Skaffa Google Partner-märket

När ditt företag går med i det kostnadsfria programmet Google Partners kan ni få status som Google Partner. Partnerstatus innebär att företaget har uppvisat kunskaper och expertis i Google Ads, uppfyllt utgiftskraven för annonser på Google, visat intäktstillväxt både på företags- och kundsidan samt bevarat och utökat kundbasen. Med partnerstatus får företaget tillgång till ett antal förmåner, till exempel Google Partner-märket som kan visas upp på företagets webbplats och i marknadsföringsmaterial.

I den här artikeln beskriver vi kraven för att uppnå partnerstatus. Du kan även läsa mer om hur du kontrollerar företagets partnerstatus och få svar på vanliga frågor om partnerstatus.

Fördelar

Här är några fördelar med att uppnå partnerstatus:

 • Google Partner-märket: Det finns två nivåer av Partner-märken som ditt företag kan uppnå – Google Partner-märket och Premier Google Partner-märket. Märket kan visas upp på företagets webbplats, annan webbegendom och i marknadsföringsmaterial utanför webben.
 • Företagsspecialiseringar: Uppnå företagsspecialiseringar och visa upp företagets expertis inom produktområdet.
 • Nätverka med Google: Få inbjudningar till utvalda Google-evenemang och tillgång till utbildning och support på olika nivåer.

Läs mer om fördelarna med Google Partner-status.

De två märkena visas nedan:

Google Partner-märket Premier Google Partner-märket

Krav för att vara kvalificerad för Partner-märket

Både Partner-märket och Premier Partner-märket visar att företaget är erkänt som Google Partner. I syfte att erkänna ledande företag med högre utgifter och som uppfyller högre krav på resultat och certifiering erbjuder Google även Premier Partner-märket.

Kraven för att kvalificera dig för respektive märke finns i tabellen nedan. För att hålla en hög nivå på programmet granskar Google företag både för att få och för att behålla märket.

Kriterier Partner-märket Premier Partner-märket
Certifiering En Google Ads-certifierad användare med administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underkonton. Två Google Ads-certifierade användare med administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underkonton.
Utgifter Nå utgiftskravet på 10 000 USD inom 90 dagar över alla hanterade konton för att visa att företaget har en sund aktivitet. Nå ett högre utgiftskrav över alla hanterade konton för att visa att ditt företag har en sund aktivitet.
Företagets resultat Uppfyll kravet på resultat genom att ha stabila annonsintäkter och tillväxt, samt bevara och utöka kundbasen. Uppfyll kravet på resultat genom att ha stabila annonsintäkter och tillväxt, samt bevara och utöka kundbasen.

Läs mer om de olika kraven nedan.

Certifiering

Se till att dina användares certifieringar räknas mot företagets märke och specialiseringar genom att följa stegen nedan:

 1. Certifierade användare måste dela med sig av sina uppgifter i Skillshop.
 2. Användare som har certifierats med en privat e-postadress måste lägga till en e-postadress för företaget i Skillshop för att kunna erkännas.
 3. Certifierade användare måste ha administratörsåtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads förvaltarkonto eller underkonton.

Om du använder en privat e-postadress i Skillshop-kontot måste du lägga till den e-postadress du använder för företagets förvaltarkonto eller eventuella underkonton på användarprofilsidan i Skillshop. Detta kan du göra i fältet Företagets e-postadress. Om du använder en privat e-postadress för Skillshop-kontot bör du se till att det är samma e-postadress som du använder för företagets förvaltarkonto eller eventuella underkonton.

Detta är certifieringskraven.

 • Partner-märket: Minst en person med kopplad profil måste vara Google Ads-certifierad
 • Premier Partner-märket: Minst två anknutna personer måste vara Google Ads-certifierade

Om du vill bli Google Ads-certifierad måste du klara ett certifieringstest. Certifieringarna som räknas in i märket är Google Ads-sökcertifiering, Google Ads-displaycertifiering, Google Ads-videocertifiering och Shopping-annonscertifiering. Certifieringarna finns i Skillshop.

Läs mer om hur du blir certifierad.

Utgifter

Partners utvärderar företagets Google Ads-förvaltarkonto för att avgöra om företaget uppfyller utgiftskravet.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • totala utgifter på minst 10 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) för Google-annonser under de senaste 90 kalenderdagarna

Företag måste uppvisa en högre utgiftsnivå för att få Premier Partner-märket. Utgiftsgränserna varierar beroende på land och marknad.

Nu kan du se utgiftskraven (i USD) i Partners för både Partner-märken och företagsspecialiseringar.

Företagets resultat

Partners utvärderar företagets Google Ads-förvaltarkonto för att avgöra om företaget uppfyller resultatkravet.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • Kundintäktstillväxt
 • Kundlojalitet
 • Total intäktstillväxt
 • Ökning av antalet annonsörer

Partners utvärderar företagets övergripande resultat genom att se på de kundkonton som varit länkade till förvaltarkontot under en 18-månadersperiod. Partners kräver minst 12 månaders utgiftsaktivitet på förvaltarkontot.

Kom ihåg att om du länkar och sedan tar bort länken mellan ett kundkonto och förvaltarkontot under 18-månadersperioden innebär det att vi bara räknar utgifterna som inträffar när kontot är länkat.

Du kan förbättra företagets resultat genom att vara införstådd med kundernas marknadsföringsmål och uppnå dessa mål så att framgångarna med deras Google Ads-kampanjer maximeras.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt