Om overføringen fra eldre versjoner av bannerannonser til responsive bannerannonser

For å forenkle utvalget vårt av elementbaserte reklamer flytter vi alle smarte bannerannonser og eldre versjoner av ID 491-maler for dynamiske bannerannonser til det nye responsive formatet for bannerannonser. Dette nye annonseformatet har alle funksjonene du allerede kjenner til for smarte bannerannonser, i tillegg til noen tilleggsfunksjoner som for eksempel forbedrede forhåndsvisninger og ekstra brukerrapportering. Finn ut mer om responsive bannerannonser.

Fremgangsmåten videre

For å gjøre overgangen enklere kommer vi til å hjelpe deg med å opprette responsive bannerannonser automatisk ved å bruke annonseelementene dine. Dette skjer rundt midten av dette året. De nye annonsene blir satt på pause, slik at du kan gå gjennom og redigere dem ved behov, og deretter begynne å kjøre dem når du er klar. Finn ut hvordan du administrerer responsive bannerannonser
Til slutt, i november i år, kan du regne med at smarte bannerannonser og eldre versjoner av ID 491-maler for dynamiske bannerannonser avvikles helt.

Fordeler

Overgangen til responsive bannerannonser er ment å skulle gi deg som annonsør en bedre opplevelse, inkludert 

  • forbedrede forhåndsvisninger av annonser, som viser de mest populære annonseutformingene og -størrelsene
  • tilgang til videoelementer
  • nye UI-funksjoner, for eksempel en kombinasjonsrapport, elementveiledning og forslag
  • bedre modeller for valg av elementer og format
  • muligheten til å bruke redigereren og det nettbaserte-API-et samt masseopplastinger
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt