วิธีรับป้าย Google Partner

หลังจากที่บริษัทของคุณเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ฟรีแล้ว บริษัทอาจมีคุณสมบัติรับสถานะ Google Partner ได้ การได้รับสถานะ Partner หมายความว่าบริษัทได้แสดงทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน Google Ads ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้จ่ายค่าโฆษณา Google มีการเติบโตด้านรายได้ของเอเจนซีและลูกค้า และมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและที่รักษาไว้ได้ สถานะ Partner ทำให้บริษัทมีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ป้าย Google Partner ที่ใช้แสดงในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดของคุณได้

บทความนี้อธิบายข้อกำหนดในการได้รับสถานะ Partner นอกจากนี้คุณยังดูวิธีตรวจสอบสถานะ Partner ของบริษัท และดูคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับสถานะ Partner ได้อีกด้วย

ประโยชน์

สิทธิประโยชน์บางส่วนจากการได้รับสถานะ Partner มีดังนี้

 • ป้าย Google Partner: ป้าย Partner ที่บริษัทมีสิทธิ์ได้รับมีอยู่ด้วยกัน 2 ระดับ ได้แก่ ป้าย Google Partner และป้าย Premier Google Partner คุณจะแสดงป้ายที่บริษัทได้รับได้ในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์อื่นๆ และสื่อทางการตลาดออฟไลน์
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท: รับความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เชื่อมต่อกับ Google: รับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของ Google และรับสิทธิ์เข้าถึงการฝึกอบรมและการสนับสนุนในระดับต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสถานะ Google Partner

ป้ายทั้ง 2 แบบแสดงอยู่ด้านล่าง ดังนี้

ป้าย Google Partner ป้าย Premier Google Partner

ข้อกำหนดในการพิจารณาสำหรับป้าย Partner

ทั้งป้าย Partner และป้าย Premier Partner แสดงให้เห็นว่า Google รับรองบริษัทของคุณเป็น Google Partner อย่างไรก็ตาม Google จะมอบป้าย Premier Partner ให้กับบริษัทชั้นนำที่มีการใช้จ่ายที่สูงกว่าและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรับรองและประสิทธิภาพของบริษัทเพิ่มเติม 

ตารางด้านล่างแสดงสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเข้ารับการพิจารณาสำหรับแต่ละป้าย Google จะตรวจสอบบริษัทต่างๆ ทั้งเพื่อมอบป้ายใหม่ และเพื่อดูว่าบริษัทดังกล่าวเหมาะสมที่จะคงสถานะป้ายที่ได้รับไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานที่สูงของโปรแกรมของเราเอาไว้

เกณฑ์ ป้าย Partner ป้าย Premier Partner
การรับรอง ผู้ใช้ 1 คนผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท  ผู้ใช้ 2 คนผ่านการรับรอง Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท 
ค่าใช้จ่าย มีการใช้จ่ายสำหรับโฆษณาจำนวน $10,000 ในช่วง 90 วันตามข้อกำหนดในบัญชีที่จัดการทั้งหมดของคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม มีการใช้จ่ายตามข้อกำหนดที่สูงขึ้นในบัญชีที่จัดการทั้งหมดของคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม
ประสิทธิภาพของบริษัท มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดโดยการแสดงรายได้และการเติบโตจากโฆษณาโดยรวมที่มั่นคง รวมถึงรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดโดยการแสดงรายได้และการเติบโตจากโฆษณาโดยรวมที่มั่นคง รวมถึงรักษาและขยายฐานลูกค้าได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดแต่ละข้อด้านล่าง

การรับรอง

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าการรับรองของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท

 1. ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองต้องแชร์ข้อมูลจาก Academy for Ads
 2. ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองโดยใช้อีเมลส่วนตัวต้องเพิ่มอีเมลบริษัทใน Academy for Ads เพื่อระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสม
 3. ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads หรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท

โปรดทราบว่าหากใช้อีเมลส่วนตัวในบัญชี Academy for Ads คุณจะต้องเพิ่มอีเมลบริษัทที่ใช้สำหรับบัญชีดูแลจัดการหรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัทไปยังหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Academy for Ads โดยทำได้ในช่อง “อีเมลบริษัท” หากใช้อีเมลบริษัทสำหรับบัญชี Academy for Ads โปรดตรวจสอบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลเดียวกับที่ใช้สำหรับบัญชีดูแลจัดการหรือบัญชีผู้จัดการย่อยของบริษัท 

ข้อกำหนดของการรับรองมีรายละเอียดดังนี้

 • ป้าย Partner: ต้องมีผู้ที่เชื่อมโยงอย่างน้อย 1 คนที่ผ่านการรับรอง Google Ads
 • ป้าย Premier Partner: ต้องมีผู้ที่เชื่อมโยงอย่างน้อย 2 คนที่ผ่านการรับรอง Google Ads

หากต้องการผ่านการรับรอง Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นและการประเมินความรู้ด้านโฆษณาใดโฆษณาหนึ่งที่มีให้บริการผ่าน Academy for Ads ได้แก่ โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณา Shopping

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับการรับรอง

ค่าใช้จ่าย

Partners จะประเมินบัญชีดูแลจัดการ Google Ads  ของบริษัทเพื่อตัดสินว่าบริษัทของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการใช้จ่ายหรือไม่

บริษัทต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการใช้จ่าย

 • มียอดค่าโฆษณา Google ทั้งหมดอย่างน้อย $10,000 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ในช่วง 90 วันที่ผ่านมาตามปฏิทิน

หากต้องการรับป้าย Premier Partner บริษัทต้องแสดงระดับการใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเกณฑ์การใช้จ่ายเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเทศและตลาด

โปรดทราบว่าขณะนี้คุณจะดูตัวเลขค่าใช้จ่าย (ในหน่วย USD) สำหรับทั้งป้าย Partner และความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทได้ใน Google Partners

ประสิทธิภาพของบริษัท

Partners จะประเมินบัญชีดูแลจัดการ Google Ads  ของบริษัทเพื่อตัดสินว่าบริษัทของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพหรือไม่

Partners ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการตัดสินว่าบริษัทของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 • การเติบโตด้านรายได้ของลูกค้า
 • การรักษาลูกค้าไว้
 • การเติบโตของรายได้โดยรวม
 • การเติบโตของจำนวนผู้ลงโฆษณา

ในการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท Partners จะประเมินบัญชีลูกค้าที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการของคุณในช่วงเวลา 18 เดือน ทั้งนี้ Partners กำหนดให้บัญชีดูแลจัดการต้องมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน

โปรดทราบว่าหากบัญชีลูกค้ามีการลิงก์และยกเลิกการลิงก์กับบัญชีผู้จัดการของบริษัทในช่วง 18 เดือนนี้ เราจะนับเฉพาะการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บัญชีลิงก์อยู่เท่านั้น

ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าให้ถ่องแท้ และเพิ่มความสำเร็จในแคมเปญ Google Ads ของลูกค้าให้สูงสุดโดยการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นเพื่อช่วยปรับปรุงคะแนนประสิทธิภาพให้บริษัทของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร