เกี่ยวกับการปรับราคาเสนอสำหรับ Hotel Ads

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้กับแคมเปญโรงแรมใน Google Ads เท่านั้น หากคุณยังไม่ได้ย้ายข้อมูลแคมเปญไปยัง Google Ads โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาใน Hotel Center

คุณจะปรับเปลี่ยนราคาเสนอสำหรับ Hotel Ads ได้ตามกลยุทธ์การเสนอราคาที่เลือก ซึ่งจะช่วยให้เสนอราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาการเข้าพัก วันเช็คอิน ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง หรือประเภทอุปกรณ์ที่ผู้เดินทางใช้อยู่

เมื่อคุณใช้การปรับราคาเสนอ ราคาเสนอสุดท้ายจะคำนวณจากราคาเสนอฐาน บวกด้วยการปรับราคาเสนอ แล้วคูณด้วยจำนวนคืนที่ผู้เดินทางจะเข้าพัก

ความพร้อมใช้งานและกฎการเสนอราคา

 • การปรับราคาเสนอใช้ได้เฉพาะกับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ CPC ที่กำหนดเอง, % CPC หรือ CPC ที่ปรับปรุงแล้วใน Google Ads แต่ใช้ไม่ได้กับกลยุทธ์การเสนอราคาแบบค่าคอมมิชชัน ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสนอราคาสำหรับแคมเปญโรงแรม
 • เมื่อตั้งค่าแคมเปญ คุณจะเลือกขีดจำกัดราคาเสนอที่แท้จริงสูงสุดได้ หากเลือกการตั้งค่านี้ เมื่อนำราคาเสนอฐานมาบวกกับการปรับราคาเสนอไม่ว่าจะในรูปแบบใด ก็จะไม่เกินขีดจำกัดราคาเสนอที่แท้จริงสูงสุด
 • หากคุณสร้างการปรับราคาเสนอ ระบบจะใช้การปรับดังกล่าวเว้นแต่แคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาจะหยุดชั่วคราวอยู่
 • การปรับราคาเสนอซึ่งตั้งค่าที่ระดับแคมเปญจะใช้กับกลุ่มโฆษณาทั้งหมดในแคมเปญนั้น การปรับราคาเสนอซึ่งตั้งค่าที่ระดับกลุ่มโฆษณาจะใช้กับกลุ่มโรงแรมทั้งหมดในกลุ่มโฆษณานั้น
 • บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Google Ads เพื่อใช้การปรับราคาเสนอ นอกจากนี้คุณยังตั้งค่าการปรับราคาเสนอด้วย Google Ads API ได้ด้วย

ประเภทการปรับราคาเสนอสำหรับ Hotel Ads

การปรับราคาเสนออาจขึ้นอยู่กับมิติข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • ตำแหน่งที่ตั้ง: ที่ที่ผู้เดินทางอยู่
 • อุปกรณ์: ประเภทอุปกรณ์ที่ผู้เดินทางใช้ค้นหาโรงแรม เช่น มือถือ เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต
 • ระยะเวลาเข้าพัก: ระยะเวลาที่ผู้เข้าพักระบุว่าจะเข้าพักที่ห้องพักนั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน คุณจะตั้งค่าการปรับได้สูงสุด 30 รายการ
 • วันเช็คอิน: วันที่ผู้เดินทางตั้งใจจะเข้าพักที่โรงแรม
 • ประเภทวันที่: ระบุการปรับราคาเสนอที่จะใช้กับ Hotel Ads โดยดูว่าผู้ใช้ค้นหาวันที่ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ หรือเพียงแค่ค้นหาและดูราคาด้วยวันที่เริ่มต้น
 • ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง: ระยะเวลาที่ผู้เดินทางต้องการจองห้องพักล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้า (สูงสุด 330 วัน) คุณตั้งค่าการปรับได้สูงสุด 10 รายการ
 • รายการกลุ่มเป้าหมาย: รายการกลุ่มเป้าหมายของ Google Ads เช่น สำหรับลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอได้ที่ระดับแคมเปญและกลุ่มโฆษณาดังที่แสดงด้านล่างนี้

การปรับราคาเสนอระดับแคมเปญ การปรับราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา
สถานที่
อุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย

วันเช็คอิน

อุปกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย * (ดูหมายเหตุด้านล่าง) ระยะเวลาเข้าพัก วันที่ที่ผู้ใช้ตั้งไว้ ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง

ตารางต่อไปนี้แสดงช่วงของค่าที่ใช้ได้ และระดับที่จะใช้การปรับราคาเสนอด้วยตนเองกับ Hotel Ads ได้

การปรับราคาเสนอ ช่วงที่ใช้ได้ ระดับ (ที่ตั้งค่าการปรับราคาเสนอที่กำหนดเองได้)
แคมเปญ กลุ่มโฆษณา กลุ่มโรงแรม
ประเภทอุปกรณ์ -100% ถึง +900% ได้ ได้ ไม่ได้
ตำแหน่งที่ตั้ง -90% ถึง +900% ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง -100% ถึง +900% ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
วันเช็คอิน -100% ถึง +900% ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
ระยะเวลาเข้าพัก -100% ถึง +900% ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
ประเภทวันที่ -50% ถึง +100% ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
รายการกลุ่มเป้าหมาย 0% ถึง +200% ได้ ได้* ไม่ได้
CPC ที่ปรับปรุงแล้ว อัตโนมัติ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้


หมายเหตุ

 • *คุณเพิ่มกลุ่มเป้าหมายได้ที่ระดับกลุ่มโฆษณา และแก้ไขการปรับราคาเสนอได้ในหน้า "กลุ่มเป้าหมาย" เพิ่มการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ

 • หากคุณกำลังกำหนดค่าใน Google Ads API ค่าจะปรากฏเป็นทศนิยม ค่า 1.0 ที่ตั้งไว้ใน Google Ads API จะระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอฐาน ค่า 0.1 ใน Google Ads API คือราคาเสนอฐานที่ลดลง 90% ขณะที่ค่า 2.0 คือราคาเสนอฐานที่เพิ่มขึ้น 100%

 • เมื่อคุณตั้งค่าการปรับราคาเสนอมากกว่า 1 รายการในแคมเปญ โดยทั่วไปแล้วระบบจะนำการปรับราคาเสนอเหล่านั้นมาคูณกันเพื่อกำหนดว่าราคาเสนอของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด โปรดทราบว่าการปรับราคาเสนอรวมกันจะเพิ่มราคาเสนอได้ไม่เกิน 900% เช่น ราคาเสนอ 30 บาทที่มีการเพิ่มตามอุปกรณ์ 900% ผสมกับการเพิ่มตามสถานที่ตั้ง 900% จะทำให้ได้ราคาเสนอเพียง 300 บาทเท่านั้น การปรับราคาเสนอขั้นต่ำที่สุดเมื่อรวมการปรับราคาเสนอหลายรายการคือ -90%
 • หากกลุ่มโฆษณามีการตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์ไว้ ระบบจะใช้ค่าดังกล่าวแทนการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์ของแคมเปญ เช่น หากแคมเปญหนึ่งตั้งค่าการปรับราคาเสนอสำหรับประเภทอุปกรณ์สำหรับเดสก์ท็อปเป็น 2 และกลุ่มโฆษณาตั้งค่าไว้เป็น 1.5 ระบบจะใช้การปรับราคาเสนอ 1.5 ของกลุ่มโฆษณา
 • CPC ที่ปรับปรุงแล้วจะใช้ร่วมกับการปรับราคาเสนอเป็นค่าลบ -100% เพื่อยกเว้นการเข้าชมบางรายการจากแคมเปญได้ เช่น หากคุณเสนอราคา 150 บาท เลือก CPC ที่ปรับปรุงแล้ว และตั้งค่าการปรับราคาเสนอ -100% สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย ราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเป็น 0 บาท

ผลกระทบรวมของการปรับราคาเสนอ

การปรับราคาเสนออาจรวมกันจนเกินราคาเสนอฐานของคุณได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ราคาเสนอฐาน CPC 5% ในห้องพักโรงแรมราคาคืนละ 3,000 บาท ราคาเสนอรวมที่เปลี่ยนแปลง
เสนอราคาสำหรับ 1 คืน 150 บาท
เสนอราคาสำหรับ 3 คืน 450 บาท
การปรับราคาเสนอระดับแคมเปญ, โรงแรมในสเปน, 20% 540 บาท
การปรับราคาเสนอระดับกลุ่มโฆษณา, 20% สำหรับระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง 7 วัน 648 บาท

โปรดทราบ

การปรับราคาเสนอเป็นค่าบวกสูงสุดคือ 900% (ซึ่งเท่ากับ 10 เท่าของราคาเสนอฐาน) การปรับราคาเสนอเป็นค่าลบสูงสุดคือ -90% อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่จองได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักจริง วันเช็คอิน ระยะเวลาเข้าพัก และการปรับราคาเสนอสำหรับอุปกรณ์จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมคือ -100% (ซึ่งส่งผลให้ราคาเสนอกลายเป็น 0)

การปรับราคาเสนอรวมกันต้องไม่มีการปรับราคาเสนอ +900% หรือ -90% หากตั้งค่าช่องมีสิทธิ์เป็น -100% ระบบจะตั้งค่าตัวคูณราคาเสนอแบบซ้อนเป็น -100% เช่นกัน ตั้งค่าช่องมีสิทธิ์เป็น 0% ได้ เช่น ราคาเสนอ 30 บาทที่มีการเพิ่มตามอุปกรณ์ 900% ผสมกับการเพิ่มตามสถานที่ตั้ง 900% จะทำให้ได้ราคาเสนอเพียง 300 บาทเท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว