Konfigurera och testa rapportering av konverteringar med kundvagnsdata (betaversion)

När du konfigurerar rapportering av konverteringar med kundvagnsdata kan du skicka in din kundvagnsdata, vilket gör det möjligt att mäta antalet transaktioner, intäkterna och vinsten som dina Shopping-annonser genererar. Om du använder konverteringsspårning i Google Ads kan du skicka in kundvagnsdata (vilka och hur många produkter som såldes och till vilket pris) för försäljningskonverteringar. 

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in konverteringar med kundvagnsdata och skickar in kundvagnsdata. Läs mer om rapportering av konverteringar med kundvagnsdata

Anvisningar

Om du vill skicka in kundvagnsdata måste du använda Googles globala webbplatstagg eller Google Taggstyrning. Google Analytics-användare som redan skickar in kundvagnsdata via e-handelstillägg kan övergå till den globala webbplatstaggen och skicka in samma information för konverteringsspårning både i Google Analytics och i Google Ads.

Med Google Taggstyrning är det lätt att hantera taggar på din webbplats. I stället för att lägga till och uppdatera taggar direkt på din webbplats lägger du till och uppdaterar dem i Google Taggstyrning. Google Taggstyrning överför sedan korrekt formaterade taggar till din webbplats efter behov. Läs mer om Google Taggstyrning

När du behöver skicka dynamiskt genererad data, t.ex. försäljningsdata på produktnivå för konverteringar med rapportering av kundvagnsdata, kan din webbutvecklare antingen installera en global webbplatstagg eller använda Google Taggstyrning.

Om du vill kunna rapportera konverteringar med kundvagnsdata måste din kategori för konverteringsåtgärd ställas in på Köp/försäljning och tas med i konverteringar.

Installera med global webbplatstagg

Steg 1: Installera den globala webbplatstaggen


Obs! Gå vidare till steg 2 om du redan använder den globala webbplatstaggens kod för konverteringsspårning.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen längst upp till höger på skärmen.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Mätning och sedan på Konverteringar.
 4. Klicka på den konverteringsåtgärd som du vill använda eller skapa en ny konverteringsåtgärd.
 5. Installera den globala webbplatstaggen på din webbplats. Läs om hur du konfigurerar taggen för konverteringsspårning.

Steg 2: Infoga ytterligare kodparametrar

För att skicka in kundvagnsinformation måste du installera dessa ytterligare parametrar i koden:

Parameter Typ av värde Exempelvärde Beskrivning
event_name= “purchase” Sträng “Purchase” Endast köphändelser (”purchase”) genererar kundvagnsinformation.
items Vektor 29.2*2*P12345** En vektor med priset, kvantiteten och id:t för de köpta varorna.
items.id Sträng 'P12345' Måste matcha varu-id:t i Merchant Center.
items.price Decimaltal '29.2' Enhetspriset exklusive skatt, frakt och eventuella rabatter på transaktionsnivå.
items.quantity Heltal ”2” Antal sålda artiklar.
discount Decimaltal ”10” Summan av alla rabatter på transaktionsnivå, t.ex. 
 • Fri frakt
 • Kupongrabatter för hela kundvagnen
aw_merchant_id Heltal ”12345” Det Merchant Center-id där dina varor är uppladdade.
aw_feed_country Sträng ”US” Landet som är associerat med flödet där dina varor är uppladdade. Använd CLDR-områdeskoder.
aw_feed_language Sträng ”EN” Det språk som är associerat med flödet där dina objekt är uppladdade. Använd språkkoderna i ISO 639-1.


Exempel på en konfigurerad global webbplatstagg.

<!-- Kodkonverteringsexempel -->

<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {   "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",   "transaction_id": "017809284",   "value": 23.07,   "currency": "USD",   "discount": 10,   "aw_merchant_id": 12345,   "aw_feed_country": "US",   "aw_feed_language": "EN",   "items": [     {       "id": "P12345",       "quantity": 2,       "price": 50     },     {       "id": "P67890",       "quantity": 1,       "price": 30.4     }   ] }); /* ]]> */ </script>

Steg 3 (valfritt): Ange flödesattributet cost_of_goods_sold för att rapportera om vinstmarginaler

Du måste ange flödesattributet cost_of_goods_sold i ditt Merchant Center-produktflöde om du vill kunna rapportera om vinstmarginaler. Läs mer om hur du skapar ett flöde

Cost_of_goods_sold (kostnad för sålda varor eller COGS) representerar kostnaden för den produkt du säljer. Google Ads använder detta attribut för att räkna ut vinstmarginalen för varje produkt (intäkt – COGS = vinst). Om du inte vill dela exakta uppgifter om kostnaden för dina produkter men ändå vill använda funktionen, kan du ange en uppskattning i det här fältet (du kan t.ex. uppskatta COGS som 80 procent av produktpriset för alla produkter i en viss kategori). 

Du kan tillhandahålla COGS-data på tre sätt: 

 • Via ditt produktflöde
 • Via Content API
 • Genom att skapa ett tilläggsflöde och tillhandahålla uppskattningar eller värden för enskilda produkter.

Om du väljer att inte tillhandahålla attributet cost_of_goods_sold kan du inte se värden som rapporterats för vissa av mätvärdena (t.ex. COGS och bruttomarginal).

Installera med Google Taggstyrning

Steg 1: Installera Google Taggstyrning

Obs! Gå till steg 2 om du redan använder Google Taggstyrning.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.

 2. Klicka på verktygsikonen längst upp till höger på skärmen.

 3. Klicka på rullgardinsmenyn Mätning och sedan på Konverteringar.

 4. Klicka på den konverteringsåtgärd som du vill använda eller skapa en ny konverteringsåtgärd.

 5. Installera Google Taggstyrning på din webbplats. Läs om hur du konfigurerar taggen för konverteringsspårning.

Steg 2: Infoga ytterligare kodparametrar

Följ proceduren nedan om du vill skicka in kundvagnsdata:

 1. Markera den konverteringstagg som du vill överföra kundvagnsdata till.

 2. Markera rutan Tillhandahålla försäljningsuppgifter på produktnivå.

 3. Välj antingen Datalager eller JavaScript-variabler som datakälla.

 4. Nedanstående variabler måste läggas till på kassasidan som refereras.

 
Parameter Typ av värde Exempelvärde Beskrivning
event_name= “purchase” Sträng “Purchase” Endast köphändelser (”purchase”) genererar kundvagnsinformation.
items Vektor 29.2*2*P12345** En vektor med priset, kvantiteten och id:t för de köpta varorna.
items.id Sträng 'P12345' Måste matcha varu-id:t i Merchant Center.
items.price Valuta '29.2' Enhetspriset exklusive skatt, frakt och eventuella rabatter på transaktionsnivå.
items.quantity Heltal ”2” Antal sålda artiklar.
discount Heltal ”10” Summan av alla rabatter på transaktionsnivå, t.ex. 
 • Fri frakt
 • Kupongrabatter för hela kundvagnen
aw_merchant_id Heltal ”12345” Det Merchant Center-id där dina varor är uppladdade.
aw_feed_country Sträng ”US” Landet som är associerat med flödet där dina varor är uppladdade. Använd CLDR-områdeskoder.
aw_feed_language Sträng ”EN” Det språk som är associerat med flödet där dina objekt är uppladdade. Använd språkkoderna i ISO 639-1.
 

I datalagret lagras data tillfälligt. Det är ett strukturerat format som Taggstyrning kan läsa för att göra det enklare för dig att flytta data från din webbsida eller mobilapp till taggar, utlösare och andra variabler i Taggstyrning.

Du behöver inte nödvändigtvis konfigurera ett datalager för att variabler ska kunna hämta information. Taggstyrningsvariabler kan även ställas in så att de hämtar värden direkt från JavaScript-variabler, cookies från första part och från DOM (dokumentobjektmodellen). Bäst är dock att låta variablerna hämta information direkt från ett välordnat datalagerobjekt. Genom att implementera ett datalager kan du minimera risken för dataförlust från oavsiktliga kodändringar, uppmuntra till en välordnad och tillgänglig datamodell samt förenkla felsökning.

Exempel på implementering med datalager.

<!-- Exempelkod för push-överföring från datalagret -->

dataLayer.push({
 "event": 'purchase',
 "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 "value": 23.07,
 "currency": "USD",
 "tax": 1.24,
 "shipping": 0,
 "discount": 1.50,
 "aw_merchant_id": 12345,
 "aw_feed_country": "US",
 "aw_feed_language": "EN",
 "items": [
   {
     "id": "P12345",
     "quantity": 2,
     "price": 2
   },
   …
]
});

Exempel på implementering med JavaScript-variabler. Observera att du måste skapa en användardefinierad JavaScript-variabel i GTM som referens.

<!-- Exempelkod för JavaScript-variabler -->

<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 23.07;
currency = "USD";
tax = 1.24;
shipping = 0;
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 12345;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
 {
   "id": "P12345",
   "quantity": 2,
   "price": 2
 },
 ...
];
/* ]]> */
</script>

Steg 3 (valfritt): Ange flödesattributet cost_of_goods_sold för att få rapporter om vinstmarginaler

Du måste ange flödesattributet cost_of_goods_sold i ditt Merchant Center-produktflöde om du vill kunna rapportera om vinstmarginaler. Läs mer om hur du skapar ett flöde.

Cost_of_goods_sold (kostnad för sålda varor eller COGS) representerar kostnaden för den produkt du säljer. Google Ads använder detta attribut för att räkna ut vinstmarginalen för varje produkt (intäkt - COGS = vinst). Om du inte vill dela exakta uppgifter om kostnaden för dina produkter men ändå vill använda funktionen, kan du ange en uppskattning i det här fältet (du kan t.ex. uppskatta COGS som 80 procent av produktpriset för alla produkter i en viss kategori).

Du kan tillhandahålla COGS-data på tre sätt:

 • Via ditt produktflöde

 • Via Content API

 • Genom att skapa ett tilläggsflöde och tillhandahålla uppskattningar eller värden för enskilda produkter.

 • Om du väljer att inte tillhandahålla attributet cost_of_goods_sold kan du inte se värden som rapporterats för vissa av mätvärdena (t.ex. COGS och bruttomarginal).

  Testa konverteringar med kundvagnsdata

  Gör så här för att se om parametrarna skickas om du har möjlighet att skapa en testbeställning:

  1. Inspektera på följande vis sidan med hjälp av utvecklarverktygen i Chrome för att säkerställa att koden är optimerad:
   1. Välj Chrome-menyn Chrome Menu längst upp till höger i webbläsarfönstret och välj Fler verktyg > Verktyg för programmerare.
   2. Högerklicka på ett sidelement och välj Inspektera. Fönstret DevTools öppnas längst ned i webbläsaren Chrome.
  2. Välj Network i DevTools-fönstret.
  3. Skicka din testbeställning i webbläsaren.
  4. Sök efter begäran som innehåller din konvertering (sök efter ”/conversion”). Frågesträngens parametrar bör innehålla ytterligare parametrar, som visas i exemplet nedan:

  mid: 12345
  fcntr: US flng: EN dscnt: 10 bttype: purchase item: (50*2*P12345**)(30.4*1*P67890**)

  mid = aw_merchant_id
  fcntr = aw_feed_country flng =  aw_feed_language dscnt = discount bttype = event type item = items (the array) maps to (items.price * items.quantity * items.id)

  Relaterade länkar

   

  Var det här till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?

  Behöver du mer hjälp?

  Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt