Åtgärda länkningsproblem mellan Google Ads- och Google My Business-konton

När du har länkat dina Google Ads- och Google My Business-konton eller redigerat din företagsadress i Google My Business bör båda kontona synkroniseras inom 24 timmar. Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringar av din företagsinformation i Google My Business syns i Google Ads.

Du kan följa länkningen av dina konton på fliken Annonstillägg i Google Ads:

Efter cirka 24 timmar bör du se det totala antalet platser som uppdaterades till följd av kontolänkningen på fliken Annonstillägg. Om du inte ser några platser alls på fliken Annonstillägg i ditt Google Ads-konto bör du se till att platserna i ditt Google My Business-konto följer dessa riktlinjer:

  • Företagets namn – Ange ett företagsnamn med högst 80 tecken.
  • Adressrad 1 – Måste anges. Lämna inte detta fält tomt.
  • Gatuadress – Ange en adress med högst 80 tecken.
  • Landskod – Måste anges. Lämna inte detta fält tomt.
  • Webbadress – Ange en webbadress med högst 35 tecken.

Viktigt att tänka på

Om du ändrar lösenordet till ditt Google My Business-konto behöver du inte göra om länkningen från Google Ads.
I följande två situationer kan det hända att flödesobjekt för adresstillägg raderas:

  1. Om du ändrar (lägger till eller tar bort) ett filter i adresstillägget på kontonivå. Alla flödesobjekt som inte matchar filtret raderas.
  2. Om du lägger till en Google Ads-etikett i företagsuppgiften i Google My Business och sedan endast filtrerar platser med etiketter på kontonivå. Alla företagsuppgifter där du lade till en etikett synkroniseras på nytt med Google Ads som ett nytt flödesobjekts-id.
     
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt