Sökordsliknande varianter: definition

Liknande varianter gör att sökord kan matchas med sökningar som liknar, men inte är identiska med, det inriktade sökordet. Det hjälper dig att nå personer som letar efter ditt företag, även om deras sökningar skiljer sig något från dina exakta sökord. På så sätt behöver du inte skapa omfattande sökordslistor för att nå dessa kunder.

Exakt matchade sökord, frasmatchade sökord och modifierare av breda matchningar kan alla matchas med liknande varianter.

Liknande varianter i alla matchningstyper kan innefatta

  • felstavningar
  • singular- och pluralformer
  • avledningar (till exempel bak och bakning)
  • förkortningar
  • accenter

För exakt matchade sökord kan liknande varianter också innefatta

  • ord med annan inbördes ordning men samma innebörd (till exempel [bärbar dator] och [dator bärbar])
  • tillägg eller frånvaro av funktionsord. Funktionsord är prepositioner (som i och till), konjunktioner (som för och men), artiklar (som en och ett) och andra ord som inte påverkar sökavsikten. Till exempel är [hörlurar för mobiler] en liknande variant av [hörlurar mobiler] med funktionsordet ”för” borttaget.
I de engelska, spanska, tyska, japanska, franska, italienska, portugisiska och ryska versionerna av Google Ads kan exakta matchade liknande varianter också innefatta
  • underförstådda ord. Om det exakt matchade sökordet till exempel är [daydream vr headset] kan dina annonser visas vid sökningar med ”daydream headset” eftersom ”vr” är underförstått.
  • synonymer och parafraser. Om det exakt matchade sökordet till exempel är [bathing suits] kan annonser också visas vid sökningar med ”swimming suits”.
  • samma sökavsikt. Om det exakt matchade sökord till exempel är [images royalty free] kan annonser också visas på sökningar efter ”free copyright images”.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?