Giới thiệu về các định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Quảng cáo hiển thị thích ứng sẽ thay thế quảng cáo thích ứng để trở thành loại quảng cáo mặc định trên Mạng Hiển thị của Google. Bạn có thể sử dụng loại quảng cáo này trong Chiến dịch hiển thị chuẩn cũng như Chiến dịch hiển thị thông minh. Tìm hiểu thêm về cách tạo quảng cáo hiển thị thích ứng.

About responsive display ads

Do sự ra mắt của quảng cáo hiển thị thích ứng, bạn có thể gặp các trường hợp sau với các loại quảng cáo hiện tại của mình:

Trường hợp Giải thích
Quảng cáo chạy và có thể chỉnh sửa

Quảng cáo hiển thị thích ứng, quảng cáo dạng hình ảnh, quảng cáo GmailQuảng cáo hộp đèn sẽ tiếp tục chạy, đồng thời bạn có thể tạo và chỉnh sửa như bình thường.

Quảng cáo di chuyển khi chỉnh sửa

Quảng cáo thích ứng của bạn sẽ vẫn chạy như bình thường, nhưng nếu bạn chỉnh sửa thì quảng cáo sẽ tự động chuyển sang quảng cáo hiển thị thích ứng. Trong trường hợp này, bạn không cần phải làm gì.

Xin lưu ý rằng bạn không thể tạo quảng cáo thích ứng nữa.

Quảng cáo chạy nhưng không thể chỉnh sửa

Quảng cáo trong thư viện mẫu quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy và phân phát; tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo quảng cáo mới trong Thư viện mẫu quảng cáo.

Quảng cáo không chạy và không thể chỉnh sửa Chúng tôi không còn hỗ trợ loại quảng cáo này nữa. Quảng cáo sẽ không chạy và bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạo quảng cáo mới.
Đối với quảng cáo động, bạn vẫn có thể tạo quảng cáo hiển thị thích ứng có liên kết với một nguồn cấp dữ liệu. Bạn cũng có thể tải quảng cáo HTML5 động lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố