Conversie-instelling op campagneniveau inschakelen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de conversie-instelling op campagneniveau kunt inschakelen in uw Google Ads-campagnes.

Voor campagnes in het zoeknetwerk, display-campagnes en videocampagnes kunt u met de conversie-instelling voor campagnes de instelling 'Opnemen in Conversies' op accountniveau overschrijven en conversieacties opgeven voor een bepaalde campagne of een groep campagnes. In de kolom 'Conversies' ziet u de actie waarvoor u wilt optimaliseren en die ook door 'Slim bieden' wordt gebruikt. Andere conversies die niet zijn opgenomen, worden nog steeds gerapporteerd in de kolom Alle conversies en worden niet opgenomen in biedmodellen.

Opmerking: Waar mogelijk kunt u het best de instellingen voor Opnemen in Conversies op accountniveau gebruiken voor uw primaire doel, aangezien alle nieuwe campagnes standaard de configuratie op accountniveau gebruiken.

Voordelen

Door specifieke conversieacties voor uw campagne te selecteren, kunt u in meer detail bepalen welke conversies worden weergegeven in de kolom 'Conversies' voor elke campagne.

Voorbeeld: U verkoopt schoenen en kleding op uw website en u heeft twee verschillende conversieacties, één die de schoenenverkoop bijhoudt en een andere die de kledingverkoop bijhoudt. U heeft meerdere campagnes die schoenliefhebbers targeten en andere campagnes die kledingklanten targeten. U kunt overwegen de conversie-instelling op campagneniveau te gebruiken om alleen aankopen van schoenen op te nemen in uw schoenencampagnes, maar dit wordt niet aanbevolen. Waarschijnlijk klikken klanten die in eerste instantie op zoek zijn naar schoenen op een advertentie die naar uw website leidt, waar ze een kledingstuk vinden dat ze leuk vinden en dat ze vervolgens kopen in plaats van of naast nieuwe schoenen.

Als u de conversie-instelling op campagneniveau voor deze toepassing gebruikt, houdt automatisch bieden geen rekening met de kledingconversies van deze waardevolle klanten en vindt er geen optimalisatie plaats, wat leidt tot een lagere totale verkoop voor uw bedrijf. In plaats daarvan kunt u beter de biedstrategie 'Doel-ROAS' gebruiken en de juiste conversiewaarden toewijzen aan uw schoenaankopen en kledingaankopen op basis van hoeveel ze waard zijn voor uw bedrijf.

Opmerking: Als u verschillende conversieacties heeft die verschillende waarden voor uw bedrijf genereren, rapporteert u in plaats van de conversie-instelling op campagneniveau alle acties in de kolom 'Conversies' op accountniveau en gebruikt u de biedstrategie 'Doel-ROAS' of 'Conversiewaarde maximaliseren' met verschillende waarden die aan elke actie zijn toegewezen om effectief te kunnen optimaliseren zonder gegevensverlies.

De conversie-instelling gebruiken met 'Slim bieden'

Bij 'Slim bieden' (waartoe onder andere de biedstrategieën Doel-CPA en Doel-ROAS behoren) wordt alleen rekening gehouden met conversies die worden gerapporteerd in de kolom 'Conversies' wanneer deze worden geoptimaliseerd voor uw doel. Biedmodellen op basis van machine learning hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de wijzigingen die u aanbrengt in uw conversieconfiguratie. Dit geldt zowel op account- als campagneniveau. Als u uw conversieacties op campagneniveau wilt wijzigen met behulp van de conversie-instelling (Zoeken), moet u uw doelen geleidelijk updaten naarmate de biedmodellen zich aanpassen aan recent gerapporteerde conversiegegevens. Anders krijgt u mogelijk ongewenste fluctuaties in de uitgaven te zien.

Opmerking: Winkelbezoeken verschillen van andere conversies in de zin dat 'Slim bieden' onmiddellijk reageert op de toevoeging of verwijdering van de conversieactie voor winkelbezoeken. U moet uw doelen updaten zodra winkelbezoeken zijn toegevoegd of verwijderd uit de kolom 'Conversies'.

Voorbeeld: Op accountniveau heeft u aankopen opgenomen in de kolom 'Conversies' met historische kosten per actie (CPA) van € 100. U besluit dat u voor een specifieke campagne een test wilt uitvoeren waarbij u aanmeldingen in de kolom 'Conversies' opneemt in plaats van aankopen, aangezien die vaker worden uitgevoerd door gebruikers en dus een lagere CPA hebben. Als u de conversie-instelling op campagneniveau wijzigt om alleen aanmeldingen in de kolom 'Conversies' op te nemen en niet meteen een veel lagere doel-CPA instelt, moet u uw doel-CPA geleidelijk verlagen om de campagne-uitgaven ongeveer stabiel te houden.

Sets van conversieacties

Als u specifieke acties selecteert op campagneniveau en u meerdere acties wilt optimaliseren, wordt u gevraagd een set van conversieacties te selecteren of te maken. Met sets van conversieacties kunnen de biedmodellen van meerdere campagnes leren. Het wordt daarom aangeraden om dezelfde set voor alle campagnes te gebruiken of, indien mogelijk, de instelling 'Opnemen in Conversies' op accountniveau te gebruiken.

Ga als volgt te werk om een set van conversieacties te maken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in de campagne waarmee u wilt werken op Instellingen.
 3. Klik op de instelling Conversies onder 'Geavanceerde instellingen'.
 4. Klik op Conversieacties kiezen voor deze campagne.
 5. Klik op Conversieacties selecteren.
 6. Selecteer de gewenste conversieacties in de lijst aan de linkerkant.
 7. Als u meer dan één conversieactie heeft geselecteerd, geeft u de nieuwe set van conversieacties een beschrijvende naam, zodat u deze kunt terugvinden wanneer u andere campagnes instelt.
 8. Klik op Set van conversieacties maken.
 9. Klik op Opslaan.

U kunt de conversie-instelling op campagneniveau ook bulksgewijs bewerken in de tabel 'Campagnes':

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Ga naar de tabel Campagnes.
 3. Selecteer de campagnes waarvoor u de instelling voor conversies op campagneniveau wilt bewerken.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Selecteer Conversie-instelling wijzigen in het dropdownmenu.

Als u snel de conversie-instellingen voor al uw campagnes wilt bekijken, kunt u de kolom 'Conversie-instelling' toevoegen aan de tabel 'Campagnes':

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op Campagnes.
 3. Klik op het pictogram Kolommen Kolommen.
 4. Klik op Kolommen aanpassen.
 5. Klik op Kenmerken.
 6. Selecteer Conversie-instelling.
 7. Klik op Toepassen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen