Vytváření segmentů publika s uživateli aplikace

Chceme vám poskytovat komplexní a ucelený pohled na vaše publika a zjednodušit jejich správu a optimalizaci. Proto službu Google Ads vylepšujeme:

 • Nové přehledy publika
  Podrobné přehledy demografických údajů, segmentů a vyloučených segmentů publika jsou nyní konsolidovány na jednom místě. Klikněte na ikonu kampaní Ikona kampaní, otevřete kartu Publika, klíčová slova a obsah a klikněte na Publika. Na této stránce s přehledy můžete publika snadno spravovat. Další informace o přehledech publika
 • Nové pojmy
  V přehledech publika i jinde ve službě Google Ads jsme začali používat nové pojmy. Například typy publika (včetně vlastního, s pravděpodobným zájmem a podle zájmů) se nyní nazývají „segmenty publika“ a remarketing se nyní označuje jako „vaše data“. Další informace o aktualizovaných pojmech a termínech souvisejících s publikem

Při správě kampaní, které k cílení na publikum využívají vaše údaje o uživatelích, může být užitečné identifikovat konkrétní segmenty publika a na ně pak zacílit reklamy. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit segmenty dat obsahující různé uživatele aplikace. Sekce článku rozbalíte kliknutím.

Při vytváření seznamů nezapomeňte, že musí splňovat požadavky na velikost, jinak je nebude možné v kampaních ve Vyhledávací a Obsahové síti Google, na YouTube ani v kampaních discovery použít.

Poznámka: Na potenciální zákazníky můžete snadno cílit pomocí jednoduchého vytváření segmentů na základě vašich dat, které sestávají z uživatelů aplikace. Rozšiřujeme funkce, které jsou v nástrojích Správce publik již k dispozici.

Díky intuitivnějšímu ovládání je nyní jednodušší vytvářet složitější segmenty publika, protože vidíte všechny dostupné akce v aplikaci a můžete různě kombinovat podmínky pro zahrnutí a vyloučení uživatelů.

Všichni uživatelé kromě těch, kteří provedli určité akce

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


V tomto případě použití budou vyloučeni ti z uživatelů, kteří provedli určité akce, a naopak zahrnuti všichni uživatelé, kteří provedli akce jiné.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Ikona klíče.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Sdílená knihovna.
 3. Klikněte na Správce publik.
 4. Kliknutím na tlačítko plus otevřete výběr segmentu publika.
 5. V nabídce možností vyberte položku + Uživatelé aplikace.
 6. Zvolte název segmentu publika a zadejte ho do pole Název segmentu.
 7. V rozbalovací nabídce Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. Vyberte možnost Libovolná akce a zadejte počet dnů. Tím do segmentu zahrnete všechny uživatele, kteří byli v daném období v aplikaci aktivní (výchozí nastavení je 30 dnů, maximum je 540 dnů).
 9. Klikněte na Vyloučení, vyberte název akce a stanovte počet dní.
 10. Pokud chcete vyloučit uživatele, kteří provedli jiné akce, jednoduše předchozí krok zopakujte a příslušné akce vyberte.
 11. V části Možnosti vyplnění vyberte, zda chcete seznam předvyplnit, nebo raději začít s prázdným. Google Ads může seznam předvyplnit údaji o uživatelích, u kterých jste v předchozích 30 dnech zaznamenali interakce.
 12. Pokud chcete, můžete do pole segmentu přidat jeho popis.
 13. Klikněte na Vytvořit segment. Tím se nový segment založený na údajích uloží.

Uživatelé, kteří provedli více akcí

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


V tomto případě použití budou zahrnuti uživatelé, kteří provedli více akcí. Jednotlivé akce můžete spojit pomocí operátoru AND.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Ikona klíče.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Sdílená knihovna.
 3. Klikněte na Správce publik.
 4. Kliknutím na tlačítko plus otevřete výběr segmentu publika.
 5. V nabídce možností vyberte položku + Uživatelé aplikace.
 6. Zvolte název segmentu publika a zadejte ho do pole Název segmentu.
 7. V rozbalovací nabídce Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. Vyberte název akce a stanovte počet dní.
 9. Klikněte na Přidat akci (And), zadejte název další akce a opět stanovte počet dní.
 10. Pokud chcete přidat uživatele, kteří provedli jiné akce, jednoduše předchozí krok zopakujte a příslušné akce vyberte.
 11. V části Možnosti vyplnění vyberte, zda chcete seznam předvyplnit, nebo raději začít s prázdným. Google Ads může seznam předvyplnit údaji o uživatelích, u kterých jste v předchozích 30 dnech zaznamenali interakce.
 12. Pokud chcete, můžete do pole segmentu přidat jeho popis.
 13. Klikněte na Vytvořit segment. Tím se nový segment založený na údajích uloží.

Poznámka: Tímto postupem vytvoříte segment publika skládající se z uživatelů, kteří provedli akci A i B. Tento segment je obvykle menší než seznam uživatelů, kteří provedli buď akci A, nebo akci B.

Uživatelé, kteří provedli určitou akci a zároveň neprovedli jinou konkrétní akci

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


V tomto případě použití budou zahrnuti uživatelé, kteří provedli určitou akci, a vyloučeni ti z nich, kteří provedli jinou předem definovanou akci.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Ikona klíče.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Sdílená knihovna.
 3. Klikněte na Správce publik.
 4. Kliknutím na tlačítko plus otevřete výběr segmentu publika.
 5. V nabídce možností vyberte položku + Uživatelé aplikace.
 6. Zvolte název segmentu publika a zadejte ho do pole Název segmentu.
 7. V rozbalovací nabídce Aplikace vyberte požadovanou aplikaci.
 8. Vyberte název akce a stanovte počet dnů. (výchozí hodnota je 30 dnů, maximum je 540 dnů).
 9. Klikněte na Vyloučení, zadejte název akce a stanovte počet dnů.
 10. V části Možnosti vyplnění vyberte, zda chcete seznam předvyplnit, nebo raději začít s prázdným. Google Ads může seznam předvyplnit údaji o uživatelích, u kterých jste v předchozích 30 dnech zaznamenali interakce.
 11. Pokud chcete, můžete do pole segmentu přidat jeho popis.
 12. Klikněte na Vytvořit segment. Tím se nový segment založený na údajích uloží.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka