Úpravy nabídek pro reklamy na hotely

Poznámka: Tento článek se týká pouze hotelových kampaní v Google Ads. Pokud jste dosud neprovedli migraci kampaní do Google Ads, přečtěte si o nabídkách v Centru reklam na hotely.

V závislosti na zvolené strategii nabídek můžete v Reklamách na hotely upravovat svou nabídku. To vám umožní nabízet vyšší nebo nižší ceny podle faktorů, jako je délka pobytu, den registrace v týdnu, okno rezervace předem nebo typ zařízení, které cestující používá.

Když použijete úpravy nabídek, vaše konečná nabídka se vypočítá z vaší základní nabídky plus případné úpravy nabídek vynásobené počtem nocí, po které cestující zůstává.

Pravidla dostupnosti a nabídek

 • Úpravy nabídek jsou k dispozici pouze pro strategie Manuální CPC, CPC % nebo Vylepšená CPC v Google Ads. Kampaně s provizí podporují úpravu nabídky pro zařízení -100 %. Další informace o strategiích nabídek pro kampaně na hotely
 • Při nastavování kampaně můžete zvolit maximální limit efektivní nabídky. S touto možností nepřekročí žádná kombinace základních nabídek a úprav nabídek maximální limit efektivní nabídky.
 • Pokud vytvoříte úpravy nabídek, bude tato úprava použita, pokud není kampaň nebo reklamní sestava pozastavena.
 • Úpravy nabídek nastavené na úrovni kampaně se budou vztahovat na všechny reklamní sestavy v dané kampani. Úprava nabídek nastavená na úrovni reklamní sestavy se bude vztahovat na všechny hotelové skupiny v dané reklamní sestavě.
 • Tento článek popisuje, jak používat Google Ads, aby se použily úpravy nabídek. Úpravy nabídek můžete nastavit i pomocí rozhraní Google Ads API.

Typy úprav nabídek pro reklamy na hotely

Úpravy nabídek mohou být založeny na jedné nebo více z následujících dimenzí:

 • Místo: Kde se nachází cestující.
 • Zařízení: Typ zařízení, které cestující používá k vyhledávání hotelů, například mobil, stolní počítač nebo tablet.
 • Délka pobytu: Jak dlouho cestující uvedl, že se ubytuje na místě (max. 30 dnů). Můžete nastavit maximálně 30 úprav.
 • Den registrace: Den v týdnu, kdy se chce cestující ubytovat v hotelu.
 • Typ data: Určuje úpravy, které budou použity na reklamy na hotely podle toho, zda uživatelé vyhledávají konkrétní data nebo vyhledávají obecně a zobrazují se jim ceny s výchozími daty.
 • Okno rezervace předem: Jak dlouho dopředu si cestující přeje rezervovat hotel (maximálně 330 dnů). Můžete nastavit maximálně 10 úprav.
 • Seznamy publik: Seznam publik reklamy Google, například pro zákazníky nebo návštěvníky webových stránek.

Úpravy nabídek lze nastavit na úrovni kampaně a reklamní sestavy, jak je uvedeno níže:

Úpravy nabídek na úrovni kampaně Úpravy nabídek na úrovni reklamní sestavy
Místo
Zařízení Publikum

Den registrace

Zařízení
Publikum * (viz poznámka níže) Délka pobytu Uživatelem zadaná data Okno rezervace předem

V následující tabulce je uveden platný rozsah hodnot a úrovní, na kterých lze použít ruční úpravy cen pro reklamy na hotely.

Úprava Platný rozsah Úroveň (kde lze nastavit vlastní úpravu nabídky)
Kampaň Reklamní sestava Skupina hotelů
Typy zařízení –100 % až +900 % ANO ANO NE
Místo –90 % až +900 % ANO NE NE
Okno rezervace předem –100 % až +900 % NE ANO NE
Datum příjezdu –100 % až +900 % NE ANO NE
Délka pobytu –100 % až +900 % NE ANO NE
Typ data –50 % až +100 % NE ANO NE
Seznam publik 0 % až +200 % ANO ANO* NE
Vylepšená CPC auto ANO NE NE


Poznámky:

 • *Na úrovni reklamní sestavy můžete přidat publikum a upravit nabídku na stránce Publikum. Přidání cílení na publikum do reklamní sestavy nebo kampaně

 • Pokud nastavujete hodnoty v Google Ads API, zobrazí se jako desetinná čísla. Hodnota 1,0 nastavená v Google Ads API označuje, že v základní nabídce nedošlo k žádné změně. Hodnota 0,1 v Google Ads API představuje 90% snížení základní nabídky, zatímco hodnota 2,0 představuje 100% zvýšení základní nabídky.

 • Když v kampani nastavíte více úprav nabídek, jejich účinky se obvykle násobí. Po vynásobení úprav zjistíte, do jaké míry se vaše nabídka zvýší nebo sníží. Kombinované úpravy nabídek nesmí překročit 900% zvýšení nabídky. Dejme tomu, že máte cenovou nabídku ve výši 20 Kč. Když u ní nastavíte zvýšení pro zařízení o 900 % a zároveň stejné zvýšení pro lokalitu, výsledná nabídka bude jen 200 Kč. Nejnižší možná úprava nabídky při kombinování více úprav nabídek je –90 %.
 • Pokud reklamní sestava obsahuje sadu úprav zařízení, bude tato hodnota použita namísto úpravy zařízení kampaně. Pokud například kampaň nastaví úpravy typu zařízení pro stolní zařízení na hodnotu 2 a reklamní sestava ji nastaví na hodnotu 1,5, použije se nastavení reklamní sestavy 1,5.
 • Strategii Vylepšená CPC lze použít společně s −100 % negativními úpravami nabídek, pokud chcete z kampaně vyloučit určitý typ návštěvnosti. Pokud jste například zadali nabídku ve výši 100 Kč, vybrali vylepšenou CPC a nastavili úpravu nabídky pro mobilní zařízení na –100 %, bude vaše nabídka pro mobilní zařízení 0 Kč.

Kombinované efekty úprav nabídek

Úpravy nabídek je možné kombinovat a překročit tak základní nabídku. Ukážeme si to na tomto příkladu:

Základní nabídka 5 % CPC pro hotelový pokoj za 2 000 Kč/noc Výše nabídky (průběžný součet)
Nabídka na jednu noc 100 Kč
Nabídka na 3 noci 300 Kč
Úprava nabídky kampaně, hotely ve Španělsku, 20 % 360 Kč
Úprava nabídky pro reklamní sestavu, 20 % pro 7denní rezervaci předem 432 Kč

Důležité poznámky:

Maximální kladná úprava nabídky je 900 % (což je desetinásobek základní nabídky). Maximální záporná úprava nabídky je –90 %. Pro úpravy nabídek podle okna rezervace předem, data příjezdu, délky pobytu a zařízení je k dispozici zvláštní nastavení –100 % (výsledná nabídka má pak hodnotu 0).

Kombinované úpravy nesmí nabídku zvýšit o více než 900 % ani snížit o více než –90 %. Pokud je v příslušných polích zadána hodnota –100 %, bude multiplikátor kombinované nabídky také nastaven na hodnotu –100 %. V příslušných polích může být zadána také hodnota 0 %. Dejme tomu, že máte cenovou nabídku ve výši 20 Kč. Když u ní nastavíte zvýšení pro zařízení o 900 % a zároveň stejné zvýšení pro lokalitu, výsledná nabídka bude jen 200 Kč.

Související odkazy:

If you need help with your Hotel ads, please contact us or request to chat with a support specialist.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory