Rozwiązywanie problemów z łączeniem kont Google Ads i Google Moja Firma

Po połączeniu kont Google Ads i Google Moja Firma lub po zmianie adresu Twojej firmy w interfejsie usługi Google Moja Firma oba konta powinny się zsynchronizować w ciągu 24 godzin. Zmiany wprowadzone w informacjach o firmie w Google Moja Firma pojawią się w Google Ads najpóźniej po 24 godzinach.

Postępy w łączeniu kont możesz obserwować w Google Ads na karcie „Rozszerzenia reklam”:

Po około 24 godzinach na karcie „Rozszerzenia reklam” powinna się pojawić łączna liczba lokalizacji, które zostały zaktualizowane w wyniku połączenia kont. Jeśli na tej liście brakuje lokalizacji, które zgodnie z Twoimi oczekiwaniami powinny się na niej znajdować, upewnij się, że lokalizacje na Twoim koncie Google Moja Firma są zgodne z tymi wytycznymi:

  • Nazwa firmy – wpisz nawę firmy o długości maks. 80 znaków.
  • Wiersz adresu 1 – to pole jest wymagane, więc nie może być puste.
  • Adres pocztowy – wpisz adres o maks. długości 80 znaków.
  • Kod kraju – to pole jest wymagane, więc nie może być puste.
  • Adres URL – wpisz adres URL o maks. długości 35 znaków.

Pamiętaj

Zmiana hasła do konta Google Moja Firma nie wymaga ponownego połączenia go z kontem Google Ads.
W tych dwóch sytuacjach może nastąpić usunięcie elementów kanału w przypadku rozszerzeń lokalizacji:

  1. Zmiana (dodanie lub usunięcie) filtra w rozszerzeniu lokalizacji na poziomie konta. Wszystkie elementy kanału niepasujące do filtra zostaną usunięte.
  2. Dodanie etykiety Google Ads do wizytówki w Google My Business, a później odfiltrowanie na poziomie konta tylko tych lokalizacji, które mają etykiety. Każda wizytówka z dodaną etykietą zostanie potem ponownie zsynchronizowana z Google Ads jako nowy identyfikator elementu kanału.
     
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem