Giới thiệu về chế độ điều chỉnh giá thầu cho quảng cáo khách sạn

Tùy theo chiến lược giá thầu bạn chọn, bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho quảng cáo khách sạn. Thao tác này cho phép bạn đặt giá thầu cao lên hoặc thấp xuống theo các yếu tố như thời gian lưu trú, ngày nhận phòng trong tuần, thời hạn đặt trước hoặc loại thiết bị mà du khách đang sử dụng.

Khi bạn dùng các mức điều chỉnh giá thầu, hệ thống sẽ tính giá thầu cuối cùng theo công thức: giá thầu cơ sở + mức điều chỉnh giá thầu x số đêm lưu trú.

Phạm vi áp dụng và quy tắc đặt giá thầu

 • Bạn chỉ có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cho các chiến lược đặt giá thầu bao gồm CPC thủ công, phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi), % CPC hoặc CPC nâng cao trong Google Ads. Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị và vị trí là -100% cho những chiến dịch sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú). Tìm hiểu về các chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch khách sạn
 • Khi thiết lập chiến dịch, bạn có thể chọn mức giá thầu tối đa đạt hiệu quả Nếu bạn chọn cách này, mọi cách kết hợp giá thầu cơ sở và mức điều chỉnh giá thầu đều sẽ không vượt quá mức giá thầu tối đa đạt hiệu quả.
 • Nếu bạn tạo mức điều chỉnh giá thầu thì giá trị đó sẽ được sử dụng, trừ khi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bị tạm dừng.
 • Mức điều chỉnh giá thầu được đặt ở cấp chiến dịch sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó. Mức điều chỉnh giá thầu được đặt ở cấp nhóm quảng cáo sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm khách sạn trong nhóm quảng cáo đó.
 • Bài viết này mô tả cách sử dụng Google Ads để áp dụng mức điều chỉnh giá thầu. Bạn cũng có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu thông qua API Google Ads.

Các kiểu điều chỉnh giá thầu cho quảng cáo khách sạn

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu dựa trên một hoặc nhiều thứ nguyên sau đây:

 • Vị trí: Vị trí của khách.
 • Thiết bị: Loại thiết bị mà khách đang dùng để tìm khách sạn, chẳng hạn như thiết bị di động, máy tính hoặc máy tính bảng.
 • Thời gian lưu trú: Thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú do khách cung cấp (tối đa 30 ngày). Bạn có thể đặt tối đa 30 mức điều chỉnh.
 • Ngày nhận phòng trong tuần: Ngày trong tuần mà khách dự định ở tại khách sạn.
 • Loại ngày: Cho biết mức điều chỉnh áp dụng cho quảng cáo khách sạn của bạn dựa trên việc người dùng tìm những ngày cụ thể hay chỉ tìm và xem giá theo những ngày mặc định.
 • Thời hạn đặt trước: Khoảng thời gian tính từ lúc khách đặt phòng đến lúc lưu trú tại khách sạn (tối đa 330 ngày). Bạn có thể đặt tối đa 10 mức điều chỉnh.
 • Danh sách đối tượng: Một danh sách đối tượng trên Google Ads, chẳng hạn như khách hàng hoặc khách truy cập trang web.
 • Ngày nhận phòng: Những ngày mà khách dự định ở tại nơi lưu trú.

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu ở cấp chiến dịch và nhóm quảng cáo như bên dưới:

Mức điều chỉnh giá thầu cấp chiến dịch Mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo
Vị trí

Thiết bị

Đối tượng

Ngày nhận phòng trong tuần

Thiết bị

Đối tượng* (xem phần lưu ý bên dưới)

Thời gian lưu trú

Ngày do người dùng đặt

Thời hạn đặt trước

Ngày nhận phòng

Bảng sau trình bày phạm vi giá trị và những cấp độ hợp lệ có thể áp dụng các mức điều chỉnh giá thầu thủ công cho Quảng cáo khách sạn.

Mức điều chỉnh Phạm vi hợp lệ Cấp độ (mà bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu tùy chỉnh)
Chiến dịch Nhóm quảng cáo Nhóm khách sạn
Loại thiết bị -100% và -90% đến +900% KHÔNG
Vị trí -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Thời hạn đặt trước -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Ngày nhận phòng trong tuần -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Thời gian lưu trú -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Loại ngày -50% đến +100% KHÔNG KHÔNG
Danh sách đối tượng -90% đến +200% CÓ* KHÔNG
CPC nâng cao tự động KHÔNG KHÔNG
Lịch quảng cáo -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG
Ngày nhận phòng -100% và -90% đến +900% KHÔNG KHÔNG


Lưu ý:

 • *Bạn có thể thêm một đối tượng ở cấp nhóm quảng cáo và chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu trong trang "Đối tượng". Tìm hiểu cách thêm tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

 • Nếu bạn đặt giá trị trong API Google Ads, những giá trị đó sẽ xuất hiện dưới dạng số thập phân. Giá trị 1,0 đặt trong API Google Ads cho biết giá thầu cơ sở không có gì thay đổi. Giá trị 0,1 trong API Google Ads cho biết giá thầu cơ sở giảm 90%, trong khi giá trị 2,0 cho biết giá thầu cơ sở tăng 100%.

 • Khi bạn đặt nhiều mức điều chỉnh giá thầu trong chiến dịch của mình, các mức điều chỉnh đó thường sẽ được nhân với nhau để xác định số tiền mà giá thầu của bạn sẽ tăng hoặc giảm. Xin lưu ý rằng các mức điều chỉnh giá thầu khi kết hợp lại không được vượt quá 900% mức tăng giá thầu. Ví dụ: giá thầu 1 đô la với mức tăng theo thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ chỉ tạo ra giá thầu 10 đô la. Mức điều chỉnh giá thầu thấp nhất được phép dùng khi kết hợp nhiều mức điều chỉnh giá thầu là -90%.
 • Nếu bạn đặt mức điều chỉnh theo thiết bị cho nhóm quảng cáo, giá trị đó sẽ được sử dụng thay cho mức điều chỉnh theo thiết bị của chiến dịch. Ví dụ: Nếu một chiến dịch có mức điều chỉnh theo loại thiết bị cho máy tính là 2 và nhóm quảng cáo có mức điều chỉnh theo loại thiết bị cho máy tính là 1,5 thì mức điều chỉnh của nhóm quảng cáo là 1,5 sẽ được sử dụng.
 • Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC nâng cao cùng với các mức điều chỉnh giá thầu âm -100% để loại trừ một số lưu lượng truy cập khỏi chiến dịch của mình. Ví dụ: Nếu bạn đặt giá thầu là 5 đô la, rồi chọn chiến lược đặt giá thầu CPC nâng cao và đặt mức điều chỉnh giá thầu là -100% cho thiết bị di động, thì giá thầu của bạn sẽ là 0 đô la cho thiết bị di động.

Tác động khi kết hợp mức điều chỉnh giá thầu

Bạn có thể kết hợp các mức điều chỉnh giá thầu với nhau để có một giá trị cao hơn giá thầu cơ sở của mình như trong ví dụ sau đây:

Giá thầu CPC cơ sở lấy tỷ lệ là 5% cho một phòng khách sạn giá 100 đô la/đêm Tổng giá thầu đang áp dụng
Giá thầu cho một đêm 5 đô la
Giá thầu cho 3 đêm 15 đô la
Mức điều chỉnh giá thầu cấp chiến dịch, khách sạn tại Tây Ban Nha, 20% 18 đô la
Mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo, 20% cho thời hạn đặt trước là 7 ngày 21,60 đô la

Lưu ý:

Mức điều chỉnh giá thầu dương tối đa là 900% (gấp 10 lần giá thầu cơ sở). Mức điều chỉnh giá thầu âm tối đa là -90%. Tuy nhiên, thời hạn đặt trước, ngày nhận phòng trong tuần, ngày nhận phòng, thời gian lưu trú và mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị có một chế độ cài đặt bổ sung là -100% (dẫn đến giá thầu bằng 0).

Tổng mức điều chỉnh giá thầu kết hợp không được bằng + 900% hoặc -90%. Nếu các trường đủ điều kiện được đặt là -100%, thì hệ số giá thầu xếp chồng cũng sẽ được đặt là -100%. Các trường đủ điều kiện có thể được đặt là 0%. Ví dụ: giá thầu 1 đô la với mức tăng theo thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ chỉ tạo ra giá thầu 10 đô la.

Đường liên kết có liên quan:

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu nhắn tin với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false