Khắc phục sự cố liên kết giữa tài khoản Google Ads và Google Doanh nghiệp của tôi

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi hoặc chỉnh sửa vị trí doanh nghiệp trong giao diện của sản phẩm Google Doanh nghiệp của tôi, cả hai tài khoản của bạn sẽ đồng bộ hóa trong vòng 24 giờ. Thông tin doanh nghiệp được chỉnh sửa trong Google Doanh nghiệp của tôi có thể mất đến 24 giờ để hiển thị trong Google Ads.

Bạn có thể thấy quá trình liên kết tài khoản tại tab "Tiện ích quảng cáo" trong Google Ads:

Sau khoảng 24 giờ, tab "Tiện ích quảng cáo" sẽ hiển thị tổng số vị trí đã được cập nhật do việc liên kết tài khoản. Nếu không thấy những vị trí mà bạn mong muốn nhìn thấy trong tab "Tiện ích mở rộng quảng cáo" trong tài khoản Google Ads, hãy đảm bảo là các vị trí trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

  • Tên doanh nghiệp - Nhập tên doanh nghiệp có 80 ký tự trở xuống.
  • Dòng địa chỉ 1 - Đây là ô bắt buộc. Đừng để trống ô này.
  • Địa chỉ đường phố - Nhập địa chỉ không quá 80 ký tự.
  • Mã quốc gia - Đây là ô bắt buộc. Đừng để trống ô này.
  • URL - Nhập URL không quá 35 ký tự.

Lưu ý

Khi thay đổi mật khẩu tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, bạn sẽ không phải liên kết lại với Google Ads.
Hai tình huống sau có thể xóa các mục nguồn cấp dữ liệu cho tiện ích mở rộng vị trí:

  1. Thay đổi (thêm hoặc xóa) bộ lọc tại tiện ích mở rộng vị trí cấp tài khoản. Mọi mục nguồn cấp dữ liệu không khớp với bộ lọc đều sẽ bị xóa.
  2. Thêm nhãn Google Ads cho danh sách trong Google Doanh nghiệp của tôi, sau đó chỉ lọc các vị trí có nhãn ở cấp tài khoản. Tất cả danh sách được thêm nhãn sẽ được đồng bộ hóa lại với Google Ads dưới dạng ID mục nguồn cấp dữ liệu mới.
     
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố