O prilagoditvah ponudb pri oglasih za hotele

Opomba: ta članek se nanaša samo na oglaševalske akcije za hotele v Googlu Ads. Če oglaševalskih akcij še niste preselili v Google Ads, preberite več o ponudbah v storitvi Hotel Center.

Odvisno od izbrane strategije ponudb lahko prilagodite svojo ponudbo za oglase za hotele. To vam omogoča, da ponudbo zvišate ali znižate za dejavnike, kot so število nočitev, dan prijave v tednu, obdobje vnaprejšnje rezervacije ali vrsta naprave, ki jo uporablja potnik.

Ko uporabljate prilagoditve ponudb, se končna ponudba izračuna na podlagi osnovne ponudbe in vseh prilagoditev ponudbe, pomnoženih s številom nočitev potnika.

Razpoložljivost in pravila za ponudbe

 • Prilagoditve ponudb so na voljo samo za strategije ponudb za ročni CPC, CPC v odstotkih ali izboljšani CPC v Googlu Ads. Oglaševalske akcije, ki uporabljajo strategijo »Provizije«, podpirajo –100-odstotno prilagoditev ponudbe za napravo. Preberite več o strategijah ponudb za oglaševalske akcije za hotele.
 • Pri nastavitvi oglaševalske akcije lahko izberete omejitev za najvišjo dejansko ponudbo. Če izberete to možnost, nobena kombinacija osnovnih ponudb in prilagoditev ponudb ne bo presegla omejitve za najvišjo dejansko ponudbo.
 • Če ustvarite prilagoditve ponudb, se bo prilagoditev uporabljala, razen če oglaševalsko akcijo ali skupino oglasov začasno zaustavite.
 • Prilagoditve ponudb, nastavljene na ravni oglaševalske akcije, se uporabijo za vse skupine oglasov v okviru take oglaševalske akcije. Prilagoditve ponudb, nastavljene na ravni skupine oglasov, se uporabijo za vse skupine hotelov v okviru take skupine oglasov.
 • V tem članku je opisano, kako se prilagoditve ponudb uporabljajo v programu Google Ads. Prilagoditve ponudb lahko nastavite tudi z API-jem za Google Ads.

Vrste prilagoditev ponudb pri oglasih za hotele

Prilagoditve ponudb lahko nastavite na podlagi ene ali več naslednjih razsežnosti:

 • Lokacija: Lokacija, na kateri je potnik.
 • Naprava: vrsta naprave, ki jo uporablja potnik za iskanje hotelov, na primer mobilna naprava, namizni računalnik ali tablični računalnik.
 • Število nočitev: trajanje bivanja v hotelu, kot ga navede potnik (do 30 dni). Nastavite lahko največ 30 prilagoditev.
 • Dan prijave: dan v tednu, na katerega se potnik namerava prijaviti v hotel.
 • Vrsta datuma: Določa prilagoditve, ki se uporabijo za oglase za hotele na podlagi tega, ali uporabniki iščejo točno določene datume ali pa samo iščejo in si ogledujejo cene s privzetimi datumi.
 • Obdobje vnaprejšnje rezervacije: Koliko časa vnaprej želi potnik rezervirati hotel (do 330 dni). Nastavite lahko največ 10 prilagoditev.
 • Seznami ciljnih skupin: Seznam ciljne skupine v programu Google Ads, na primer seznam strank ali obiskovalcev spletnega mesta.

Prilagoditve ponudb je mogoče nastaviti na ravni oglaševalske akcije in skupine oglasov, kot je prikazano:

Prilagoditve ponudb na ravni oglaševalske akcije Prilagoditve ponudb na ravni skupine oglasov
Lokacija
Naprava Ciljna skupina

Dan prijave

Naprava
Ciljna skupina * (glejte spodnjo opombo) Število nočitev Uporabniško nastavljeni datumi Obdobje vnaprejšnje rezervacije

V naslednji tabeli je prikazan veljaven obseg vrednosti in ravni, na katerih je mogoče nastaviti ročne prilagoditve ponudb za oglase za hotele.

Prilagoditev Veljaven obseg Raven (na kateri je mogoče nastaviti prilagoditev ponudbe po meri)
Oglaševalska akcija Skupina oglasov Skupina hotelov
Vrste naprav –100 % do +900 % DA DA NE
Lokacija –90 % do +900 % DA NE NE
Obdobje vnaprejšnje rezervacije –100 % do +900 % NE DA NE
Dan prijave –100 % do +900 % NE DA NE
Število nočitev –100 % do +900 % NE DA NE
Vrsta datuma –50 % do +100 % NE DA NE
Seznam ciljne skupine 0 % do +200 % DA DA* NE
Izboljšan CPC samodejno DA NE NE


Opombe:

 • *Ciljno skupino lahko dodate na ravni skupine oglasov, pri čemer lahko prilagoditev ponudbe urejate na strani »Ciljne skupine«. Dodajanje ciljanja na ciljne skupine v skupino oglasov ali oglaševalsko akcijo

 • Če vrednosti določate v API-ju za Google Ads, so prikazane kot decimalne vrednosti. Vrednost 1,0 v API-ju za Google Ads pomeni, da se osnovna ponudba ne spremeni. Vrednost 0,1 v API-ju za Google Ads pomeni znižanje osnovne ponudbe za 90 %, vrednost 2,0 pa zvišanje osnovne ponudbe za 100 %.

 • Ko v oglaševalski akciji nastavite več kot eno prilagoditev ponudbe, se to, za koliko se bo ponudba zvišala ali znižala, običajno določi s pomnoževanjem prilagoditev. Upoštevajte, da kombinacija prilagoditev ponudbe ne sme preseči zvišanja ponudbe za 900 %. V primeru ponudbe v vrednosti 1 EUR z zvišanjem za napravo za 900 % in zvišanjem za lokacijo za 900 % bi končna ponudba znašala samo 10 EUR. V primeru več prilagoditev ponudbe je najnižja možna prilagoditev ponudbe –90 %.
 • Če je za skupino oglasov nastavljena prilagoditev za napravo, se uporabi ta vrednost, in ne prilagoditev za napravo na ravni oglaševalske akcije. Če prilagoditev za namizne računalnike na ravni oglaševalske akcije znaša 2, prilagoditev na ravni skupine oglasov pa 1,5, se uporabi prilagoditev v vrednosti 1,5 na ravni skupine oglasov.
 • Izboljšan CPC se lahko uporablja z negativnimi prilagoditvami ponudb v vrednosti –100 % za izključitev določenega prometa iz oglaševalske akcije. Če vaša ponudba na primer znaša 5 EUR in izberete izboljšan CPC ter hkrati nastavite prilagoditev ponudbe v vrednosti –100 % za mobilne naprave, bo vaša ponudba za mobilne naprave znašala 0 EUR.

Združeni učinki prilagoditev ponudb

Kombinacija prilagoditev ponudb lahko preseže osnovno ponudbo, kot ponazarja naslednji primer:

Osnovna ponudba za CPC v vrednosti 5 % cene hotelske sobe 100 EUR/noč: Končna ponudba, ki se uporabi
Ponudba za eno nočitev 5 EUR
Ponudba za 3 nočitve 15 EUR
Prilagoditev ponudbe na ravni oglaševalske akcije, hoteli v Španiji, 20 % 18 EUR
Prilagoditev ponudbe na ravni skupine oglasov, 20 % za 7-dnevno obdobje vnaprejšnje rezervacije 21,60 EUR

Upoštevajte:

Najvišja pozitivna prilagoditev ponudbe je 900 % (kar je desetkratnik osnovne ponudbe). Največja negativna prilagoditev ponudbe je –90 %. Vendar pa imajo obdobje vnaprejšnje rezervacije, dan prijave, število nočitev in prilagoditve ponudbe za naprave dodatno nastavitev –100 % (kar privede do ponudbe v višini 0).

Kombinacija prilagoditev ponudbe ne more imeti <prilagoditve ponudbe +900 % ali –90 %. Če so primerna polja nastavljena na –100 %, bo množitelj sestavljene ponudbe prav tako nastavljen na –100 %. Primerna polja lahko vključujejo 0 %. V primeru ponudbe v vrednosti 1 EUR z zvišanjem za napravo za 900 % in zvišanjem za lokacijo za 900 % bi končna ponudba znašala samo 10 EUR.

Sorodni povezavi:

If you need help with your Hotel ads, please contact us or request to chat with a support specialist.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave