Slutlig webbadress: definition

Webbadressen på den webbplatssida som man kommer till när man klickar på annonsen.

Destination URL
  • Om du har separata målsidor för mobilanvändare (som AMP-sidor) anger du dem i fältet för slutlig mobilwebbadress (under avsnittet Webbadressalternativ för annons).
  • Domänen i den slutliga webbadressen måste överensstämma med domänen i din visningsadress.
  • Den slutliga webbadressen visas inte i dina annonser (det är din visningsadress som visas).
  • Om du använder spårningsinformation anger du den i fältet för spårningsmallen. Du får inte använda omdirigeringar över flera domäner i den slutliga webbadressen.
  • Med fältet Suffix för slutlig webbadress kan du ange parametrar som läggs till i slutet av din målsidesadress för att spåra information.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?