Създаване на списъци с аудитории за ремаркетинг с потребители на приложението

При управлението на кампания за ремаркетинг може да Ви е от полза да откриете определени групи аудитории и да показвате реклами на тях. В тази статия ще научите как да създадете списъци за ремаркетинг за различни аудитории за приложението. Кликнете, за да разгънете всеки раздел по-долу.

Всички потребители, освен тези, които са предприели определени действия

За този случай на употреба ще предприемете три основни стъпки, за да се уверите, че списъкът Ви включва подходящите потребители и правилно изключва всички останали. Може например да сте търговец, насочващ потребители, които все още не са извършили покупка. Ще изпълните трите основни стъпки по-долу.

 1. Създайте списък с всички потребители на приложението Ви.
 2. Създайте списък с потребители, които са предприели определени действия.
 3. Комбинирайте списъка с всички потребители и този с потребителите, предприели определени действия, в един списък с целевата Ви аудитория.

Стъпка 1: Създайте списък с всички потребители.

iOS

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл, за да отворите „Инструменти и настройки“.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 4. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 5. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 6. Изберете „Всички потребители на приложение“ в полето „Членове на списъка“.
 7. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 8. Изберете „Начален размер на списъка“. 
 9. Продължителност на членството по подразбиране е зададено на 540 дни.
 10. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 11. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Android

Свържете профила си в Google Play с този в Google Ads. Така автоматично ще бъде създаден списъкът „Всички потребители”. Този списък ще се показва в Мениджър на аудитории. Научете повече за свързването на профили в Google Play и Google Ads

Стъпка 2: Създайте списък с потребители, предприели действия, които искате да изключите.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 3. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 4. „Хора, които са предприели конкретни действия в приложението“ е избрано по подразбиране в полето „Членове на списъка“. Това е опцията, която ще използвате за този списък.
 5. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 6. Под „Включване на хора, които са предприели следните действия в приложението” изберете Съответствие с която и да е група правила.
 7. Изберете събитие и е равно на в менюто за избор „Действия в приложението“.
 8. Въведете действието в полето за действие. (В примера по-горе например „събитие“ може да е равно на „клиенти_направили_покупка“).
 9. Изберете „Начален размер на списъка“.
 10. Въведете брой дни в Продължителност на членството.
 11. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 12. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Стъпка 3: Създайте списък с персонализирана комбинация от двата списъка, създадени в стъпки 1 и 2.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Персонализирана комбинация в менюто с опции.
 3. В таблицата „Аудитории за комбиниране“ опцията по подразбиране в падащото меню е „Която и да е от тези аудитории (ИЛИ)“.
 4. В дясната графа кликнете върху стрелката за падащо меню за „Потребители на приложението“, за да видите аудитории за потребители на приложението.
 5. Ще видите списъка с аудитории „Всички потребители“, който създадохте в стъпка 1. Изберете квадратчето до него.
 6. Кликнете върху ГОТОВО.
 7. Кликнете върху И.
 8. Изберете Никоя от тези аудитории в падащото меню.
 9. В дясната графа кликнете върху стрелката за падащо меню за „Потребители на приложението“, за да видите аудитории за потребители на приложението.
 10. Кликнете върху списъка, който създадохте в стъпка 2. (В примера по-горе – „клиенти_направили_покупка“).
 11. Кликнете върху ГОТОВО.
 12. Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ НА АУДИТОРИЯ. Това ще бъде списъкът, който използвате за този случай на употреба.

Потребители, предприели няколко действия

За този случай на употреба ще предприемете три или повече основни стъпки, за да се уверите, че списъкът Ви включва подходящите потребители и правилно изключва всички останали. Например бизнесът Ви може да е заведение за хранене и насочвате към клиенти, поръчали доставка и посетили някой от ресторантите Ви през последните 60 дни. Ще изпълните трите основни стъпки по-долу.

 1. Създайте списък за действие 1.
 2. Създайте списък за действие 2 и така нататък, докато обхванете всички действия, които искате да включите.
 3. Комбинирайте всички списъци за действие в един.

Стъпка 1: Създайте отделен списък с потребители за действие 1.

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл, за да отворите „Инструменти и настройки“.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 4. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 5. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 6. „Хора, които са предприели конкретни действия в приложението“ е избрано по подразбиране в полето „Членове на списъка“. Това е опцията, която ще използвате за този списък.
 7. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 8. Под „Включване на хора, които са предприели следните действия в приложението” изберете Съответствие с която и да е група правила.
 9. Изберете събитие и е равно на в менюто за избор „Действия в приложението“.
 10. Въведете действието в полето за действие. (В примера по-горе „събитие“ може да е равно на „поръчали_доставка“.)
 11. Изберете „Начален размер на списъка“.
 12. Въведете брой дни в Продължителност на членството. (В случая на примера по-горе ще добавите „60“.)
 13. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 14. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Стъпка 2: Създайте отделен списък с потребители за действие 2.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 3. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 4. „Хора, които са предприели конкретни действия в приложението“ е избрано по подразбиране в полето „Членове на списъка“. Това е опцията, която ще използвате за този списък.
 5. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 6. Под „Включване на хора, които са предприели следните действия в приложението” изберете Съответствие с която и да е група правила.
 7. Изберете събитие и е равно на в менюто за избор „Действия в приложението“.
 8. Въведете действието в полето за действие. (Според примера по-горе събитие 2 може да е равно на „посетили_ресторанта“.)
 9. Изберете „Начален размер на списъка“.
 10. Въведете брой дни в Продължителност на членството. (В случая на примера по-горе ще добавите „60“.)
 11. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 12. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Стъпка 3: Създайте списък с персонализирана комбинация за всички действия.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Персонализирана комбинация.
 3. В таблицата „Аудитории за комбиниране“ кликнете върху стрелката за падащо меню, за да изберете „Всяка от тези аудитории (И)“.
 4. В дясната графа кликнете върху стрелката за падащо меню за „Потребители на приложението“, за да видите аудитории за потребители на приложението.
 5. Поставете отметка в квадратчетата до действия 1 и 2, избрани в горните стъпки (например „поръчали_доставка“ и „посетили_ресторанта“.)
 6. Кликнете върху ГОТОВО.
 7. По избор добавете описание на аудиторията.
 8. Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ НА АУДИТОРИЯ, за да запазите този нов списък с комбинирани действия. Това ще бъде списъкът, който използвате за този случай на употреба.

Потребители, които са предприели едно действие, а не друго

За този случай на употреба ще предприемете три основни стъпки, за да се уверите, че списъкът Ви включва подходящите потребители и правилно изключва всички останали. Например ако бизнесът Ви предлага консултантски услуги, бихте могли да насочвате към потребители, които са се свързали с търговския Ви екип, но не са използвали услугите Ви. Ще изпълните трите основни стъпки по-долу.

 1. Създайте списък с потребители, предприели действието, което искате да включите.
 2. Създайте списък с потребители, предприели действието, което искате да изключите.
 3. Комбинирайте двата списъка, за да включите всички в първия списък, но не и във втория.

Стъпка 1: Създайте списък с потребители, предприели действия, които искате да включите.

 1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл, за да отворите „Инструменти и настройки“.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 4. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 5. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 6. „Хора, които са предприели конкретни действия в приложението“ е избрано по подразбиране в полето „Членове на списъка“. Това е опцията, която ще използвате за този списък.
 7. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 8. Под „Включване на хора, които са предприели следните действия в приложението” изберете Съответствие с която и да е група правила.
 9. Изберете събитие и е равно на в менюто за избор „Действия в приложението“.
 10. Въведете действието в полето за действие. (Според примера по-горе „събитие“ може да е равно на „свързали_се_с_нас“.)
 11. Изберете „Начален размер на списъка“.
 12. Въведете брой дни в Продължителност на членството. (В случая на примера по-горе ще добавите „60“.)
 13. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 14. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Стъпка 2: Създайте списък с потребители, предприели действия, които искате да изключите.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Потребители на приложението в менюто с опции.
 3. Задайте име за списъка с аудитории в полето „Име на аудиторията“.
 4. „Хора, които са предприели конкретни действия в приложението“ е избрано по подразбиране в полето „Членове на списъка“. Това е опцията, която ще използвате за този списък.
 5. Изберете приложението си от падащото меню „Приложение“.
 6. Под „Включване на хора, които са предприели следните действия в приложението” изберете Съответствие с която и да е група правила.
 7. Изберете събитие и е равно на в менюто за избор „Действия в приложението“.
 8. Въведете действието в полето за действие. (Според примера по-горе списъкът с изключени потребители ще бъде „всички_потребители_използвали_услуги“.)
 9. Изберете „Начален размер на списъка“.
 10. Въведете брой дни в Продължителност на членството. (В случая на примера по-горе ще добавите „60“.)
 11. По избор добавете описание на аудиторията в полето за аудитория.
 12. Запазете новия списък с аудитории, като кликнете върху Създаване на аудитория.

Стъпка 3: Създайте списък с персонализирана комбинация от двата създадени списъка.

 1. Кликнете върху бутона със знак плюс Отваряне на иконата „Създаване“ от менюто., за да добавите списък с аудитории.
 2. Изберете Персонализирана комбинация в менюто с опции.
 3. В таблицата „Аудитории за комбиниране“ опцията по подразбиране в падащото меню е „Която и да е от тези аудитории (ИЛИ)“.
 4. В дясната графа кликнете върху стрелката за падащо меню за „Потребители на приложението“, за да видите действия за потребители на приложението.
 5. Ще видите списъка с аудитории за действието, което сте включили в стъпка 1. Изберете квадратчето до него.
 6. Кликнете върху ГОТОВО.
 7. Кликнете върху И.
 8. Изберете Никоя от тези аудитории в падащото меню.
 9. В дясната графа кликнете върху стрелката за падащо меню за „Потребители на приложението“, за да видите аудитории за потребители на приложението.
 10. Кликнете върху списъка с действието от стъпка 2, което искате да изключите.
 11. Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ НА АУДИТОРИЯ, за да запазите този нов списък с комбинирани действия. Това ще бъде списъкът, който използвате за този случай на употреба.

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ: Съвети за стъпка 2 за всеки от горните случаи на употреба

Правилата за списъци с аудитории на базата на „име на действието“ трябва да съответстват точно на действията, водещи до реализация, посочени в раздела „Измерване“.

За да определите точното име на действието, водещо до реализация:

 1. Кликнете върху иконата за инструменти за „Инструменти и настройки“.
 2. Под „Измерване“ кликнете върху „Реализации“.
 3. Под „Действие, водещо до реализация“ намерете действието, което се отнася за списъка, който създавате.
 4. Кликнете върху действие, за да отворите изгледа „Настройки“.
 5. Ще видите точното име на действието до „Събитие от анализ на приложения от трети страни“ или „Събитие от Firebase“, в зависимост от това дали използвате приложение на трета страна, или Firebase.
 6. Използвайте това име на действие, когато създавате списъци с аудитории.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си