Docelowy koszt tysiąca wyświetleń (tCPM): definicja

Sposób ustalania stawek, w którym określasz, ile chcesz średnio zapłacić za tysiąc wyświetleń reklamy (ta kwota jest Twoją docelową wartością CPM). Stawki zostaną zoptymalizowane tak, aby pomóc Ci uzyskać jak największą liczbę wyświetleń przy określonej przez Ciebie docelowej wartości CPM (tCPM). Koszt niektórych wyświetleń może być większy lub mniejszy od Twojego tCPM, ale Google Ads będzie dążyć do utrzymywania średniej wartości CPM kampanii na poziomie ustawionego przez Ciebie tCPM lub niższym.

Docelowy koszt tysiąca wyświetleń jest dostępny w kampaniach wideo w Google Ads. W przypadku kampanii sekwencyjnych reklam wideo wykorzystujących tCPM stawki są optymalizowane pod kątem pełnych odtworzeń, a nie wyświetleń, ale tCPM działa tak samo jak w innych typach kampanii wideo.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem