Как да спечелите значката „Google Партньор“

След като компанията Ви се присъедини към безплатната програма Google Partners, може да изпълни изискванията за статус. Получаването на статус в Google Partners означава, че сте демонстрирали умения и експертни познания за Google Ads, че сте изпълнили изискванията за разходи в програмата, че сте осигурили ръст в приходите на компанията и клиентите и сте постигнали устойчивост и растеж на клиентската си база. Статусът в Google Partners осигурява на компанията Ви достъп до редица предимства, включително значката „Google Партньор“, която може да се показва на уебсайта и в маркетинговите Ви материали.

Тази статия съдържа описание на изискванията за получаване на статус в Google Partners. Можете да научите също как да проверите статуса на компанията си в Google Partners и да получите отговори на общи въпроси за статуса.

Предимства

Ето някои от предимствата на статуса в Google Partners:

 • Значка „Google Партньор“: Компанията Ви може да спечели две значки – „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“. Можете да показвате получената от компанията Ви значка на уебсайта си, на други онлайн собствености и в офлайн маркетингови материали.
 • Специализации за компании: Можете да получавате специализации за компании, за да демонстрирате експертните си познания в съответната продуктова област.
 • Връзка с Google: Можете да получавате покани за избрани събития на Google и достъп до различни нива на обучение и поддръжка.

Научете повече за предимствата на статуса в Google Partners.

Двете значки са показани по-долу:

Значка „Google Партньор“ Значка „Premier Google Партньор“

Изисквания за значка „Google Партньор“

Значките „Google Партньор“ и „Premier Партньор“ показват, че Google признава компанията Ви за Google Партньор. За да отдаде обаче необходимото признание на водещи компании, които имат по-високи разходи и отговарят на изискванията за допълнително сертифициране и ефективност, Google предлага значката „Premier Партньор“.

Таблицата по-долу показва какво Ви е необходимо, за да получите всяка значка. За да поддържа високия стандарт на програмата си, Google ще преглежда дали компаниите отговарят на изискванията както за получаване, така и за запазване на значката.

Изискване Значка „Google Партньор“ Значка „Premier Партньор“
Сертифициране 1 потребител, сертифициран по Google Ads, който има администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви. 2 потребители, cсертифицирани по Google Ads, които имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.
Разходи Изпълнете изискването за 90-дневни разходи за реклама в размер най-малко на 10 000 щ.д. в управляваните от Вас профили, за да покажете, че компанията Ви има стабилно ниво на активност. Изпълнете изискването за по-високи разходи в управляваните от Вас профили, за да покажете, че компанията Ви има стабилно ниво на активност.
Ефективност на компанията Изпълнете изискването за ефективност, като осигурявате растеж и стабилни общи приходи от реклама и като поддържате и разширявате клиентската си база. Изпълнете изискването за ефективност, като осигурявате растеж и стабилни общи приходи от реклама и като поддържате и разширявате клиентската си база.

Прочетете повече за всяко изискване по-долу.

Сертифициране

За да бъдат включени сертифициранията на потребителите в резултатите за състоянието на значката и специализациите на компанията Ви, моля, изпълнете посочените по-долу стъпки.

 1. Сертифицираните потребители трябва да споделят информацията си от Skillshop.
 2. За да бъдат идентифицирани правилно, потребителите, сертифицирани с лични имейл адреси, трябва да добавят имейл адрес на компания в Skillshop.
 3. Сертифицираните потребители трябва да имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.

Ако в профила си в Skillshop използвате личен имейл адрес, трябва да добавите имейл адреса на компания, който използвате за профила на мениджър или на подмениджъри на компанията си към страницата на потребителския си профил в Skillshop. За целта можете да използвате полето „Имейл адрес на компания“. Ако за профила си в Skillshop използвате имейл адрес на компания, проверете дали той съвпада с имейл адреса, който използвате за профила на мениджър или на подмениджъри на компанията Ви.

Следват изискванията за сертифициране:

 • Значка „Google Партньор“: Поне 1 асоциирано лице трябва да е сертифицирано по Google Ads.
 • Значка „Premier Партньор“: Поне 2 асоциирани лица трябва да са сертифицирани по Google Ads.

За да се сертифицират по Google Ads, физическите лица трябва да издържат теста за сертифициране. В резултатите за значката се включват сертифициранията по: Google Ads за мрежата за търсене, Google Ads за дисплейната мрежа, Google Ads за видеорекламиране и реклами за Пазаруване. Сертифициранията са достъпни в Skillshop.

Научете повече за сертифицирането по Google Ads

Разходи

За да определи дали компанията Ви изпълнява изискването за разходи, Partners оценява профила на мениджър в Google Ads.

За да изпълните изискването за разходи, трябва да осигурите следното:

 • поне 10 000 щ.д. (или равностойността в местна валута) общо разходи за реклама от Google през последните 90 календарни дни.

За да спечелят значката „Premier Партньор“, компаниите трябва да демонстрират по-високи нива на разходи. Те варират според държавата и пазарния регион.

Можете да намерите сумата на разходите си (в щ.д.) в Partners както за значки „Google Партньор", така и за специализации за компании.

Ефективност на компанията

За да определи дали компанията Ви изпълнява изискването за ефективност, Partners оценява профила на мениджър в Google Ads.

Следват различните критерии, които Partners разглежда, за да определи дали компанията Ви изпълнява изискването:

 • растеж на приходите на клиентите;
 • задържане на клиентите;
 • цялостен растеж на приходите;
 • нарастване на броя рекламодатели.

За да определи цялостната ефективност на компанията Ви, Partners прави оценка за период от 18 месеца на профилите на клиенти, свързани с профила Ви на мениджър, в който трябва да има най-малко 12 месеца разходна дейност.

Имайте предвид, че ако през този 18-месечен период профилът на даден клиент е бил свързан с профила Ви на мениджър и връзката му е била прекратена, ще броим единствено разходите, възникнали през периода на свързаност.

За да подобрите ефективността на компанията си, е необходимо да се запознаете в дълбочина с маркетинговите цели на клиентите си и да осигурявате максимален успех на кампаниите им в Google Ads чрез постигането на тези цели.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си