Chuyển từ quảng cáo thích ứng sang quảng cáo hiển thị thích ứng

Quảng cáo hiển thị thích ứng sẽ thay thế quảng cáo thích ứng để trở thành loại quảng cáo mặc định trên Mạng Hiển thị của Google. Bạn có thể sử dụng loại quảng cáo này trong Chiến dịch hiển thị chuẩn cũng như Chiến dịch hiển thị thông minh. Tìm hiểu thêm về cách tạo một quảng cáo hiển thị thích ứng

About responsive display ads

Do sự ra mắt của quảng cáo hiển thị thích ứng, bạn có thể gặp các trường hợp sau với các loại quảng cáo hiện tại của mình:

Trường hợp Giải thích
Quảng cáo chạy và có thể chỉnh sửa

Quảng cáo hiển thị thích ứng và quảng cáo dạng hình ảnh sẽ vẫn chạy, đồng thời bạn có thể tạo và chỉnh sửa như bình thường.

Những quảng cáo sẽ chuyển sang quảng cáo hiển thị thích ứng khi chỉnh sửa

Quảng cáo thích ứng của bạn sẽ vẫn chạy như bình thường, nhưng nếu bạn chỉnh sửa thì quảng cáo sẽ tự động chuyển sang quảng cáo hiển thị thích ứng. Trong trường hợp này, bạn không cần phải làm gì.

Xin lưu ý rằng bạn không thể tạo quảng cáo thích ứng nữa.

Quảng cáo chạy nhưng không thể chỉnh sửa

Quảng cáo trong thư viện mẫu quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy và phân phát; tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo quảng cáo mới trong Thư viện mẫu quảng cáo.

Quảng cáo không chạy và không thể chỉnh sửa Chúng tôi không còn hỗ trợ loại quảng cáo này nữa. Quảng cáo sẽ không chạy và bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo quảng cáo mới.
Lưu ý: Đối với quảng cáo động, bạn vẫn có thể tạo quảng cáo hiển thị thích ứng bằng cách đính kèm một nguồn cấp dữ liệu. Bạn cũng có thể tải quảng cáo HTML5 động lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false