Vytváření seznamů publik pro remarketing z uživatelů aplikace

Při správě remarketingové kampaně může být užitečné určovat konkrétní skupiny publik a cílit na ně specifickou inzerci. Tento článek popisuje, jak vytvářet remarketingové seznamy různých publik sestávajících z uživatelů aplikace. Jednotlivé sekce uvedené níže rozbalíte kliknutím.

Všichni uživatelé kromě těch, kteří provedli určité akce

V tomto případě užití je třeba provést tři základní kroky. Ty mají zajistit, aby seznam zahrnoval vhodné uživatele a správně vyloučil všechny ostatní. Řekněme, že jako prodejce cílíte na uživatele, kteří neuskutečnili nákup. Je třeba provést tři základní kroky popsané níže.

 1. Vytvořte seznam všech uživatelů aplikace.
 2. Vytvořte seznam uživatelů, kteří provedli určité akce.
 3. Seznam cílového publika získáte zkombinováním seznamu všech uživatelů a seznamu uživatelů, kteří provedli určité akce.

Krok 1: Vytvoření seznamu všech uživatelů

iOS

 1. Kliknutím na ikonu klíče v levém horním rohu otevřete Nástroje a nastavení.
 2. V sekci Sdílená knihovna klikněte na položku Správce publik.
 3. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 4. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 5. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 6. V poli Seznam členů vyberte možnost Všichni uživatelé aplikace.
 7. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. Vyberte počáteční velikost seznamu. 
 9. Délka trvání členství je ve výchozím nastavení 540 dní.
 10. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 11. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Android

Propojte účet Google Play s účtem Google Ads. Tím se automaticky vytvoří seznam Všichni uživatelé. Tento seznam najdete ve Správci publik. Další informace o propojení účtů Google Play a Google Ads

Krok 2: Vytvoření seznamu uživatelů, kteří provedli akce, jež chcete vyloučit

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 3. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 4. V poli Seznam členů je ve výchozím nastavení vybrána možnost „Uživatelé, kteří v aplikaci provedli určitou akci“. Právě tuto možnost použijte pro tento seznam.
 5. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 6. V části „Zahrnout uživatele, kteří v aplikaci provedli následující akce“ vyberte možnost Odpovídá některé skupině pravidel.
 7. V nabídce Akce v aplikaci vyberte „událost“ a „rovná se“.
 8. V příslušném poli zadejte akci. (Například v příkladu výše by mohla být událost rovna hodnotě „kupující_kteří_uskutečnili_nákup“).
 9. Vyberte počáteční velikost seznamu.
 10. Zadejte délku trvání členství jako počet dní.
 11. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 12. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Krok 3: Vytvořte vlastní seznam kombinací ze seznamů vytvořených v krocích 1 a 2.

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. V nabídce možností vyberte Vlastní kombinace.
 3. V tabulce Publikum ke sloučení je jako výchozí hodnota v rozbalovací nabídce nastaveno Libovolný z těchto segmentů publika (OR).
 4. Chcete-li zobrazit publikum uživatelů aplikace, klikněte v pravém sloupci na rozbalovací šipku a vyberte Uživatelé aplikace.
 5. Zobrazí se seznam publika Všichni uživatelé, který jste vytvořili v prvním kroku. Vyberte pole vedle něj.
 6. Klikněte na HOTOVO.
 7. Klikněte na AND.
 8. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Žádný z těchto segmentů publika.
 9. Chcete-li zobrazit publikum uživatelů aplikace, klikněte v pravém sloupci na rozbalovací šipku a vyberte Uživatelé aplikace.
 10. Klikněte na seznam vytvořený ve druhém kroku. (Ve výše uvedeném příkladu: kupující, kteří uskutečnili nákup).
 11. Klikněte na HOTOVO.
 12. Klikněte na VYTVOŘIT PUBLIKUM. Tento seznam použijte v tomto případu užití.

Uživatelé, kteří provedli více akcí

V tomto případě užití je třeba vykonat nejméně tři hlavní kroky. Jejich cílem je zajistit, aby seznam obsahoval zamýšlené uživatele a správně vyloučil všechny ostatní. Dejme tomu, že vaše firma dodává jídla na objednávku a provozuje restaurace. Chcete cílit na zákazníky, kteří si objednali jídlo na doručení a jedli v některé z vašich restaurací během posledních 60 dní. Je třeba vykonat tyto tři kroky.

 1. Vytvořte seznam pro první akci.
 2. Vytvořte seznam pro druhou akci a tak dále, dokud nepokryjete všechny akce, které chcete zahrnout.
 3. Slučte všechny seznamy akcí do jednoho seznamu.

Krok 1: Vytvoření individuálního seznamu uživatelů pro akci 1

 1. Kliknutím na ikonu klíče v levém horním rohu otevřete Nástroje a nastavení.
 2. V sekci Sdílená knihovna klikněte na položku Správce publik.
 3. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 4. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 5. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 6. V poli Seznam členů je ve výchozím nastavení vybrána možnost „Uživatelé, kteří v aplikaci provedli určitou akci“. Právě tuto možnost použijte pro tento seznam.
 7. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. V části „Zahrnout uživatele, kteří v aplikaci provedli následující akce“ vyberte možnost Odpovídá některé skupině pravidel.
 9. V nabídce Akce v aplikaci vyberte „událost“„rovná se“.
 10. V příslušném poli zadejte akci. (Například v příkladu uvedeném výše by mohla být událost rovna hodnotě „objednal_jídlo_na_doručení“).
 11. Vyberte počáteční velikost seznamu.
 12. Zadejte délku trvání členství jako počet dní. (Ve výše uvedeném příkladu byste zadali hodnotu 60).
 13. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 14. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Krok 2: Vytvoření individuálního seznamu uživatelů pro akci 2

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 3. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 4. V poli Seznam členů je ve výchozím nastavení vybrána možnost „Uživatelé, kteří v aplikaci provedli určitou akci“. Právě tuto možnost použijte pro tento seznam.
 5. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 6. V části „Zahrnout uživatele, kteří v aplikaci provedli následující akce“ vyberte možnost Odpovídá některé skupině pravidel.
 7. V nabídce Akce v aplikaci vyberte „událost“„rovná se“.
 8. V příslušném poli zadejte akci. (Ve výše uvedeném příkladu by se akce 2 mohla rovnat hodnotě „jedl_v_restauraci“).
 9. Vyberte počáteční velikost seznamu.
 10. Zadejte délku trvání členství jako počet dní. (Ve výše uvedeném příkladu byste zadali hodnotu 60)
 11. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 12. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Krok 3: Vytvoření vlastního seznamu kombinací pro všechny akce

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. Vyberte možnost Vlastní kombinace.
 3. V tabulce Publikum ke sloučení klikněte na rozbalovací šipku a vyberte možnost Všechny z těchto segmentů publika (AND).
 4. Chcete-li zobrazit publikum uživatelů aplikace, klikněte v pravém sloupci na rozbalovací šipku a vyberte Uživatelé aplikace.
 5. Klikněte na políčka vedle akcí 1 a 2 vybraných v krocích výše (například „objednal jídlo na doručení“ a „jedl v restauraci“).
 6. Klikněte na HOTOVO.
 7. Přidejte volitelný popis publika
 8. Kliknutím na VYTVOŘIT PUBLIKUM nový seznam kombinovaných akcí uložíte. Tento seznam použijte v tomto případu užití.

Uživatelé, kteří provedli jednu akci, ale neprovedli jinou

V tomto případě užití je třeba provést tři základní kroky. Ty mají zajistit, aby seznam zahrnoval vhodné uživatele a správně vyloučil všechny ostatní. Vaše firma například poskytuje poradenství pro podnikatele. Budete mít zájem cílit na uživatele, kteří kontaktovali váš prodejní tým, ale nevyužili žádné vaše služby. Je třeba provést tři základní kroky popsané níže.

 1. Vytvořte seznam uživatelů, kteří provedli akci, kterou chcete zahrnout.
 2. Vytvořte seznam uživatelů, kteří provedli akci, kterou chcete vyloučit.
 3. Spojte oba seznamy do seznamu, který bude zahrnovat všechny uživatele, kteří jsou na prvním seznamu, ale nejsou na druhém.

Krok 1: Vytvoření seznamu uživatelů, kteří provedli akce, jež chcete zahrnout

 1. Kliknutím na ikonu klíče v levém horním rohu otevřete Nástroje a nastavení.
 2. V sekci Sdílená knihovna klikněte na položku Správce publik.
 3. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 4. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 5. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 6. V poli Seznam členů je ve výchozím nastavení vybrána možnost „Uživatelé, kteří v aplikaci provedli určitou akci“. Právě tuto možnost použijte pro tento seznam.
 7. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. V části „Zahrnout uživatele, kteří v aplikaci provedli následující akce“ vyberte možnost Odpovídá některé skupině pravidel.
 9. V nabídce Akce v aplikaci vyberte „událost“„rovná se“.
 10. V příslušném poli zadejte akci. (Ve výše uvedeném příkladu by mohla být událost rovna hodnotě „kontaktoval_nás“).
 11. Vyberte počáteční velikost seznamu.
 12. Zadejte délku trvání členství jako počet dní. (Ve výše uvedeném příkladu byste zadali hodnotu 60)
 13. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 14. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Krok 2: Vytvoření seznamu uživatelů, kteří provedli akce, jež chcete vyloučit

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. V nabídce možností vyberte Uživatelé aplikací.
 3. Seznam publika pojmenujte, název zadejte do pole Název publika.
 4. V poli Seznam členů je ve výchozím nastavení vybrána možnost „Uživatelé, kteří v aplikaci provedli určitou akci“. Právě tuto možnost použijte pro tento seznam.
 5. Z rozbalovací nabídky Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 6. V části „Zahrnout uživatele, kteří v aplikaci provedli následující akce“ vyberte možnost Odpovídá některé skupině pravidel.
 7. V nabídce Akce v aplikaci vyberte „událost“ a „rovná se“.
 8. V příslušném poli zadejte akci. (V příkladu výše by seznam uživatelů, kteří budou vyloučeni, mohl být „všichni_uživatelé_kteří_objednali_služby“).
 9. Vyberte počáteční velikost seznamu.
 10. Zadejte délku trvání členství jako počet dní. (Ve výše uvedeném příkladu byste zadali hodnotu 60)
 11. Do pole publika můžete volitelně doplnit popis publika.
 12. Nový seznam publik uložíte kliknutím na Vytvořit publikum.

Krok 3: Vytvoření vlastního seznamu kombinací z obou vytvořených seznamů

 1. Seznam publik přidáte kliknutím na tlačítko plus Klikněte na ikonu nabídky Vytvořit.
 2. V nabídce možností vyberte Vlastní kombinace.
 3. V tabulce Publikum ke sloučení je jako výchozí hodnota v rozbalovací nabídce nastaveno Libovolný z těchto segmentů publika (OR).
 4. Chcete-li zobrazit akce uživatelů aplikace, klikněte v pravém sloupci na rozbalovací šipku a vyberte Uživatelé aplikace.
 5. Zobrazí se seznam publik pro akci, kterou jste zahrnuli v prvním kroku. Vyberte pole vedle něj.
 6. Klikněte na HOTOVO.
 7. Klikněte na AND.
 8. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Žádný z těchto segmentů publika.
 9. Chcete-li zobrazit publikum uživatelů aplikace, klikněte v pravém sloupci na rozbalovací šipku a vyberte Uživatelé aplikace.
 10. Klikněte na seznam s akcí ze druhého kroku, kterou chcete vyloučit.
 11. Kliknutím na VYTVOŘIT PUBLIKUM nový seznam kombinovaných akcí uložíte. Tento seznam použijte v tomto případu užití.

 

PŘEČTĚTE SI: Tipy týkající se druhého kroku ve všech výše popsaných případech užití

Pravidla pro seznamy publik založená na názvu akce se musí přesně shodovat s konverzními akcemi uvedenými na kartě Měření.

Postup určení přesného názvu konverzní akce:

 1. Kliknutím na ikonu klíče přejděte do části Nástroje a nastavení.
 2. V sekci Měření klikněte na Konverze.
 3. V části Konverzní akce vyhledejte akci související s vytvářeným seznamem.
 4. Kliknutím na tuto akci přejdete do zobrazení Nastavení.
 5. Název akce se zobrazí vedle pole „Událost analýzy pomocí aplikace jiného výrobce“ nebo „Událost Firebase“. Záleží na tom, zda používáte aplikaci jiného výrobce nebo Firebase.
 6. Až budete vytvářet seznamy publik, použijte přesně tento název akce.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory