Указания за снимки в Местни услуги

Местни услуги поддържа качване на снимки, които отговарят на следните указания:

 • Файлови типове: JPEG, PNG, TIFF, BMP, ICO и WEBP
 • Разделителна способност: 640 x 640 или по-висока
 • Собственик: трябва да притежавате авторските права за всички изображения
 • Съдържание: съдържанието на изображенията трябва да е свързано с бизнеса Ви;
 • Основната снимка трябва да е със съотношение 16:9 и минимален размер от 1440 x 810. Можете да промените съотношението на снимката с помощта на инструментите за подрязване и оразмеряване на повечето телефони или компютри.

Следните типове снимки няма да бъдат приети:

 • Неподходящо съдържание
 • Споменаване на регистрирани като запазени марки термини
 • Текстови наслагвания
 • Снимки, включващи воден знак на друг бизнес
 • Снимки, включващи лична информация (напр. телефонни номера)
Освен това всички снимки трябва да спазват Общите правила на Google Ads и правилата на Местни услуги.

Следните указания се препоръчват, но не са задължителни:

 • Снимките трябва да са с високо качество (напр. на фокус, без замъгляване, с добра осветеност, да не са екранни снимки)
 • Снимките не трябва да имат рамки, контури или колажи
 • Снимките не трябва да имат прозрачен фон

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?