Doelgroepsegmenten van uw app-gebruikers maken

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht in Google Ads om een uitgebreide en geconsolideerde weergave van uw doelgroepen te bieden en het beheer en de optimalisatie van doelgroepen te vereenvoudigen:

 • Nieuwe doelgroeprapportage
  Gedetailleerde rapportage over demografie, segmenten en uitsluitingen voor doelgroepen is nu samengevoegd op één plaats: het tabblad Doelgroepen in het navigatiemenu aan de linkerkant van de pagina. U kunt uw doelgroepen ook makkelijk beheren vanaf deze rapportpagina. Meer informatie over doelgroeprapportage
 • Nieuwe termen
  We gebruiken nieuwe termen in uw doelgroeprapport en in Google Ads. Zo worden 'doelgroeptypen' (waaronder vergelijkbare, aangepaste, in-market- en affiniteitsdoelgroepen) nu 'doelgroepsegmenten' genoemd en is 'remarketing' nu 'uw gegevens'. Meer informatie over de updates van termen en woordgroepen in doelgroepen.

Als u campagnes beheert die uw gegevens gebruiken voor doelgroeptargeting, kan het handig zijn om specifieke doelgroepsegmenten aan te wijzen en hieraan advertenties weer te geven. In dit artikel leest u hoe u gegevenssegmenten maakt die bestaan uit verschillende app-gebruikers. Klik om elk gedeelte hieronder uit te vouwen.

Opmerking: Vanaf het voorjaar van 2021 komt er een nieuwe, eenvoudigere manier om gegevenssegmenten bestaande uit app-gebruikers te maken, zodat u de door u gewenste potentiële klanten makkelijk kunt targeten. Hiermee wordt voortgebouwd op de mogelijkheden die nu al worden geboden door de tools voor Doelgroepbeheer.

Tijdens het vereenvoudigde proces kunt u makkelijk complexe doelgroepsegmenten maken dankzij de mogelijkheid om alle beschikbare app-acties weer te geven en om meerdere opname- en uitsluitingsvoorwaarden met elkaar te combineren.

Alle gebruikers, behalve gebruikers die bepaalde acties hebben ondernomen

Voor deze toepassing neemt u alle gebruikers op die een actie hebben uitgevoerd en sluit u gebruikers uit die bepaalde specifieke acties hebben uitgevoerd.

 1. Klik in het navigatievenster op het gereedschapsicoon Tools icon.
 2. Klik onder Gedeelde bibliotheek op Doelgroepbeheer.
 3. Klik op de plusknop  om een doelgroepsegment toe te voegen.
 4. Selecteer App-gebruikers in het menu Opties.
 5. Vul in het veld Segmentnaam een naam in voor het doelgroepsegment.
 6. Selecteer uw app in het dropdownmenu App.
 7. Selecteer Een actie en geef een aantal dagen op om alle app-gebruikers in de doelgroep op te nemen die in die periode actief zijn geweest (standaard is dat 30 dagen en 540 dagen is het maximale aantal dagen dat wordt ondersteund).
 8. Klik op Actie uitsluiten en selecteer de naam van de betreffende actie en het gewenste aantal dagen.
 9. Herhaal de vorige stap om nog meer gebruikers uit te sluiten die andere acties hebben uitgevoerd.
 10. Kies bij 'Vooraf invullen' of u de lijst vooraf wilt invullen of wilt beginnen met een lege lijst. Google Ads kan automatisch mensen aan de lijst toevoegen die de afgelopen 30 dagen interactie met uw bedrijf hebben gehad.
 11. Voeg een optionele beschrijving van het segment toe aan het segmentveld.
 12. Klik op Segment maken om het nieuwe gegevenssegment op te slaan.

Gebruikers die meerdere acties hebben uitgevoerd

Voor deze toepassing kunt u gebruikers die meerdere acties hebben uitgevoerd, opnemen door elke actie te combineren met een EN-functie.

 1. Klik in het navigatievenster op het gereedschapsicoon Tools icon.
 2. Klik onder Gedeelde bibliotheek op Doelgroepbeheer.
 3. Klik op de plusknop  om een doelgroepsegment toe te voegen.
 4. Selecteer App-gebruikers in het menu Opties.
 5. Vul in het veld Segmentnaam een naam in voor het doelgroepsegment.
 6. Selecteer uw app in het dropdownmenu App.
 7. Selecteer de naam van de actie en geef het gewenste aantal dagen op.
 8. Klik op Actie toevoegen (EN) en geef de naam van de betreffende aanvullende actie en het gewenste aantal dagen op.
 9. Herhaal de vorige stap om gebruikers in de doelgroep op te nemen die aanvullende acties hebben uitgevoerd.
 10. Kies bij 'Vooraf invullen' of u de lijst vooraf wilt invullen of wilt beginnen met een lege lijst. Google Ads kan automatisch mensen aan de lijst toevoegen die de afgelopen 30 dagen interactie met uw bedrijf hebben gehad.
 11. Voeg een optionele beschrijving van het segment toe aan het segmentveld.
 12. Klik op Segment maken om het nieuwe gegevenssegment op te slaan.

Opmerking: Er wordt dan een doelgroepsegment gemaakt van gebruikers die zowel actie A als actie B hebben uitgevoerd. De segmentgrootte is meestal kleiner dan een lijst met gebruikers die alleen actie A of alleen actie B hebben uitgevoerd.

Gebruikers die een bepaalde actie hebben uitgevoerd, maar een andere actie juist niet

Voor deze toepassing kunt u gebruikers opnemen die een bepaalde actie hebben uitgevoerd en kunt u gebruikers uitsluiten die een andere actie hebben uitgevoerd.

 1. Klik in het navigatievenster op het gereedschapsicoon Tools icon.
 2. Klik onder Gedeelde bibliotheek op Doelgroepbeheer.
 3. Klik op de plusknop  om een doelgroepsegment toe te voegen.
 4. Selecteer App-gebruikers in het menu Opties.
 5. Vul in het veld Segmentnaam een naam in voor het doelgroepsegment.
 6. Selecteer uw app in het dropdownmenu App.
 7. Selecteer de naam van de actie die u wilt opnemen en geef het gewenste aantal dagen op (standaard is dat 30 dagen en 540 dagen is het maximale aantal dagen dat wordt ondersteund).
 8. Klik op Actie uitsluiten en geef de naam van de betreffende actie en het gewenste aantal dagen op.
 9. Kies bij 'Vooraf invullen' of u de lijst vooraf wilt invullen of wilt beginnen met een lege lijst. Google Ads kan automatisch mensen aan de lijst toevoegen die de afgelopen 30 dagen interactie met uw bedrijf hebben gehad.
 10. Voeg een optionele beschrijving van het segment toe aan het segmentveld.
 11. Klik op Segment maken om het nieuwe gegevenssegment op te slaan.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false