré ste vytvorili predtým

 1. Kliknite na tlačidlo plus Ikona otvorenia ponuky Vytvoriť, aby ste pridali zoznam publika.
 2. Vyberte položku Vlastná kombinácia v ponuke možností.
 3. V tabuľke Publiká na zlúčenie je v rozbaľovacej ponuke predvolene vybratá možnosť Ktorékoľvek z týchto publík (ALEBO).
 4. V pravom stĺpci kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Používatelia aplikácie, aby ste si zobrazili akcie pre používateľov aplikácie.
 5. Uvidíte zoznam publika pre akciu, ktorú ste zahrnuli v 1. kroku. Začiarknite políčko vedľa neho.
 6. Kliknite na HOTOVO.
 7. Kliknite na A.
 8. Vyberte Žiadne z týchto publík v rozbaľovacej ponuke.
 9. V pravom stĺpci kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Používatelia aplikácie, aby ste si zobrazili publiká pre používateľov aplikácie.
 10. Kliknite na zoznam s akciou z 2. kroku, ktorú chcete vylúčiť.
 11. Kliknite na VYTVORIŤ PUBLIKUM, aby ste tento nový zoznam kombinovaných akcií uložili. Takto vytvoríte zoznam pre tento prípad použitia.

 

PREČÍTAJTE SI: tipy pre 2. krok v každom z uvedených prípadov použitia

Pravidlá pre zoznamy publika založené na názve akcie sa musia presne zhodovať s konverznými akciami uvedenými na karte Meranie.

Ak chcete zistiť presný názov konverznej akcie:

 1. Kliknite na ikonu kľúča pre Nástroje a nastavenia.
 2. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. V stĺpci Konverzná akcia nájdite akciu, ktorá sa týka zoznamu, ktorý vytvárate.
 4. Kliknite na danú akciu, aby ste prešli na jej nastavenia.
 5. Presný názov akcie uvidíte vedľa položky Udalosť analytiky aplikácií od iného výrobcu alebo Udalosť Firebase. Závisí to od toho, či používate riešenie tretej strany alebo Firebase.
 6. Tento názov akcie použite pri vytváraní zoznamov publík.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory