Rješavanje problema s povezivanjem Google Ads i Google My Business računa

Kad povežete svoj Google Ads i Google My Business račun ili uredite lokaciju svoje tvrtke u sučelju proizvoda Google My Businessa, oba bi se računa trebala sinkronizirati u roku od 24 sata. Da bi se izmjene unesene u informacije o tvrtki na Google My Businessu prikazale u Google Adsu, može proći do 24 sata.

Napredak povezivanja računa možete vidjeti na kartici "Oglasna proširenja" u Google Adsu:

Nakon oko 24 sata na kartici "Oglasna proširenja" mora se prikazivati ukupan broj lokacija koje su ažurirane kao rezultat povezanih računa. Ako postoje lokacije koje očekujete vidjeti na kartici "Oglasna proširenja" na Google Ads računu, no ne vidite nijednu lokaciju, provjerite jesu li lokacije na Google My Business računu u skladu s ovim smjernicama:

  • Naziv tvrtke – unesite naziv tvrtke s najviše 80 znakova.
  • Redak adrese 1 – obavezan je. Ne ostavljajte taj okvir prazan.
  • Ulica i kućni broj – unesite adresu s najviše 80 znakova.
  • Kôd države – obavezan je. Ne ostavljajte taj okvir prazan.
  • URL – unesite URL s najviše 35 znakova.

Napomena

Promjena zaporke Google My Business računa neće zahtijevati ponovno povezivanje s Google Adsom.
U sljedećim dvjema situacijama stavke feeda mogle bi se izbrisati za proširenja za lokaciju:

  1. Promjena (dodavanje ili uklanjanje) filtra u proširenju za lokaciju na razini računa. Sve će se stavke feeda koje ne odgovaraju filtru izbrisati.
  2. Dodavanje Google Ads oznake na profil tvrtke na Google My Business, a zatim filtriranje samo lokacija s oznakama na razini računa. Svi profili koji su imali dodanu oznaku ponovno se sinkroniziraju s Google Adsom kao novi ID stavke feeda.
     
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem